ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းခ်င္သလား … ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြ ေရႊ႕ဆိုင္းလုိက္ပါ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-႐ႈိင္းလင္းေအာင္)

(၁)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာပါတဲ့ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ ကို က်င့္သံုးဖို႔ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ အမ်ားစုက လက္ခံထားသလို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုကလည္း ကန္႔ကြက္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒမွာပါတဲ့ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မယ့္ (Tax Holiday) အခြင့္အလမ္း နည္းသြားၿပီလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခြန္ေျဖေလွ်ာ့တဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္မႈေတြအေပၚ ေ၀ဖန္သံေတြလည္း ထြက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို ေ၀ဖန္တာကိုၾကည့္ရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕နဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားစရာကေတာ့ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တစ္ခုတည္းအတြက္ပဲ ဘာေၾကာင့္ ေဇာင္းေပးေနၾကတာလဲ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခြန္ေပၚလစီမွာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ (Money Laundaring) နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တိုးတက္မႈ အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ။ ေသခ်ာသံုးသပ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

အရင္ဆံုး အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ အခြန္ေကာက္ၿပီဆိုရင္ ေကာက္တဲ့အခြန္ဟာ ႏုိင္ငံအေျခအေနနဲ႔ ညီညြတ္မွ်တတဲ့ အရအသံုးေငြေၾကးစနစ္ ေပၚေပါက္ေစၿပီး ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို မွန္ကန္ေစတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညႇိရတာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ စုေဆာင္းမႈေတြကို အခြန္အေကာက္စနစ္က ထိန္းညႇိေပးဖို႔၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ဖို႔၊ ဓနအင္အား မွ်တေစဖို႔၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔၊ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚ ခ်ိန္ထိုးၿပီး အခြန္ေပၚလစီ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္စဥ္းစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ အခြန္ေပၚလစီ လြဲေခ်ာ္သြားရင္ အဲဒီရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာေစတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပဲ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာပါရွိတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ ျပ႒ာန္းခ်က္ “ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ ၀င္ေငြရလမ္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြမ်ား၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္၀ယ္ရွိ ေငြေၾကးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း အခြန္က်သင့္ေစရမည္၊ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြတပ္႐ိုက္ျခင္း မျပဳရ၊ သို႔ရာတြင္ တရားမ၀င္ ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရ” ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခြန္ေပၚလစီမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာဖို႔နဲ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာဖို႔ အခုလို ဘယ္က ထြက္လာၾကမွန္းမသိတဲ့ ေငြမည္းေတြ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ၿပီး ေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္။ တုိင္းျပည္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္လာမယ္။ ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းေတြ ၿပိဳလဲသြားႏိုင္ၿပီး အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြ ကေမာက္ကမ ျဖစ္မယ္။ ဘဏ္ေတြ ၿပိဳလဲသြားႏုိင္တဲ့အထိ အက်ဳိးဆက္ဆိုးက်ဳိးေတြက ႀကီးမားနက္႐ိႈင္းပါတယ္။

(၂)

ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို ၾကည့္ရင္ ၿမိဳ႕သစ္ေတြကို အဓိကလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ရွိၿပီးသား ေနရာေတြမွာ လမ္း၊ တံတား၊ မီး အေျခခံ အေဆာက္အအံုပိုင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ဖို႔ထက္ ၿမိဳ႕ေတြကို ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ မီဂါစီးတီးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနတယ္။ မီဂါစီးတီးေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေနအထားဟာ အျခား ႏုိင္ငံတကာက မီဂါစီးတီးေတြမွာလို ေငြေၾကးပမာဏ စီး၀င္ လည္ပတ္ႏိုင္ေနၿပီလား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ Investor ေတြ ရွိေနၿပီလား၊ လက္ရွိ GDP အေျခအေနနဲ႔ေရာ အဆင္ေျပႏိုင္မလား စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံတြင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္။ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘူး၊ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမွာ ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ဘယ္လို စီး၀င္ႏိုင္မလဲ။ တ႐ုတ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာမယ္လို႔ တြက္ခ်က္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ဟာ စီးပြားေရးမွာ OBOR ကို အေျခခံၿပီး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ သြားတယ္။ ဒီစီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ပထ၀ီ အေနအထားအရ အေရးပါတဲ့ ေနရာအခ်ဳိ႕မွာ စီးပြားေရးဇုန္ေတြ လုပ္ဖို႔ေလာက္ပဲ စဥ္းစားပါလိမ့္မယ္။ အဓိက ကေတာ့ သူတို႔ ရဲ႕ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကိုေတာ့ အဓိကလုပ္ဖို႔ ရွိပါလိမ့္မယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္း စီမံကိန္းဟာ ျပန္လည္စတင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ ျပန္လည္ ညိႇႏႈိင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသလို ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကလည္း လက္ရွိအေျခအေနမွာ ခ႐ိုနီတိုင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြနဲ႔ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက မႏၲေလးကို ဗဟိုျပဳၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴနဲ႔ ရန္ကုန္ကို ခ်ိတ္ဆက္သြားမယ့္ စႀကၤံဟာလည္း လက္ရွိအေျခအေနမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ပဲ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာကို သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဆီ ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ OBOR စီမံကိန္းဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္မွာ ေျမေတြ အမ်ားႀကီး၀ယ္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေတြ၊ တိုက္ခန္းေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ လတ္တေလာမွာ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔မရွိတာ သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

(၃)

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုဆိုတာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ အမ်ားအျပား လိုအပ္တဲ့အထဲမွာ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းတံတားေတြ အဓိကလိုအပ္ၿပီး လႈိင္သာယာလို ေနရာမ်ဳိးဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ အခ်ိန္ယူခဲ့တာေတာင္ တံတား ေလးစင္း၊ ငါးစင္း ျဖစ္လာတာေတာင္ လႈိင္သာယာမွာ ေနေနရတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲကို မနက္ဆိုလာၿပီး အလုပ္လုပ္၊ ညေနက်ရင္ ၿမိဳ႕ျပင္ကို အလံုးအရင္းနဲ႔ ျပန္ထြက္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ စတင္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဟာ အစိုးရ လက္က်န္သက္တမ္း သံုးႏွစ္ေလာက္နဲ႔ နတ္ေရကန္ထဲ ထိုးခ်လိုက္သလို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေအာင္ျမင္လာမွာ မဟုတ္သလို ေရ၊ မီး၊ လမ္းတံတားကိုလည္း အစိုးရက ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ေနထိုင္မယ့္ ျပည္သူေတြကလည္း တစ္ခဲနက္ လာေနႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီလို တစ္ခဲနက္ လာေနႏိုင္ဖို႔မရွိတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုကို ေရရွည္အတြက္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဆိုတဲ့ ေနရာမွာ တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြလည္း ခ်ထားႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ကို အလုပ္အကိုင္အတြက္ စုျပံဳတိုးေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အညာက ျပည္သူေတြနဲ႔ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသက ျပည္သူေတြပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္မယ့္အစား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းၿပီး ေရလမ္းေရာ ကုန္းလမ္းေရာ ရွိႏိုင္တဲ့ ပင္လယ္ဘက္ ထြက္ေပါက္ပါရွိတဲ့ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ စက္မႈဇုန္ေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဧရာ၀တီတိုင္းဖက္မွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္သင့္တာပါ။ ေျမလည္းေပါတယ္။ လုပ္အားလည္းေပါတယ္၊ အဲဒီေနရာေတြမွာ မတည္ဘဲနဲ႕ ေငြမည္းေတြ ၀င္လာႏိုင္ေျခေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကိုပဲ အစိုးရႏွစ္ဆက္တိတိ တည္ဖို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေနတာကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဟာ ေျမေစ်းကစားလိုသူေတြနဲ႔ ေျမလက္ဦးမႈ ရယူထားသူေတြရဲ႕ စနက္ေတြ အမ်ားႀကီးပါေနတာကို သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းမွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္မယ့္အခ်က္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အကုန္လံုး ၿပိဳက်သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ပုဒ္မေနာက္ကြယ္မွာလည္း ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြက အဓိကေနရာက ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ႐ႈျမင္ခံေနရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဟံသာ၀တီေလယာဥ္ကြင္းစီမံကိန္း ပ်က္သြားၿပီးေတာ့ ကြမ္းျခံကုန္း ေလယာဥ္ကြင္းဆိုတာကလည္း၊ အဓိပၸာယ္လံုး၀ မရွိႏုိင္သလို ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ စီမံကိန္းဟာ ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ျပည္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ညိႇႏိႈင္းမႈ ျပန္လုပ္ၾကမယ့္ အေျခအေနပါ။ ဒီလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ဟံသာ၀တီေလယာဥ္ကြင္းစီမံကိန္း ၾကားထဲမွာ ေျမေနရာလြတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလို ေနရာၾကားထဲမွာ အမ်ားႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေပးလို႔ ရေနတာကို မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ေျမေနရာလက္ဦးမႈ ရယူထားသူေတြအတြက္ ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး သာမန္ျပည္သူေတြ အထိနာေစတဲ့ ေငြေဖာင္းပြမႈေတြပဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်န္စစ္မင္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ( ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္)

(၄)

ျပည္သူေတြ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အိိမ္ရာ စီမံကိန္းဟာ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ေအာက္ တုိက္ခန္းေတြပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အစိုးရဟာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အမ်ားအျပားကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ပဲ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္လည္း လက္ရွိ မွားယြင္းေနတဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြဟာ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းေတြ၊ လမ္းေတြ၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မႈ မရွိဘဲ ကြင္းေခါင္ေခါင္မွာ ထီးထီးႀကီး တစ္ခုတည္း ရွိေနတာမ်ဳိး မလုပ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခ်င္းခ်င္း လက္လွမ္းမီတဲ့ အေနအထားျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္သလို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာေနတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့မႈျပႆနာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစမယ့္ စီမံကိန္းေတြလည္း ပါ၀င္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမီႏုိင္တဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို လြယ္လင့္တကူ လုပ္ေဆာင္မေပးဘဲ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဆိုတာႀကီးကို တဖြဖြေအာ္ေနတာ အဓိပၸာယ္ လံုး၀မရွိပါဘူး။

တစ္သက္လံုး အဖက္လုပ္မခံခဲ့ရတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားေတြကို အခုေငြမည္းခ၀ါခ် အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေရးမွာ အသံုးခ်လာတာမ်ဳိးကလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဂ်ီဒီပီမွာ ပါ၀င္မႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ပဲရွိၿပီး လုပ္သားပါ၀င္မႈဟာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေတြပဲ ေလ့လာေလ့လာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းလြန္းလို႔ ႏိုင္ငံတုိးတက္သြားတယ္ဆိုတာ မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြ ၿပိဳက်တာေၾကာင့္ အစိုးရက ၀င္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ကူေပးရလို႔ တုိင္းျပည္ ေၾကြးႏြံနစ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြပဲ ရွိေနတာပါ။ ေငြမည္းခ၀ါခ်ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္က်မွ တစ္သက္လံုးက အဖက္မလုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္သားေတြကို အသံုးခ်ေနတာဟာ မွ်တမႈမရွိပါဘူး။

လက္ရွိ ေငြမည္းခ၀ါခ်လိုသူေတြက ေတာင္းဆိုေနတာဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္လည္းမဟုတ္ဘဲ ေျမကြက္ႀကီးႀကီးေတြ ပိုက္ေဘာမိေနတဲ့၊ ဘဏ္မွာ ေပါင္ထားရတဲ့လူေတြက သူတို႔ ပိုက္ေဘာကို လြတ္ရင္ၿပီးေရာ ကန္ထုတ္ခ်င္ေနတဲ့ သူေတြပါ။ အရင္ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အခြင့္အေရးေတြ ရထားတဲ့သူေတြက သူတို႔ေျမကြက္ေတြ လူလတ္တန္းစားေတြလက္ထဲ အျမန္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္တဲ့ျပႆနာထုပ္ႀကီးပါ။

သူတို႔ေျပလည္ဖို႔အတြက္ပဲ ေတာင္းဆိုၿပီး က်န္တဲ့တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူကို လံုး၀ထည့္ မတြက္ဘဲ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ေငြမည္းခ၀ါခ် ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို႔ပဲ သံုးသပ္ရပါမယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက်ဆင္းမႈနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ကြန္ဒိုေတြ မေရာင္းရတာ ၀ယ္အားမရွိလို႔၊ ၀ယ္အားမရွိတာက အခြန္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ဘာသာ ခိုင္မာခ်င္မွ အခြန္ေဆာင္ၾကတဲ့ အေျခအေနပါ။ လက္ရွိမွာ စနစ္တက် အခြန္ေကာက္ေနတာဆိုလို႔ ေျမကြက္ပဲရွိပါတယ္။  ေငြမည္းခ၀ါခ် ပုဒ္မျဖစ္လာလို႔လည္း ကြန္ဒိုေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာမယ္၊ တိုက္ခန္းေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထက္ တုိက္ခန္းေတြကို ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္း လံုး၀မရွိလို႔ပါ။ ဒီေငြမည္း ခ၀ါခ်ပုဒ္မဟာ အဓိကကေတာ့ ေငြမည္းပိုင္ရွင္ေတြ ေငြေဖာ္ဖို႔ လုပ္တာပါပဲ။

ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မသာ ေအာင္ျမင္သြားမယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြသြားမယ္။ ျပည္သူေတြ ခံလုိက္ရမယ္။ လူလတ္တန္းစားတခ်ဳိ႕ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကလိုပဲ ပိုက္ေဘာေတြ ထပ္မိမယ္။ ဘဏ္ေတြ ထိခိုက္ၿပိဳက်သြားမယ္။ ဒီလိုဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မေလး တစ္ခုနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး၊ စနစ္တက် ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ရမယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္တာ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

စနစ္တက်ဥပေဒနဲ႔ Tax Holiday လုပ္မယ္ဆိုရင္၊ ၀င္လာမယ့္ ေငြမည္းေတြကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ခ၀ါခ်ခြင့္ ေပးမယ္ဆိုရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ဥပေဒတစ္ခုနဲ႔ စနစ္တက်လုပ္ေပးမွာကို ဘာလို႔ တိုင္ကြန္းႀကီးေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာ တင္းက်ပ္မႈမပါတဲ့ ပုဒ္မေလးေတြနဲ႔ပဲ ခ၀ါခ်ျခင္ေနၾကတာလဲ။

ဒီအေျဖရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမွာ ေျမေစ်းကစားၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္မယ့္သူေတြ ေသခ်ာေပါက္ရွိေနတာကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

လက္ရွိ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ က်ဆင္းေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ရန္ကုန္အိမ္ျခံေျမေစ်းဟာ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ေစ်းႏႈန္း မျဖစ္ေသးပါ ဘူး။ အိမ္ျခံေျမေစ်းဟာ ပံုမွန္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးေစ်းႀကီး ေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ျခံေျမဟာ ၿပိဳက်လို႔ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ၿပိဳက်ေနတာ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။

မတည္ၿငိမ္တဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေျခအေနနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုပဲ မီွခိုခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းတာနဲ႔ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းတဲ့ အေျခအေနကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ပဲ လိုအပ္ေနတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခုေလာေလာဆယ္က တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းကေတာ့ က်ဆင္းႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း တုိင္းျပည္ပံုရိပ္ ထိခိုက္က်ဆင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခ႐ိုနီ၊ တုိင္ကြန္းေတြအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ၿမိဳ႕ တည္ဖို႔ဆိုတာ လံုး၀အဓိပၸာယ္ မရွိပါဘူး။

ၿမိဳ႕သစ္တည္ဖို႔အတြက္၊ သူတို႔ဘဏ္မွာ ေပါင္ထားတဲ့ ေျမကြက္ေတြ ေစ်းေကာင္းရလာဖို႔အတြက္၊ ဘဏ္ေတြက ပိုက္ေဘာမိေနတဲ့ ေျမကြက္ႀကီးေတြ ဘဏ္မွာအဆင္ေျပသြားဖို႔အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ ခ႐ိုနီႀကီးေတြအတြက္ အခြန္ခ်ေပးရမယ္ဆိုတာ လုံး၀အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့အျပင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခြန္စနစ္ လံုးလံုးပ်က္စီးသြားပါလိမ့္မယ္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်န္စစ္မင္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ( ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္)

(၅)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လက္ခံခဲ့တဲ့ ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ သီးသန္႔ေရးဆြဲမယ္ဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သလို အစိုးရနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို ထိခိုက္နစ္နာႏုိင္တာေတြ သီးသန္႔ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးနဲ႔ တိုင္းျပည္က႑စံု မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ရမွာပါ။ Tax Amnesty ေပးမယ္ဆို ဘာေၾကာင့္ေပးမယ္။ ဘယ္လိုႏႈန္းထားေတြေပးမယ္။ ဘာေၾကာင့္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကို မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြရဲ႕ေငြေတြ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ေငြေတြ စီး၀င္မလာေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ဥပေဒတစ္ခုနဲ႔ လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လႊတ္ေတာ္က မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ လုပ္မယ့္ဥပေဒကို လက္မခံခ်င္ၾကဘဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာ ေငြမည္း ခ၀ါခ်ပုဒ္မေလးပါမလာရင္ကို အခုခ်က္ျခင္း တုိင္းျပည္တစ္ခုလံုး စုတ္ျပတ္သတ္သြားမတတ္ ေအာ္ေနတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။  ေငြမည္းခ၀ါခ်ခ်င္တဲ့ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စု၊ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္မယ့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးရွာ လုပ္ကြက္ေတြထဲကို ၀င္မသြားဖို႕ အစိုးရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လံုးက တုိင္းျပည္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

တုိင္းျပည္စီးပြားေရး က်ဆင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အစုိးရဟာ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ SME ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေနတယ္။  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကာလတိုမွာ ႏွစ္ဆတိုးဖို႔ အာမခံခ်က္ေပးထားတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ဖို႔၊ တစ္ေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ လက္တစ္ဆုပ္စာလူတစ္စုရဲ႕ ျမႇဴဆြယ္ျဖားေယာင္းမႈမွာ က်႐ံႈးသြားရင္၊ ေျမေစ်းကစားမႈေတြ ေဖာင္းပြမႈေတြ အရွိန္ကုန္လို႔ ရပ္တန္႔သြားခ်ိန္မွာ လက္ရွိစီးပြားေရးက်ဆင္းမႈထက္ မ်ားျပားတဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြမကုန္ေအာင္ လက္ရွိမွာ PPP စနစ္နဲ႔ စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ၾကံရြယ္ေနသံေတြလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ PPP စနစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေၾကြးေၾကာ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္မေအာင္ျမင္သလဲဆိုရင္ အစိုးရက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ စီမံကိန္းေတြကို ေပးခ်င္တဲ့ကုမၸဏီေတြ လက္သိပ္ထိုးၿပီး ေပးေနတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ PPP ေၾကာင့္ ကုမၸဏီေတြက အခြန္အခေတြ တုိးေကာက္လာရင္ ၀န္ပိမယ့္ျပည္သူေတြ ကန္႔ကြက္ၾကလို႔ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ လက္သိပ္ထိုး PPP ဟာ မေအာင္ျမင္တာပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ PPP ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ PPP နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္းေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးကို ျပည္သူေတြ နားလည္လက္ခံေအာင္ အရင္ဆံုးခ်ျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ငါတို႔ အစိုးရျဖစ္ေနၿပီ။ အရင္လိုပဲ လက္သိပ္ထိုး PPP ဆက္လုပ္ေနမယ္ဆို အစိုးရ PPP ဟာ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္သလို ဒီမိုကေရစီအစိုးရရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း လက္သိပ္ထိုး PPP က ႐ိုက္ခ်ဳိးသလို ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လက္မတင္ေလးမွာ လႊတ္ေတာ္က ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ခုိင္မာတဲ့ ဥပေဒျပဳမယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ အစိုးရအတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။

အစိုးရအေနနဲ႔ဆိုရင္လည္း SME ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေနတာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကာလတိုမွာ ႏွစ္ဆတိုးဖို႔ အာမခံခ်က္ေပးထားတာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ဖို႔၊ တစ္ေျပးညီဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနတာေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ သြက္လက္ေအာင္ ႀကိဳးနီယႏၲရားေတြကုိ ေလွ်ာ့ဖုိ႔လုိအပ္ေနၿပီး လက္ရွိမွာ Doing Business အဆင့္ တက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဟာ ႀကိဳးနီစနစ္ကို ဖ်က္ဖို႔အတြက္လည္း အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစမွာပါ။

ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ေျမေစ်း ကစားသူေတြအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း မသိနားမလည္တဲ့ ျပည္သူေတြကို အၾကံေပးခ်င္တာက ၿမိဳ႕သစ္ထဲမွာ Infrastructure ေတြအတြက္ ေငြေတြ အမ်ားႀကီးထည့္ဖုိ႔ လံုး၀မလုပ္သင့္ပါဘူးလို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။

ေငြမည္းေတြနဲ႔ ေစ်းကစားမႈ ႀကီးစိုးေနႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမေစ်းေတြ အကုန္ကေမာက္ကမ ျဖစ္လာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိ တုံ႔ဆိုင္းမႈလိုမ်ဳိး ထပ္ျဖစ္သြားရင္ ျပည္သူေတြ ပိုက္ေဘာမိၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ ေငြျပန္မရမယ့္ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီလုိစီးပြားေရးတံု႔ဆုိင္းေနတဲ့ ကာလမွာ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေဟာင္းက ေနရာေကာင္းေတြမွာပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ မေကာင္းမြန္တာက အခြန္နဲ႔သက္ဆုိင္မႈမရွိပါဘူး။ ဒီလို မသက္ဆိုင္တဲ့အခ်က္ကို တစ္နပ္စား ဥာဏ္နဲ႔ ေငြမည္းခ၀ါခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားတာကို လႊတ္ေတာ္က လက္မတင္ေလးရပ္တန္႔ႏုိင္ခဲ့တာ၊ အစိုးရက တင္ျပလာတဲ့ Tax Amnesty ကို ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြသံုးသပ္ၿပီး ဥပေဒျပဳဖို႔ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာဟာ NLD အစိုးရမို႔ NLD လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳမွာ ပါဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြကို တိတ္ဆိတ္ေစတဲ့အျပင္ အစိုးရလုပ္တိုင္း ငံု႔မခံတဲ့ Check & Balance လုပ္ႏိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူ ေတြရလာၿပီဆိုတာေတြ႕ရလို႔ ၀မ္းသာစရာျဖစ္ၿပီး NLD လႊတ္ေတာ္ကို မွတ္ေက်ာက္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ျပည္သူေတြအတြက္ ၀မ္းသာစရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ခိုင္မာဖို႔ေတာ့ လိုအပ္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကေငြေတြ၊ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ေတြရဲ႕ ေငြေတြ စီး၀င္မလာေအာင္ ကာကြယ္ရမယ့္ တာ၀န္ဟာ ဥပေဒနဲ႔ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္မွပဲ ကာကြယ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို ဥပေဒအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း SME ေတြအတြက္ အထူးအခြန္ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစုေတြ ျပည္သူေတြအတြက္ အခြန္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ကာလေတြကို ျပန္လည္ခ်ီးေျမႇာက္တဲ့အေနနဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ သက္သာခြင့္ေပးတဲ့ အခ်က္မ်ဳိးေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုပါတယ္။

လမိုက္ည သန္းေခါင္ယံ ဆိုေတးသံ

 

‘ေရး ခ်ားလ္စ္’ (၁၉၃၀-၂၀၀၄)

ေရွးအေနာက္ဥေရာပတုိက္သားေတြမွာ ထုံးေဟာင္း ယုံတမ္းစကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ‘သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ အေကာင္းဆုံးအသံဟာ အနာက်င္ဆုံးေ၀ ဒနာက ေပါက္ဖြားလာေလ့ရွိတယ္’ တဲ့။ ေရွးထုံးတုိ႔ ဒ႑ာရီတို႔ဆိုတာဟာလည္း အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ ျဖစ္လာရတာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့သာဓကေတြ ေရွးကရွိခဲ့ဖူးလို႔သာ ဒီစကားေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီး လူေတြ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးလာၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီစကားမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္မယ့္ လူတစ္ေယာက္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ‘ဖေလာရစ္ဒါ’ Florida ျပည္နယ္က ‘ဂရင္းဗင္း’ Greenville ဆုိတဲ့ၿမိဳ႕ေလးမွာ ၂၃.၉.၁၉၃၀ ရက္ေန႔က ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ သူကေတာ့ ‘ေရးခ်ားစ္’ Ray Charles ဆုိသူ လူမည္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဖခင္က မီးရထားလမ္း အလုပ္သမား ‘ေဘလီေရာ္ဘင္ ဆန္’Baily Robinson နဲ႔ မိခင္ကေတာ့ သစ္စက္အလုပ္သမ ‘အရီးသာ’Aretha တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အရီးသာဟာ သူမ်ားေတြအိမ္က အ၀တ္ေတြကုိ ယူေလွ်ာ္တဲ့ အပုိအလုပ္ကုိလည္း လုပ္ပါတယ္။ ‘ေရး’ ငါးႏွစ္သားေက်ာ္ေက်ာ္ အရြယ္အေရာက္မွာ ေလးႏွစ္သားအရြယ္ညီေလး ‘ေဂ်ာ့ရွ္’ ဟာ အေမအ၀တ္ေလွ်ာ္တဲ့ စည္ပုိင္းျပတ္ထဲလိမ့္က်ၿပီး ေရနစ္ေသပါတယ္။ ေရနစ္တာကို မ်က္ျမင္ေတြ႕လုိက္သူကေတာ့ ေရးပဲျဖစ္တယ္။ ေရးဟာ ညီေလးက သူ႔ကို စေနတယ္ထင္လို႔ သြားမကယ္ဘဲ ေနာက္ခဏၾကာမွ အိမ္မီးဖုိေခ်ာင္ထဲက အေမ့ကုိ သြားေခၚခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္က်သြားပါၿပီ၊ ညီေလးကုိ အသက္ျပန္႐ွဴလာေအာင္ လုပ္လို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ဒီျမင္ကြင္းဟာ  ေရးရဲ႕ဘ၀ထဲက ဘယ္ေသာအခါမွထြက္ခြာ မသြားႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ ေရးဟာ အသက္ေျခာက္ႏွစ္သားအရြယ္မွာ မ်က္လုံး ေရတိမ္စျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူကမွ စနစ္တက် ကုသမေပးၾကလုိ႔ ခုနစ္ႏွစ္သားအရြယ္အေရာက္မွာေတာ့ ေရးဟာ မ်က္စိကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။ ႐ုိး႐ုိးကြယ္တာေတာင္မဟုတ္ဘဲ ညာဘက္မ်က္လုံးကုိ ေဖာက္ထုတ္ပစ္ခဲ့ရတဲ့အထိေတာင္ အေျခအေနက ဆိုးရြားသြားခဲ့တာပါ။

အဲဒီေနာက္ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ ျပင္းထန္ေနတဲ့ကာလမွာလည္းျဖစ္ျပန္ မ်က္မျမင္ဒုကၡိတလည္းျဖစ္ျပန္မုိ႔ ေရးကုိ ဘယ္ေက်ာင္းကမွ လက္မခံၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူမည္းျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးလည္း မျပည့္စုံတဲ့ အရီးသာဟာ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ခဲ့ရပါတယ္။ အေရးထဲမွာ ေရးရဲ႕အေဖက အိမ္ကထြက္သြားၿပီး ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသြားေတာ့ ပုိဆုိးပါတယ္။ ေရးရဲ႕အေမဟာ ဘ၀ေပးႏုံခ်ာသေလာက္ သတၱိေကာင္းသူ စိတ္မာသူပါ။ “သား ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဒုကၡိတတစ္ေယာက္လုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ သေဘာမထားနဲ႔၊  သူမ်ားတကာေတြက သားကို လာသနားတာေတြကုိလည္း ဘယ္ေတာ့မွ လက္သင့္မခံနဲ႔၊  ငါဟာ တစ္ေန႔က်  ေအာင္ျမင္တဲ့လူသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ပဲ စိတ္ထဲမွာႏွလုံးသြင္းထား” လုိ႔ အျမဲဆုံးမခဲ့ပါတယ္။ အေမ့ရဲ႕ ဒီစကားေတြေၾကာင့္သာ ေရးဟာ ေလာကဓံကုိ အန္တုႏုိင္ခဲ့႐ုံသာမက အေမေျပာသလုိ  ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ လူသားတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္လာႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

ကံအားေလ်ာ္စြာေရးဟာ ဖေလာရစ္ ဒါက ‘စိန္႔ၾသဂတ္စတင္း’ ဆိုတဲ့ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ထိ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းက ‘မစၥေလာရင့္စ္’ ဆုိတဲ့ ဆရာမဟာ ေရးကုိ ‘ဘေရးလ္’  Braille လုိ႔ေခၚတဲ့ မ်က္မျမင္စာနဲ႔ ဂီတသေကၤတေတြကုိဖတ္ၿပီး စႏၵရားတီးတတ္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့တာပါ။ ညာဘက္လက္နဲ႔ မ်က္မျမင္စာကုိဖတ္ၿပီး စႏၵရားေပၚမွာ ဘယ္ဘက္လက္နဲ႔ အရင္စတီး ရပါတယ္။ ေနာက္ဘက္ဘက္လက္နဲ႔ မ်က္မျမင္စာကုိဖတ္ၿပီး ညာဘက္လက္နဲ႔ စႏၵရားေပၚမွာ တီးကြက္ေတြကုိ ေလ့က်င့္ရပါတယ္။ ၿပီးဘယ္ေရာညာပါႏွစ္မ်ဳိးလုံး ေပါင္းစပ္ၿပီးမွ စႏၵရားေပၚမွာ တီးကြက္ေဖာ္ရတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဆက္ဇုိဖုန္းကလဲ ရီးနက္နဲ႔ ထရမ့္ပက္စတဲ့ ေလမႈတ္တူရိယာေတြကိုလည္း ေက်ာင္းက သင္ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ ေရးဟာ ဂႏၶ၀င္ေတးသြားေတြကုိ အရင္စတီးၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ေခတ္ေပၚေတးသြားနဲ႔ ေရဒီယုိကလာတဲ့ သီခ်င္းေတြကို လိုက္တီးပါတယ္။ သူအသက္ ဆယ္ႏွစ္သားမွာ အေဖကြယ္လြန္သြားၿပီး အေမကေတာ့ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေလာကမွာ ေဆြမ်ဳိးဆုိလုိ႔ တစ္ေယာက္မွ မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ အေမ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ ေက်ာင္းျပန္တက္တဲ့အခါ ဆရာတစ္ေယာက္အေပၚမွာ မေလးမစားလုပ္တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ေက်ာင္းထုတ္ခံလုိက္ရ ျပန္ပါတယ္။

ေက်ာင္းကထြက္လုိက္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ႏွစ္အၾကာ သူငယ္ခ်င္းရွိရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခက ‘ဆီရပ္တယ္လ္’ လုိ႔ေခၚတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ပါတယ္။ အသက္ကေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ပဲ  ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီအေရာက္မွာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေတြက ေနကာမ်က္မွန္တပ္ေပးလုိက္လုိ႔ ေရးရဲ႕သြင္ျပင္ဟာ နည္းနည္းၾကည့္ ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ ရွိလာပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အသက္ ၁၅ ႏွစ္သာရွိေသးၿပီး ေနာင္အခါမွာ  အေမရိကားရဲ႕ စြယ္စုံအႏုပညာရွင္ ျဖစ္လာမယ့္ ‘ကြင္စီဂ်ဳံးစ္’ ဆုိသူနဲ႔လည္း အဲဒီကို ေရာက္ၿပီး မၾကာခင္မွာ ညီရင္းအစ္ကိုပမာ ခင္မင္သြားပါတယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြနဲ႔  ဆုံေတြ႕လာရသလုိ  ကုိယ့္ကုိဒုကၡေပးမယ့္သူ ေတြနဲ႔လည္း ၾကံဳရပါတယ္။ “တစ္ဖြာေလာက္ ဖြာၾကည့္စမ္းပါ၊ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး” ဆုိတဲ့ အေျပာေလးေတြေအာက္မွာ ေရးဟာ မူးယစ္ေဆးနဲ႔  စတင္ထိေတြ႕ အကြၽမ္း၀င္လာခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဓာတ္ျပားစထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဒီကေန႔ေငြ ေဒၚလာ ၂၃.၀၀၀ နဲ႔ညီမွ်တဲ့ အဲဒီတုန္းကေငြ ေဒၚလာ ၂၅၀၀ ကုိ အႏုပညာေၾကးအျဖစ္ စတင္ရရွိလာခ်ိန္ကစၿပီး ေရးရဲ႕ဘ၀ဟာ  အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲလာပါေတာ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာလည္း ဓာတ္ျပားေတြကုိ ဆက္တိုက္ထုတ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ေရးရဲ႕ ပထမအိမ္ေထာင္ဟာ ‘အုိင္လင္း ၀ီလီယံစ္’  ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ လက္ထပ္ၿပီး ငါးလအၾကာမွာ ကြာရွင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအိမ္ေထာင္ကေတာ့ ‘ဒဲလာ ဘီးယက္ထရစ္’ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွာ လက္ထပ္ခဲ့တာပါ။ ေရးက ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ ‘ဘီး’ Bea လုိ႔ အျမဲေခၚခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ‘မာဂ်ီဟင္း ဒရစ္ဇ္’ (၁၉၃၅-၁၉၇၃) ဆိုတဲ့ လူမည္း အဆိုေတာ္မေလးနဲ႔ေတာ့ တီး၀ုိင္းမွာဆုံခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ဘီးကလြဲရင္ ေရးရဲ႕ဘ၀မွာ သံေယာဇဥ္အရွိဆုံး မိန္းကေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ဟာ ေရးဘ၀အတြက္ အကူးအေျပာင္း ကာလလို႔ ဆုိရမွာျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ေအဘီစီ အသံသြင္းကုမၸဏီႀကီးက ေရးကုိအျမင့္ဆုံးအခေၾကးေတြ ကမ္းလွမ္းခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ ႀကိဳတင္ေငြ တစ္ႏွစ္ကုိ ဒီကေန႔ေငြ ေဒၚလာ ေလးသိန္းႏွစ္ေသာင္းနဲ႔ညီမွ်တဲ့ အဲဒီတုန္းက ေဒၚလာငါးေသာင္းကုိ ႏွစ္စဥ္သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ေပးမယ္၊ ဒီသုံးႏွစ္အတြင္းမွာ ဆိုခ်င္တာဆို ထုတ္ခ်င္တဲ့ဓာတ္ျပားထုတ္၊ ထုတ္လုပ္စရိတ္ျဖတ္ၿပီး က်န္ေငြရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိလည္း ေပးဦးမယ္လို႔ ေရးကုိကမ္းလွမ္းခဲ့တဲ့ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေၾကးဟာ အဲဒီေခတ္အဲဒီအခါရဲ႕ အျမင့္ဆုံးေၾကးလည္း ျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွာ ေရးဟာ ဘိန္းျဖဴလက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈနဲ႔ အဖမ္းခံရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဘိန္းျဖဴကုိ အသက္ ၁၆ ႏွစ္သားကတည္းက စသုံးစြဲခဲ့တာလို႔လည္း ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခါလစ္ဖုိးနီးယား ျပည္နယ္က ‘စိန္႔ဖရန္႔စစ္’ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းကုိ ေရာက္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ေဆးျဖတ္တဲ့ဒဏ္ကုိ အလူးအလဲခံခဲ့ရၿပီး အဲဒီေဆးျဖတ္စခန္းမွာ တစ္ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ ‘ေဒး ဗစ္ရစ္ဇ္’ ဆုိသူနဲ႔ေပါင္းၿပီး ‘ကုိႀကီးေရး’ Brother Ray ဆုိတဲ့ ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိကို ထုတ္ေ၀တဲ့အခါမွာလည္း အေရာင္းရဆုံး စာအုပ္စာရင္း ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မွာ ေဆြးေဆြးျမည့္ျမည့္နဲ႔ သူေရးဆိုခဲ့တဲ့ ‘ေမ့မရႏုိင္ေသာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ’ Georgia on My Mind ဆုိတဲ့ သီခ်င္းဟာ အလြန္လြမ္းေမာစရာ ေကာင္းၿပီး အႀကီးအက်ယ္ေအာင္ျမင္သြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အေမ့ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္တဲ့  ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္မွာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တုန္းက တာ၀န္ရွိသူေတြက ပရိသတ္ေတြကို  ခန္းမထဲမွာ အသားအေရာင္ခြဲျခားၿပီး ထုိင္ခိုင္းခဲ့လုိ႔ ေရးက သီခ်င္းသီဆိုေဖ်ာ္ေျဖဖုိ႔ ျငင္းဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေရးဟာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္မွာ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ရာသက္ပန္ အပိတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၇.၃.၁၉၇၉ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ခံ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္အစုိးရဟာ ေရးသီဆိုခဲ့တဲ့ Georgia on My Mind သီခ်င္းကုိ ျပည္နယ္ရဲ႕ တရား၀င္သီခ်င္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္႐ုံသာမက ျပည္နယ္အစိုးရက ေရးခ်ားလ္စ္ကုိ ျပည္သူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္မွာ တရား၀င္ေတာင္းပန္ၿပီး ျပန္လည္ေခၚယူႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ “သီခ်င္းသံေလးက ခ်ဳိလြင္လုိ႔ေနတယ္…ထင္း႐ွဴးပင္ေတြၾကားမွာ ျဖတ္သန္းက်ေရာက္လာတဲ့ လေရာင္ေလးကုိ ေတြ႕ျမင္ရတာက ရင္ထဲမွာေအးျမလုိက္တာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာရယ္…လက္ေတြဆန္႔တန္းၿပီး ဖိတ္ေခၚတဲ့ အၾကည့္ေတြနဲ႔ ႀကိဳဆုိေနခဲ့ေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕အရိပ္အေယာင္ကုိ  ငါမျမင္ရေသးပါလား..” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းစာသားေလးေတြက ၾကမ္းတမ္းေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကို အမွန္တကယ္ပဲ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာေစႏုိင္ခဲ့ပါတယ္လို႔ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီးေရးဟာ အေမ့ရဲဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိေျမကို အေလးျပဳတဲ့အေနနဲ႔  အသက္ထက္ဆုံး ဘိန္းျဖဴကုိ မသုံးစြဲေတာ့ပါဘူး။ ၂၄. ၈.၁၉၈၄ ရက္ေန႔ ‘ရီပတ္ဘလီကန္’ ပါတီက ေလးရက္ၾကာက်င္းပတဲ့ ပါတီညီလာခံပိတ္ပြဲမွာ ေရးဟာ သူ႔ရဲ႕အေအာင္ျမင္ဆုံးသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ America the Beautiful ဆုိတဲ့သီခ်င္းနဲ႔ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကို သေဘာက်လြန္းလုိ႔ သမၼတ ‘႐ုိနယ္ရီဂင္’ နဲ႔ သမၼတကေတာ္ ‘နန္စီရီဂင္’ တုိ႔က သူ႔ကုိေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူေရွ႕မွာပဲ ေျပာၾကားၿပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေရးဟာ အာဖရီကန္ အေမရိကန္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ မ်က္မျမင္နားမၾကားသူေတြအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ကုိလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

မာဂ်ီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရးနဲ႔ဘီးတုိ႔က ေတာက္ကဆတ္ျဖစ္ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးရဲ႕ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ေတြ ပြင့္အန္ထြက္လာပါတယ္။ “ဒီမွာ ဘီးလူတစ္ေယာက္ စုံလုံးကန္း သြားရတယ္ဆိုတာ ဘယ္လုိဟာမ်ဳိးလဲဆိုတာကုိ မင္းမသိပါဘူး၊ အေမွာင္ထုဟာ လူတစ္ေယာက္ကုိ ဘယ္ေလာက္ေတာင္အားငယ္ေစ ေျခာက္ျခားေစတယ္ဆိုတာကုိလည္း မင္းမသိပါဘူး” လို႔ ဆုိ႔နင့္ကြဲအက္ေနတဲ့အသံႀကီးနဲ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ‘ေရး’ အျဖစ္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့  Jamie Foxx ကယ္ဒမီရသြားၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ Ray ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားကုိၾကည့္ဖုိ႔ အားခဲခဲ့ေပမဲ့ ဇာတ္ကားထြက္မလာခင္ ေလးလအလုိ ၁၀.၆.၂၀၀၄ ရက္ေန႔မွာေရးဟာ အသည္းေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။

ေရးရဲ႕အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားေနရင္းနဲ႔ ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိလည္း ျပန္သတိရလာပါတယ္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ကုိယ္ကေလးဘ၀မွာ ရွိေနစဥ္တုန္းက ကုိယ္ဟာ အလင္းေရာင္ကုိ ေကာင္းေကာင္းျမင္ႏုိင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ကုိယ့္ဘ၀ဟာ ေမွာင္အတိ က်သြားခဲ့ၿပီး ကုိယ့္ဘ၀တစ္ခုလုံးဟာ ေၾကာက္စရာ ေျခာက္ျခားစရာေတြနဲ႔ခ်ည္း ျပည့္ႏွက္လုိ႔သာ ေနခဲ့ပါတယ္။ ခုေခတ္ဟာ ေရွးယခင္နဲ႔ မတူေတာ့ဘဲ ေဆးပညာေတြ တအားတုိးတက္လာၿပီမုိ႔ ကုိယ့္မ်က္လုံးေတြ မၾကာခင္ျပန္ ေကာင္းလာၿပီး အလင္းေရာင္ကုိ ျပန္ျမင္လာ ႏုိင္ေသးတယ္လို႔ ဆရာ၀န္ေတြကေတာ့ ေျပာေနၾကပါတယ္။ အေမွာင္ထဲမွာ ကုိယ္ဆိုတဲ့ သီခ်င္းဟာ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါတယ္လို႔ ဆိုေနၾကေတာင္မွ ဒီေတးသြားကုိ ကုိယ္ဆက္မဆိုခ်င္ ေတာ့တာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုိယ္ဟာ အလင္းေရာင္ကုိ ျပန္ျမင္ေတြ႕ခ်င္တာကလြဲၿပီး ကုိယ့္ရင္ထဲမွာ ဘာဆုိဘာမွ မရွိေတာ့ဘူး။

လြမ္းေမာဖြယ္ရာ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ား

မႏၲေလးက်ဳံးေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ အခမဲ့ကေလးကစားကြင္းသုိ႔ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလအတြင္း ကေလးငယ္မ်ား လာေရာက္အပန္းေျဖ ကစားေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မင္းမင္းစိုး)

ေနအပူခ်ိန္သည္ မနက္မိုးလင္းသည္မွစ၍ တစ္စတစ္စ ျမင့္တက္လာခဲ႔ေပၿပီ။ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အစီအစဥ္မက်စြာျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ ျမင့္မားလြန္းသည့္သစ္ပင္ႀကီးမ်ားတြင္ တြဲလဲခိုခ်ိတ္ဆြဲေနေသာ ေရာ္ရြက္၀ါေလးမ်ားသည္လည္း ေလရူးမ်ားေ၀႔၀ဲတိုက္ ခတ္လိုက္တိုင္း ေျမျပင္အေပၚသို႔ ဆင္းသက္ေနၾကပါေတာ့သည္။ တစ္ခ်ိန္က စိမ္းစိုလတ္ဆတ္ေသာ သစ္ရြက္စိမ္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ၀ါ၀င္းေျခာက္ေသြ႕ေနေသာ ေရာ္ရြက္၀ါေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားၾကေသာ သစ္ပင္ႀကီး၊ ငယ္၊ လတ္အေပါင္းတို႔၏ လက္ရွိ နံ႐ိုးအၿပိဳင္းၿပိဳင္းက်ေနသည့္ ျမင္ကြင္းကလည္း သခၤါရတရားကို ေကာင္းစြာေဖာ္က်ဴး၍ေနပါသည္။ ထိုနံ႐ိုးအၿပိဳင္းၿပိဳင္းက်ေနေသာ သစ္ပင္မ်ား၏အထက္မွ ‘ဥၾသ ဥၾသ’ ဟု သီက်ဴးေနသည့္ ဥၾသငွက္ကေလးမ်ား၏ အသံတစာစာေလးမ်ားကလည္း အလြမ္းဓာတ္ကို ခမ္းနားစြာျဖင့္ ေဖာ္က်ဴး၍ ေနျပန္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ၾကားရတတ္သည့္ မီးသတ္ကား ဥၾသဆြဲသံမ်ားကလည္း ရင္ကိုထိတ္လန္႔ ေခ်ာက္ခ်ားေစခဲ့ျပန္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္တိုင္းတြင္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမ်ားကသာ ေနရာယူႀကီးစိုးေနပါ၏။ ပြင့္လင္းေသာဥတုရာသီဟူ၍လည္း ဆို၍ရေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ၏ စက္၀ိုင္းပံုသဏၭာန္ လည္ပတ္မႈအတိုင္း ေဆာင္းကုန္၍ ေႏြသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ ျပန္ပါသည္။ ခ်မ္းေအးေသာ ေဆာင္းရာသီကုန္ဆံုးလြန္ေျမာက္၍ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေႏြရာသီသို႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္၍ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ ေႏြသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေႏြပီသစြာ လွပေနစျမဲသာ ျဖစ္ပါ၏။ ေႏြ၏ ပတ္၀န္းက်င္အလွကို ကြၽန္ေတာ္ ခံစားၾကည့္ေနမိျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေႏြ၏အလွကိုခံစားေနရင္းမွ ကြၽန္ေတာ့္၏ ျမင္ကြင္းထဲကို ခံစားေရာက္ရွိလာမိသည့္အရာမွာ အျဖဴအစိမ္းေလးမ်ား လႈပ္ရွား ယိမ္းႏြဲ႕ေနမႈမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။

တစ္နည္းအားျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အေရွ႕မွအျဖဴ အစိမ္းေလးမ်ား၏ လႈပ္ခတ္ေနမႈမ် ားသည္ ေႏြႏွင့္အတူ၊ ကြၽန္ေတာ့္ႏွလံုးသားသို႔ လာေရာက္႐ိုက္ခတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ အျဖဴအစိမ္းေလးမ်ားသည္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေႏြ၏ဒဏ္ကို အန္တုရင္းျဖင့္ အတန္းတင္စာေမးပြဲႀကီးမ်ား ေျဖဆိုၾကရန္အတြက္ စာေမးပြဲခန္းမ်ားဆီသို႔ အေရာက္လွမ္းေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းေလးမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္တိုင္းတြင္ မိဘႏွင့္ သားသမီး၊ ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား၏ လႈပ္ရွားယိမ္းႏြဲ႕ေနေသာ ပံုရိပ္ေလးမ်ားက ကြၽန္ေတာ့္၏ရင္သို႔ လာေရာက္ထိခတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးတိုင္းကိုလည္း စာေမးပြဲအား ေကာင္းစြာေျဖဆိုႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သေပးေနမိ ျပန္ပါသည္။ ေႏြ၏ကြန္ရက္အတြင္းမွ အျဖဴအစိမ္းေလးမ်ား၏ ပံုရိပ္ရွင္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ့္၏စိတ္အာ႐ုံတြင္ ပ်ံ႕လြင့္၍ေနပါေတာ့သည္။

စင္စစ္ ကြၽန္ေတာ္သည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ ကာလမ်ားဆီက ယခုအျဖဴအစိမ္းေလးမ်ားကဲ႔သို႔၊ အျဖဴအစိမ္းေလးကို ၀တ္ဆင္ကာ စာေမးပြဲအခန္းဆီသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ဖူးသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္အခါက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ စာေမးပြဲဟူသည္မွာ ေသေရးရွင္ေရးကဲ႔သို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ မေ၀ခြဲမ သတ္မွတ္မသိရွိေသးပါေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းသားျဖစ္ေနသည္မို႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အတြက္ေတာ့ အထူးတလည္ ႀကိဳးစားမႈျပဳဖူးခဲ့သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘ၊ ဆရာမ်ား၏ သားသမီး၊ တပည့္မ်ား၏အေပၚတြင္ ထားရွိတတ္သည့္ စိုးရိမ္စိတ္ကေလးမ်ားကိုလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ နားလည္တတ္ခဲ့ၿပီသာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အတန္းတင္စာေမးပြဲႀကီး ေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ခဲ့ရမႈမ်ားသည္ ထိုစာေမးပြဲႀကီး ၿပီးဆံုးသြားႏွင့္အတူ လြင့္စင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ကေလးမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိလာတတ္စျမဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ထိုေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားကို အထူးႏွစ္သက္ခံုမင္မိပါသည္။ အျခားေသာသူမ်ားလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကဲ႔သို႔ပင္ ႏွစ္သက္ခံုမင္တတ္ၾကမည္ဟူ၍လည္း ထင္ျမင္မိပါသည္။

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေက်ာင္းစာမ်ားျဖင့္ နပန္းလံုးခဲ႔ရေသာ အျဖဴအစိမ္းကေလးမ်ားအဖို႔၊ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားကို ႏွစ္သက္ခံုမင္တတ္ၾကသည္ကိုလည္း မည္သည့္မိဘ၊ ဆရာမ်ားကမွလည္း အျပစ္ျမင္တတ္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားသည္ အျဖဴအစိမ္းကေလးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ရေသာ ကာလေလးသာ ျဖစ္ပါေပေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျဖဴအစိမ္းဘ၀ေလးတုန္းက ကြၽန္ေတာ္သည္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကို လြတ္လပ္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ရေသာ ကာလေလးျဖစ္သည္မို႔ အထူးခံုမင္ႏွစ္သက္ခဲ႔ဖူးပါေပသည္။ ေဘာလံုးကစားရျခင္းႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းကို ၀ါသနာသန္ေသာ ကြၽန္ေတာ့္အဖို႔ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားသည္ ေဘာလံုးကန္ျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္သာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကုန္ဆံုးသြားတတ္စျမဲသာျဖစ္ပါ၏။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးအတူတူကန္ခဲ့ၾကဖူးၿပီး တစ္ေယာက္တည္း အိမ္တြင္းပုန္း၍ စာဖတ္ခဲ့ဖူးပါေပသည္။ အျခားေသာ ကြၽန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းအမ်ားစုသည္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းသာ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားကို ျဖတ္သန္းလြန္ေျမာက္တတ္ၾကပါ၏။ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ရမည့္အတန္းအတြက္ ႀကိဳတင္၍ က်ဴရွင္တက္ေနၾကရေသာ သူငယ္ခ်င္းတခ်ဳိ႕လည္း ေတြ႕ခဲ႔ရဖူးပါသည္။

သူတို႔အတြက္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ႔ေၾကာင္းကိုလည္း ထိုစဥ္အခါကတည္းက ကြၽန္ေတာ္ ေတြးေတာ စာနာခဲ့ဖူးျပန္ပါသည္။ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားသည္ အျဖဴအစိမ္းကေလးမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ရေသာ အခ်ိန္ကာလေလးျဖစ္ပါလ်က္ တခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား၏ မလြတ္လပ္၊ မေပ်ာ္ရႊင္ရျခင္းမ်ားကို ေတြးမိ၍ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္စားေႏြရာသီကို မြန္းက်ပ္ညည္းေငြ႕ခဲ့ရဖူးပါေပသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားစံုသည္ႏွင့္ အခ်ိန္မေရြး ေဘာလံုးကန္တတ္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္းရွိေနသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ေတာ့ စာအုပ္မ်ားျဖင့္သာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတတ္ခဲ့ပါသည္။ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားတြင္ တြတ္ပီႏွင့္ ေတာလည္သြားရျခင္းကို ကြၽန္ေတာ္ အလြန္သေဘာေခြ႕ခဲ႔ဖူးပါ၏။ ငွက္ေပ်ာသီး ခိုးစားေသာ ေမ်ာက္ညိဳအား ႏွစ္လံုးျပဴးေသနတ္ႀကီးျဖင့္ လိုက္လံပစ္ခတ္တတ္ေသာ ဦးစိတ္တို၏ျဖစ္ပံုအားေတြးရင္း ကြၽန္ေတာ္ ရယ္ရႊင္ခဲ့ရဖူးပါသည္။ ဦးစံရွား၏ ကေမာက္ကမအမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအၾကား ကြၽန္ေတာ္ ရႊင္လန္းခဲ့ရပါသည္။ ဖိုးဆိတ္ျဖဴႏွင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္ စီးေမ်ာခဲ့ဖူး၏။ အီးတီ တီထြင္ဖန္တီးထားေသာ ဆန္းျပားေသာပစၥည္းေလးမ်ား၏ အစြမ္းျဖင့္ ဘိုဘိုႏွင့္အတူ ကြၽန္ေတာ္ ကမၻာငယ္ေလးမ်ားဆီသို႔ လိုက္လံ၍သြားလာခဲ႔ဖူးပါ၏။ ထူးဆန္းေသာသတၱ၀ါႀကီးမ်ားအၾကား ဘိုဘိုတို႔ႏွင့္အတူ ကြၽန္ေတာ္ ရင္ေမာခဲ႔ရဖူးပါသည္။ ေဂ်ာက္ဂ်က္တို႔၊ ၀ါႏုတို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္သိုက္ႏွင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခဲ့ဖူးပါ၏။

ျပာေလာင္မွသည္ ျပာဂေလာင္၊ ျပာလေခ်ာင္အထိ သူတို႔ႏွင့္အတူ ကြၽန္ေတာ္ ပ်ာယာခတ္ခဲ႔ဖူးပါ၏။ လူပ်ဳိသိုးႀကီး ေမာင္ေမာင္ဇာႏွင့္ေလးမြန္၊ ေထြးမြန္တို႔ႏွင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္ ရင္းႏွီးခဲ့ဖူး၏။ သမိန္ေပါသြပ္ႏွင့္လည္း တ၀ီွး၀ီွး တ၀ွစ္၀ွစ္လုပ္ကာ ကြၽန္ေတာ္ သိုင္းခ်ခဲ့ဖူးပါ၏။ အခ်စ္၀တၳဳမ်ားဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ရန္ မသင့္ေသာ ဆရာေမာင္လွမ်ဳိး (ခ်င္းေခ်ာင္းျခံ) ၏ ဘ၀ေနနည္းထိုင္နည္း အေရးအဖြဲ႕ေလးမ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ ယဥ္ပါးခဲ့ဖူးပါ၏။ ဆရာ ေမာင္ညိဳမိႈင္း(သန္လ်င္)၏ တေစၦသရဲ၀တၳဳမ်ားကို ဖတ္႐ႈရင္း ပရေလာကအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားခဲ့ဖူးပါသည္။ ဆရာမင္းလူ၏ အေတြးအေခၚမ်ား အတြင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္စီးေမ်ာ ေတြးေခၚခဲ႔ဖူးပါ၏။ ဆရာတာရာမင္းေ၀၏ ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈမ်ားအၾကား ကြၽန္ေတာ္ဗ်ာမ်ားခဲ့ရဖူးပါသည္။ ဆရာနီကိုရဲ၏ ဟာသမ်ားအၾကား ကြၽန္ေတာ္ တခြီးခြီးျဖင့္ ရယ္ရႊင္ခဲ႔ရဖူးျပန္သည္ အစရွိသျဖင့္… အျဖဴအစိမ္းဘ၀ ကြၽန္ေတာ္၏ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားသည္ စာအုပ္အငွားဆိုင္ ကေလးသို႔ ေန႔စဥ္ေရာက္၍ ေန႔စဥ္စာအုပ္ ကေလးမ်ားျဖင့္သာ အိပ္ရာ၀င္ျဖစ္ခဲ႔သည္သာ မ်ားပါသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္၏ အျဖဴအစိမ္းဘ၀၊ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားအေၾကာင္းကိုသာ ျပန္လည္ေတြးေတာေနမိျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ထို႔အတူ ယေန႔ေခတ္အျဖဴအစိမ္းကေလးမ်ား၏ ဘ၀သည္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔နည္းတူ ရွိေနပါေသးသည္လားဟူ၍လည္း ေတြးေတာမိျပန္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ ဖုန္းမ်ား ဗံုးေပါလေအာ ေပါမ်ားလြန္းသည့္ အင္တာနက္ေခတ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူထက္ ဖုန္းပြတ္သူသာ မ်ားလာခဲ႔ေပၿပီ။ စာအုပ္အငွားဆိုင္ေလးမ်ားလည္း တစ္စတစ္စ ရွားပါးလာခဲ့ရေပၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္အျဖဴအစိမ္းကေလးမ်ား၏ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားသည္လည္း စာအုပ္စာေပမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာေနေပလိမ့္ဦးေတာ့မည္။ ေသခ်ာပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ အျဖဴအစိမ္းကေလးမ်ား၏ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကဲ႔သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား မခမ္းနားႏိုင္ၾကရွာေတာ့ေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယေန႔ေခတ္ အျဖဴအစိမ္းကေလးမ်ားကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားအား ျဖတ္သန္း လြန္ေျမာက္ႏိုင္ၾကေစလိုပါသည္။ ထိုအရာသည္ ကြၽန္ေတာ္၏ ဆႏၵသာျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ အေတြးမ်ားကလည္း တစ္ခ်ိန္က ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးမ်ားကိုသာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လြမ္းေမာစြာျဖင့္ တမ္းတေနမိဆဲသာ ျဖစ္ပါေပေတာ့သည္။

တစ္ခုခု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိအၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

တစ္ခုခုခ်ေရးရန္ စဥ္းစားေနေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္ ဘာေရးခ်ရမွန္း မသိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္ စာရြက္ေပၚမွာ တစ္ခုခု ခ်ေရးလုိက္ပါသည္။ ထုိတစ္ခုခုသည္ ကြၽန္ေတာ္ ေရးခ်င္ေနသည့္ တစ္ခုခုမဟုတ္ပါ။ အျခားတစ္ခုခုျဖစ္သြားသည္။ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားထားသည့္တစ္ခုခု ဘယ္ေပ်ာက္သြားမွန္းမသိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကံဳရာတစ္ခုခုကုိသာ ကြၽန္ေတာ္ ေရးခ်လုိက္မိပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားေနသည္မွာ ‘တစ္ခုခု’ ျဖစ္ပါသည္။ အံ့ၾသဖုိ႔ေကာင္းသည္မွာ ယခင္က တစ္ခုခုေနရာမွာ ယခုတစ္ခုခု အစားထုိး ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္က ‘တစ္ခုခု’ ကုိ တစ္ခုတည္းရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ထားမိရာ တစ္ခုထက္မကေသာ တစ္ခုခုမ်ားရွိေသးေၾကာင္း ယခုမွ သိလုိက္ရပါေတာ့သည္။ ယခုစာရြက္ေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္ ခ်ေရးလုိက္ေသာ ‘တစ္ခုခု’ သည္ တစ္ခုခု ေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ ‘တစ္ခုခု’ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ ရွာေဖြမေတြ႕ရွိေသးေသာ တစ္ခုခုေတြ အေျမာက္အမ်ား မေရမတြက္ႏုိင္ ရွိေသးပုံရပါသည္။ တစ္ခုခုေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ ‘တစ္ခုခု’။ ကြၽန္ေတာ္ မသိေသာ ‘တစ္ခုခု’။ ဘာမွန္းမသိရေသးသည့္ ‘တစ္ခုခု’။

ဆုိၾကပါစုိ႔။ ‘တစ္ခုခု’ ဟု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရရြတ္ျမည္တမ္းမိတုိင္း ဘယ္တစ္ခုခုကုိေျပာေနမွန္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ပင္ မသိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တစ္ခုခုေပါင္း တစ္ခုထက္မက ရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာေနေသာေၾကာင့္ပင္။ ကဲ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ယခုအဘယ္ တစ္ခုခုကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆြဲထုတ္ရပါမည္နည္း။ တစ္ခုခုကုိ ကြၽန္ေတာ္ ဆြဲထုတ္လုိက္တုိင္း အျခားတစ္ခုခုကလည္း ေပၚထြက္လာမွာ ေသခ်ာသည္။ ေနာက္ထပ္ အျခားအျခားေသာ တစ္ခုခုမ်ားကလည္း သူတုိ႔မပါရေကာင္းလားဟု မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကေပလိမ့္ဦးမည္။ ခက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးခက္ပါသည္။ ၾကံဳရာက်ပန္းတစ္ခုခုကုိ ကံစမ္းမဲႏႈိက္သလုိ ေရြးခ်ယ္ေကာက္ယူရမလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေရြးခ်ယ္လုိက္မည္ဆုိလွ်င္ ‘တစ္ခုခု’ မလြဲမေသြ ပါလာမွာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပႆနာက ကြၽန္ေတာ္ လုိခ်င္ေနသည့္ ‘တစ္ခုခု’ ပါလာမည္ဟု က်ိန္းေသဧကန္ဧက မေျပာႏုိင္ျခင္းပင္။ တစ္ခုခုမ်ားၾကားထဲမွာ တစ္ခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းသည္ ခက္ခဲပင္ပန္းလွပါသည္။ တစ္ခုခုကုိ တစ္ခုခုလုပ္မွျဖစ္ေတာ့မည္။ တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုခု။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ရွိအေျခအေနသည္ အခ်ိန္မေရြး ‘တစ္ခုခု’ ျဖစ္သြားႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ‘တစ္ခုခု’ ကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ေသခ်ာပါသည္။ တစ္ခုခုေတာ့ တစ္ခုခုပါပဲ။ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ကုိျဖစ္လိမ့္မည္။ အဘယ္တစ္ခုခုလဲ ဆုိသည္ကုိသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာမေျပာႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ တစ္ခုခု ျဖစ္လာမွာကုိ စုိးတထိတ္ထိတ္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ဘယ္အခ်ိန္ တစ္ခုခု ျဖစ္လာမည္နည္း။ ဘယ္အရပ္ေဒသကေန တစ္ခုခု ေပၚလာေတာ့မည္နည္း။ ဘယ္နည္းဘယ္ဟန္ ဘယ္ပုံစံႏွင့္ တစ္ခုခု ေရာက္လာမည္နည္း။ တစ္ခုခုသည္ တစ္ခုခုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေတာ့မည့္ အေနအထားမွာ ရွိပါသည္။ တစ္ခုခုသည္ တစ္ခုခုျဖစ္လာမည့္ အေျခအေန ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုခု ေပၚလာခ်ိန္မွာ တစ္ခုခုျဖစ္သြားလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ တစ္ခုခုမျဖစ္ခင္ တစ္ခုခုကုိ ႀကိဳတင္ၾကံစည္ထားရန္ လုိေပလိမ့္မည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ‘တစ္ခုခု’ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါလား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္သြားမွာကုိပဲ စုိးရိမ္ေနမိသည္။ ဘုရား ဘုရား တစ္ခုခု မျဖစ္ပါေစႏွင့္ဟူ၍သာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆုေတာင္းေနရပါသည္။ မေတာ္တစ္ခုခုျဖစ္သြားမွျဖင့္ ကိုယ္က်ဳိးနည္းရခ်ည့္ဟုသာ ေတြးေတာေနမိပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ျဖစ္လာေသာ တစ္ခုခုသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္တစ္ခုခု ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္လိမ့္မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္တစ္ခုခု မေမွ်ာ္လင့္သည့္အခ်ိန္မွာ တစ္ခုခုျဖစ္သြားႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါလား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ တစ္ခုခုကို အျမဲသံသယ၀င္ေနတတ္ၾကပါသည္။ ထုိအခါ ‘တစ္ခုခု’ သည္ သံသယ၏ သားေကာင္ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ သံသယအၾကည့္ေအာက္မွာ တစ္ခုခုခမ်ာ မေနတတ္ မထိုင္တတ္ ျဖစ္ေနရွာပါသည္။ ေၾသာ္တစ္ခုခု …. တစ္ခုခုပါပဲေလ။ တစ္ခုထက္မကတဲ့ တစ္ခုခုပါပဲေလ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ခုခုကို ေရရြတ္ျမည္တမ္းမိတိုင္း တစ္ခုခုျဖစ္သြားေလ့ ရွိပါသည္။ တစ္ခုခုျဖစ္သြားမွာစိုးေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခုမွမရြတ္ဘဲ ေနလွ်င္လည္း တစ္ခုခုကေတာ့ ျဖစ္သြားျမဲျဖစ္သြားေနမွာပါပဲ။ ေလာကႀကီးကိုယ္တိုင္က တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ျဖစ္ေနက်ေလာကႀကီး မဟုတ္ပါလား။ ဘာတစ္ခုမွမျဖစ္လွ်င္ ေလာကႀကီးပင္ ေပၚေပါက္လာမည္မထင္ပါ။ ေလာကႀကီးသည္ပင္လွ်င္ ‘တစ္ခုခု’ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုခုသည္ပင္လွ်င္ ‘ေလာကႀကီး’ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တစ္ခုခုကိုအနက္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပဖို႔ အျမဲႀကိဳးစားေနေသာ ေလာကႀကီးဟု ထင္မိပါသည္။ ေလာကလူသားေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း ေလာကႀကီးကို ေငးေမာၾကည့္ကာ ‘တစ္ခုခုေတာ့ တစ္ခုခုပဲ’ ဟု အျမဲပုံေဖာ္ၾကည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုျဖစ္ရမည့္ ေလာကႀကီး။ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည့္ ေလာကႀကီး။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ‘တစ္ခုခု’ အေၾကာင္း ေတြးရင္းတစ္ခုခု ျဖစ္ေနသလားဟု စဥ္းစားၾကည့္သည္။ တကယ္ေတာ့ ‘တစ္ခုခု’ အေၾကာင္း ေျပာရသည္မွာ ေယဘုယ် ဆန္လြန္းပါသည္။ ‘တစ္ခု’ ဟု ေျပာလုိက္ကတည္းက အေရအတြက္ အမ်ားႀကီးထဲမွ ‘တစ္ခု’ ကို ရည္ညႊန္းေနမွန္း သိသာလွသည္။ ဘယ္တစ္ခုမွန္းတိက် ေသခ်ာစြာ မညႊန္ျပသည့္ ၾကံဳရာက်ပန္းတစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳက္ရာတစ္ခုခု ႏွစ္သက္ရာတစ္ခုခု။ ဘာရယ္မဟုတ္သည့္ တစ္ခုခု။ တစ္ခုခုေတာ့ တစ္ခုခုပဲ။ သို႔ေသာ္ ဘယ္တစ္ခုမွန္းမသိ။ တစ္ခုခုထဲမွ တစ္ခုခု။ တစ္ခုခုထဲမွာ တစ္ခုခုရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ‘တစ္ခုခု’ ျဖစ္မွန္းသိေနေသာေၾကာင့္ ‘တစ္ခုခု’ ဟု နာမည္တပ္လိုက္ျခင္း မဟုတ္ပါလား။ တစ္ခုခုမရွိမွေတာ့ တစ္ခုခုဟူ၍ပင္ ေခၚစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ေခ်။ တစ္ခုခု ျဖစ္ေနသေရြ႕ တစ္ခုခု ျဖစ္ေနပါလိမ့္ဦးမည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ တစ္ခုခုအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခုခုကေျပာျပသည့္ ဒႆနျဖစ္သည္။ တစ္ခုခုသီအိုရီျဖစ္သည္။ တစ္ခုခုျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ‘တစ္ခုခု’ ဟုေျပာလိုက္လွ်င္ ဘာေျပာမွန္း ႐ုတ္တရက္မသိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုခု၏ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာရွိမလဲဟု စူးစမ္းရွာေဖြခ်င္ၾကသည္။ တစ္ခုခုကိုေက်ာ္ၿပီး ၾကည့္ခ်င္သည့္ အေလ့အထမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရွ႕သို႔ ေရာက္လာသည့္ ‘တစ္ခုခု’ ကို ဦးစြာ သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ‘တစ္ခုခုဟူသည္ အဘယ္နည္း’ ဟု ေမးခြန္းထုတ္သင့္ပါသည္။ ‘တစ္ခုခု’ သည္ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ကြယ္၀ွက္ထားေသာ ‘အဖုံး’ ႏွင့္တူသည္။ အဆိုပါအဖုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရင္ဆုံး ဖြင့္ရပါလိမ့္မည္။ ထိုအဖုံးပြင့္သြားမွသာ အနက္အဓိပၸာယ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘တစ္ခုခု’ ကို ရင္ဆိုင္ကာ အေျဖထုတ္ၾကည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မည္။ ‘တစ္ခုခု’ ကုိ ေက်ာ္လႊား၍မရပါ။ ‘တစ္ခုခု’ ကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါလိမ့္မည္။ တကယ္ေတာ့ ‘တစ္ခုခု’ က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ စိန္ေခၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ တုိက္တြန္းကာ ႏႈိးဆြေနျခင္းျဖစ္သည္။ မခံခ်င္ေအာင္ ဆြေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ‘တစ္ခုခု’ ဆုိတာ ဘာလဲ’ ‘တစ္ခုခုကုိ ဘယ္လုိေဖာ္ထုတ္ရမလဲ’ ‘တစ္ခုခုေတာ့ တစ္ခုခုပဲ။ သုိ႔ေသာ္ ဘာတစ္ခုခုလဲ’ အဆုိပါ ေမးခြန္းမ်ားက ‘တစ္ခုခု’ ကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ခြန္အားမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ‘တစ္ခုခု’ က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ပစ္ေပါက္ေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္အေပါက္ခံႏုိင္မည္နည္း။ ဘယ္ေလာက္ ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္နည္း။

‘တစ္ခုခု’ ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသးသေရြ႕ ‘တစ္ခုခု’ သည္ ‘တစ္ခုခု’ သာလွ်င္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ တစ္ခုခုကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေလေလ တစ္ခုခုမဟုတ္ေတာ့ေလေလပင္။ ‘တစ္ခုခု’ မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခုိးလုိးခုလုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည့္အစြမ္းသတိၱရွိသည္။ ]
‘တစ္ခုခု’ က ေရွ႕မွာခံေနေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေနမထိထုိင္မသာ ျဖစ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘တစ္ခုခု’ သည္ ေဆးခါးႀကီးျဖစ္သည္။ ‘တစ္ခုခု’ သည္ ေအာ့အန္ခ်င္စရာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္ေလာက္ပင္ ေအာ့အန္ခ်င္ပါေစ၊ ေသာက္ကုိေသာက္ရမည့္ ေဆးခါးႀကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ‘တစ္ခုခု’ သည္ ရစ္သီရစ္သီ ေ၀့၀ဲကာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျပာင္ေလွာင္ေနသည္မွာ မခံခ်င္စရာေကာင္းလွသည္။ ‘တစ္ခုခု’ သည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မလုိ ထင္ရသည္။ ေရွ႕မွာရွိသည့္ ‘တစ္ခုခု’ ကုိ ရင္မဆုိင္ဘဲ လွည့္ေျပးလွ်င္ ေနာက္မွာရွိသည့္ ‘တစ္ခုခု’ က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ႀကိဳေနပါလိမ့္မည္။ ေဘးဘီ၀ဲယာကုိ ၾကည့္လုိက္ပါဦး။ ဘယ္မွာ ‘တစ္ခုခု’။ ညာမွာလည္း ‘တစ္ခုခု’။ မေရမတြက္ႏုိင္သည့္ ‘တစ္ခုခု’ ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ၀န္းရံပိတ္ဆုိ႔ထားၾကသည္။ ဘယ္လုိ ထြက္ေျပးရမွန္းမသိ။ ဘယ္သုိ႔ေရွာင္ပုန္းရမွန္းမသိ။ မေဟဠိဆန္လွသည့္ ‘တစ္ခုခု’။ အေျဖညႇိရမည့္ ‘တစ္ခုခု’။ ‘တစ္ခုခု’ ဘာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လဲ။ ‘တစ္ခုခု’ မဟုတ္ေတာ့မွ တစ္ခုခု၏ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကေန ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္ေျမာက္မည္။ ‘တစ္ခုခု’ မေပ်ာက္သေရြ႕ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္မွမေရာက္။ ဘယ္မွမေပါက္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ ‘တစ္ခုခု’ က ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ ေလွ်ာက္လုိက္ေနဦးမည္သာ။ ေသခ်ာပါသည္။ တစ္ခုခုေတာ့ တစ္ခုခုပါပဲ။

ေတာ္ေတာ္အသက္ျပင္းလွသည့္ ‘တစ္ခုခု’။ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ မည္သုိ႔ေသာ လက္နက္မ်ဳိးကုိမွ် ‘တစ္ခုခု’ က မေၾကာက္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယထုတ္ကာ ျပင္ဆင္ပစ္လႊတ္လုိက္သည့္ ‘ပညာလက္နက္မ်ဳိး’ ကုိေတာ့ ‘တစ္ခုခု’ ခမ်ာ ေတာ္ေတာ္ေလး ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ရွာပါသည္။ ဘယ္အရာကုိမွ်မမႈသည့္ ‘တစ္ခုခု’ ကုိ ေသေအာင္သတ္ႏုိင္သည္မွာလည္း ဤလက္နက္တစ္မ်ဳိးသာ ရွိပါသည္။ ဤလက္နက္ကုိ မေဆာင္ႏုိင္ေသးသမွ် ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ‘တစ္ခုခု’ ျပဳသမွ် ႏုေနၾကရဦးမည္သာ။

ဤေနရာ

ဤေနရာေရာက္သည္ႏွင့္ ျဖဴေဖြးေဖြး တစ္မ်ဳိး၊ စိမ္းညိဳ႕ညိဳ႕တစ္မ်ဳိး၊ ျပာရင့္ရင့္တစ္လီ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရာင္စံုတို႔ျဖင့္ ခံ့ညားလွပေနေသာ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ အထပ္ထပ္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ နံရံမ်ားမွာလည္း ဗဟုသုတရဖြယ္ စာေစာင္မ်ား၊ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ သတိေပးခ်က္မ်ားအျပင္ ႐ႈခ်င္စဖြယ္ ပန္းခ်ီကားကေလးမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသးသည္။ အေဆာက္အအံုမ်ားကလည္း အထပ္အျမင့္ျမင့္ ေလွကားအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ခံ့ညားလွပေနသည္။

အေဆာက္အအံုထဲမွ အခန္းမ်ားမွာလည္း မ်က္ႏွာၾကက္ျဖဴျဖဴမ်ား၊ ပန္ကာမ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ကာရံထားသည့္ အစိမ္းႏုေရာင္ ခန္းဆီးႀကီးမ်ားျဖင့္ ႏုသစ္စိမ္းစိုေနသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာအခန္းေထာင့္မ်ား၌ ဤေနရာသို႔ ေရာက္လာၾကေသာသူမ်ား လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား ရွိေနေသးသည္။ အေဆာက္အအံုမ်ား ေရွ႕ေျမကြက္လပ္တြင္လည္း စိမ္းစိမ္းစိုစို ျမက္ခင္းျပင္ကေလးမ်ား၊ ကြန္ကရစ္လူသြား လမ္းကေလးမ်ား၊ ကားဆိုင္ကယ္ရပ္ရန္ ေနရာမ်ား စသည္ျဖင့္ စနစ္တက် သူ႔ေနရာႏွင့္ သူတည္ရွိေန၏။

သို႔ေသာ္ ႐ုပ္၀တၳဳဂုဏ္ျဒပ္အားျဖင့္ ဤသို႔ ခမ္းနားလွပေနသည့္ ဤေနရာသို႔ လာေရာက္ရသူအမ်ားစုကမူ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ျခင္း မရွိၾက။

အျခားေနရာဌာနမွာသာ ဤသို႔ လွပခံ့ညားေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ႐ႈျမင္ရပါမူ တအံ့တၾသ  ေငးေမာၾကည္ႏူးၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ ဤဌာနက ဤခံ့ ညားလွပသည့္ အေဆာက္အအံုေနရာမ်ားထဲ ၀င္လိုက္ ေတြ႕လိုက္ျမင္လိုက္ ၾကံဳလိုက္ရပါလွ်င္မူ အမ်ားစုမွာ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိသည့္အျပင္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ားျဖင့္ ေလးပင္သြားၾကျမဲ ျဖစ္ပါသည္။

အေဆာက္အအံုထဲမွ ေခတ္မီစက္ကိ ရိယာႀကီးမ်ား သံုးရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း ၀မ္းမသာသည့္အျပင္ ပိုမိုေၾကာက္ရြ႕ံစိတ္ လႈပ္ရွားၾကရျပန္ေတာ့သည္။

ထိုစက္ကိရိယာႀကီးမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အေျဖအေၾကာင္းကိစၥမ်ားသည္ ဘ၀အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး၊ အစိုးရိမ္ရဆံုး အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္မွ်ခမ္းနားေနပါေစ၊ မည္မွ်လွပေနပါေစ ဤေနရာသို႔ မည္သူမွ် မလာခ်င္ၾက။ မေရာက္ခ်င္ၾက။ မသြားခ်င္ၾက။ သို႔ေသာ္ မျဖစ္မေန လာရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္လည္း ဤေနရာသို႔ အေျပးအလႊား ၀င္လာၾကရေတာ့သည္။ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္လည္း လာၾကသူမ်ားမွာ မ်က္ႏွာငယ္ကေလးမ်ားႏွင့္ ေသာကမ်ားကို ထုပ္ပိုးလ်က္ ေရးႀကီးသုတ္ပ်ာ ၀င္လာၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ အျပံဳးမရွိ၊ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးမႈမရွိ၊ ေပ်ာ္စရာနတၳိ။ ဤေနရာတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္သံမ်ား၊ နာက်င္ညည္းတြားသံမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေအာ္ဟစ္ငိုယိုလိုက္သံမ်ားျဖင့္ေသာ ကမ်ားသာ လိႈင္းထန္ေနတတ္သည္။

ဤေနရာကို ေရာက္ၿပီဆိုကတည္းက ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွာ ေပ်ာ္၍ေရာက္လာသူ တစ္ဦးမွ်မပါ။ ေသာကကိုယ္စီ ပိုက္လ်က္ ဒုကၡကိုယ္စီ ယွဥ္တြဲလ်က္သာ ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႐ုပ္၀တၳဳဂုဏ္ျဒပ္အားျဖင့္ လွပခံ့ညားေနေသာ ဤေနရာသည္ ေနေပ်ာ္စရာမေကာင္းေသာ ေၾကာက္စရာ ေရွာင္စရာ မစည္ကားအပ္ေသာ ေနရာဌာနတစ္ခုသာ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ ဤေနရာ၌ လူစည္ၿပီဆိုလွ်င္လည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာအေၾကာင္း ကိစၥတို႔ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျမင္ႏိုင္မျမင္ႏိုင္သည့္ ေရာဂါပိုးဟူသည့္ လူသတ္ေကာင္ကေလးမ်ား စုေ၀းေနၾကသည္။ ထိုလူသတ္ေကာင္မ်ားကို ေခၚေဆာင္လာၾကသူမ်ားမွာလည္း ဤေနရာသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ သူတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေခၚေဆာင္လာၾကသည့္ လူသတ္ေကာင္မ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္မႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္ႏွင့္  ဤေနရာအရိပ္သို႔ အားကိုးတႀကီး ခို၀င္စစ္ကူေတာင္းလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ အေျပးအလႊား ဤေနရာကို ၀င္ေရာက္လိုက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ဤေနရာ၏ ရနံ႔မ်ားကလည္း ေလထု၌ ေပ်ာ္၀င္လ်က္ စူးရွရွ ဆီးႀကိဳႏႈတ္ဆက္တတ္သည္။ ေလထုလႊမ္းျခံဳထားေသာ ကမၻာ့ေဒသေနရာမ်ားစြာမွာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ကိုယ္စီသေကၤတရနံ႔ေလးမ်ား ရွိေနတတ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ပင္ ဤေနရာမွာလည္း စူးရွရွ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ရနံ႔တစ္မ်ဳိး ရွိေနပါသည္။ ထိုရနံ႔က စူးရွရွေဆးအနံ႔မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဤစူးရွရွ ေဆးအနံ႔မ်ားၾကား၌  ခပ္သုတ္သုတ္ သြက္သြက္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အျဖဴေရာင္ အရိပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို အျဖဴေရာင္အရိပ္မ်ား၏ အခ်ဳိ႕ေသာ မ်က္ႏွာမ်ား၌ ပင္ပန္းမႈေၾကာင့္ ႏြမ္းနယ္လ်က္၊ အခ်ဳိ႕ကမူ ခံစားခ်က္မဲ့ မ်က္ႏွာေသကေလးမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ခပ္ယဲ့ယဲ့ အျပံဳးကေလးမ်ားႏွင့္ သူတို႔အတြက္မူ ဤေနရာ ဤအရိပ္ ဤဟန္ ဤအသံတို႔သည္ မထူးဆန္းေတာ့သေယာင္ တစ္ခါတစ္ရံ  စက္႐ုပ္မ်ားသဖြယ္ လႈပ္ရွားသြားလာလ်က္႐ွိေနသည္။

အမွန္စင္စစ္ ဤေနရာသည္ လူသားတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ မရွိမျဖစ္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။သို႔ေသာ္ ဤသို႔ သိေနၾကပါေသာ္လည္း ဤေနရာဌာနသို႔  လာေရာက္ရမည္ သြားရမည္ကိုမူ မည္သူမဆို ေၾကာက္ရြ႕ံေနာက္တြန္႔ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ဤေနရာဌာနကို မည္မွ်ပင္ ေၾကာက္ရြ႕ံၾကပါေစ၊ မည္မွ်ပင္ ေရွာင္ၾကဥ္ခ်င္ ၾကပါေစ ဤေနရာထက္ ပိုေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေ၀ဒနာဆိုးမ်ား ႏွိပ္စက္ျခင္းခံရသည့္ အခါတြင္ကား ဤေနရာသို႔သာ အားကိုးတႀကီး ေျပးလာၾကရျမဲ ျဖစ္ေလသည္။

အလာခရီး၌ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္မႈမ်ား တစ္ပံုတစ္ပင္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္အသက္ဆက္ရွင္ေစလိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆႏၵမ်ား လြယ္ပိုးကာ အေျပးေရာက္လာၾကေသာ္လည္း အျပန္ခရီး၌ ထိုဆႏၵမ်ား အတိအက်အေသအခ်ာ ျပည့္၀ရန္ကား မေရရာပါ။ ဤေနရာဌာန၌ ရွင္မင္းလည္း ရွိသလို  ေသမင္းလည္း ရွိေနတတ္သည္။

ဤေနရာကို ေရာက္လာသူတိုင္းကို ထိုမင္းႏွစ္ပါးက သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္စစ္ခင္းကာ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ လုတတ္ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ေသမင္းႏွင့္ ရွင္မင္းတို႔ စစ္ခင္းၾကသည့္ပြဲ၌ ရွင္မင္းႏိုင္ေစလိုေၾကာင္း အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၾကပါေသာ္လည္း အျမဲတေစ ျပည့္၀ခဲ့သည္ကား မဟုတ္။

ေသမင္းႏွင့္ ရွင္မင္းတို႔ စစ္ခင္းပြဲ၌ ကိုယ့္၏ကံ၊ သူ႔တို႔ ဥာဏ္၊ အခ်ိန္၀ီရိယ တိက်ပါမွ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ေတာင့္တရသူ ရွင္မင္း ႏိုင္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါမူ ကိုယ့္ကံက ျပႆဒါး၊ သူ႔ဥာဏ္က အလကား၊ အခ်ိန္မမီ ၀ီရိယ မရွိပါလွ်င္မူ ဤေနရာမွ  ျပန္လမ္းမရွိ ေသမင္းေခၚရာ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္ရေလေတာ့သည္။

ဤေနရာသို႔ ေရာက္လာၿပီးမွ အသက္ႏွင့္ကိုယ္ ယွဥ္တြဲလ်က္လာလမ္းအတိုင္း ျပံဳးရႊင္စြာ ျပန္ႏိုင္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဤေနရာသို႔ ေရာက္လာပါေသာ္ျငား အျပန္လမ္း၌ အသက္မပါ ကိုယ္ဗလာႏွင့္ ငို႐ိႈက္သံမ်ား ၀န္းရံကာ ျပန္ထြက္ခြာၾကရသူမ်ားလည္းရွိသည္။

ဤေနရာသည္ ျပတ္လုဆဲသံေယာဇဥ္ႀကိဳးတို႔ကို ျပန္လည္ထံုးဆက္ေႏွာင္တြယ္ ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ အၿပီးအပိုင္ ျဖတ္ခ်ေ၀းကြာ ခြဲခြာသြားေစႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ဤေနရာရွိ အေဆာင္တြင္း၊ အခန္းတြင္း ခုတင္ျဖဴျဖဴမ်ားထက္၌ လဲေလ်ာင္းရင္း ေလာကကို ျပန္လည္မ်က္ေမွာက္ျပဳလာႏိုင္သူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ဤခုတင္ျဖဴမ်ားထက္မွာပင္ ေလာကကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မ်က္ကြယ္ျပဳသြားၾကရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ဤေနရာေရာက္မွ က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္လာဘႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိလာႏိုင္သကဲ့သို႔ ဤေနရာေရာက္မွ အဓိကႏွင့္ သာမညကို ခြဲျခားတတ္လာၾကသည္။ ဤေနရာေရာက္မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တန္ဖိုးကို ေသခ်ာစြာ သိလာႏိုင္သည္။ ဤေနရာတြင္ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းထက္ အေရးပါေသာ အရာမ်ားရွိေၾကာင္း သိလာႏိုင္သကဲ့သို႔ ဤေနရာသည္  တရားအစုစု ျဖစ္ပ်က္ေရွ႕ေျပး႐ႈ ႏိုင္ရာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မည္သို႔ပင္ ေလာကစည္းစိမ္ပညာ ဓနဂုဏ္ပကာသနမ်ား ျပည့္စံုေနပါေစ၊ ဤေနရာဌာနကို ေရွာင္ကြင္းမရ အလႊာစံု အဆင့္စံု အားကိုးတႀကီး လာေရာက္ၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရပါလွ်င္ ဤေနရာသည္ လူသားတို႔အတြက္ မရွိေစခ်င္ေသာ္လည္း မရွိမျဖစ္ေသာ၊ မသြားေစခ်င္ေသာ္လည္း သြားရေသာ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံတုန္လႈပ္ၾကရေသာ္လည္း ထိုေၾကာက္ရြ႕ံမႈတို႔ ေျပေပ်ာက္ေစႏိုင္ေသာ၊ ဘ၀ကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေစႏိုင္ေသာ၊ ဘ၀ကို အဆက္ျပတ္ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ၊ ခႏၶာရွိသမွ် ေ၀ဒနာရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ ပုထုဇဥ္သတၱ၀ါတို႔အတြက္ ဤေနရာသည္လည္း မရွိမျဖစ္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေပလိမ့္ဦးမည္။

အၿငိမ္းဘယ္ခါစားရမယ္

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိတ္အာဟာရစာၾကည့္တိုက္တြင္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းၿပိဳင္ပြဲ ဆုရကေလးငယ္တစ္ဦးအား ဆုခ်ီးျမႇင့္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

နံနက္ေလးနာရီခြဲၿပီဆုိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္ဇနီးက ဆြမ္းထခ်က္ပါၿပီ။ အ႐ုဏ္တက္ရင္ သူဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္ၿပီးပါၿပီ။ ထုိျပဳျမဲ၀တ္က ႏွစ္မ်ားၾကာပါၿပီ။ ဘုရားရွိခုိးၿပီး အိမ္နားက ေစ်းကေလး သို႔မဟုတ္ တစ္ဖက္ရပ္ကြက္ကေစ်းဆီ တစ္ေခါက္ေလာက္ ေျပးသြားၿပီး ခပ္ေစာေစာ ဖယ္ရီကားအမီ အလုပ္သြားရမည့္ သူ႔သမီးအငယ္ဆုံး ထမင္းခ်ဳိင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ အဆင္ေျပရာ ဟင္းလ်ာကေလးကုိ ကသုတ္ကရက္ ခ်က္ျပဳတ္သည္။

သူ အလုပ္မ်ား ၿပီးစီးေတာ့မည့္အခ်ိန္၌ ကြၽန္ေတာ္က အိပ္ရာထကာ သူ႔လက္ကုိဆဲြၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ လမ္းတစ္ပတ္ေလာက္ ထြက္ေလွ်ာက္ၾကသည္။

‘သူ႔လက္ကုိဆြဲ’ ဆုိသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္အပုိေျပာသည္မဟုတ္၊ ယင္းကဲ့သို႔ ဆြဲမေခၚလွ်င္ သူ႔အိမ္မႈအလုပ္မ်ား ေလွ်ာက္လုပ္ကာ မၿပီးႏုိင္ေအာင္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ေနျမင့္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ အတင္းေခၚရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျပင္ထြက္လမ္းေလွ်ာက္ရင္း နံနက္ခင္းစာကေလးမ်ားလည္း ႀကိဳက္ရာၾကံဳရာမွာ စားၾကေသာက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၾကင္လင္မယား၊ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ အိမ္ေထာင္သက္ ၄၇ ႏွစ္ရွိေတာ့မည္။ ထုိအလုပ္မ်ားမွ သူ႔ခမ်ာလည္း အၿငိမ္းစားမရေသးပါ။

ကြၽန္ေတာ္ အစုိးရဌာန၊ အလုပ္၊ ရာထူးမွ လုပ္သက္ေပါင္း ၄၁ ႏွစ္တြင္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူခဲ့သည္။ ၀န္ထမ္းေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း တံဆိပ္မ်ားလည္း ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပင္စင္ကုိ ျမန္မာလုိေျပာေတာ့ အၿငိမ္းစားဆုိေသာ္လည္း အၿငိမ္းထုိင္မစားႏုိင္ေတာ့ ပင္စင္ယူရန္  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္လမွာပင္ အလုပ္တုိက္တစ္ခုသုိ႔ ၀င္လုပ္ခဲ့ရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဇနီးတုိ႔မွာ ေမြးခ်င္းမ်ားတြင္ တတိယေျမာက္ျဖစ္ၾကၿပီး ႏုိ႔ညႇာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေလး ေယာက္မွာလည္း ညီအငယ္ဆုံးကေလး ဆယ့္တစ္လသားအရြယ္မွာပင္ အေဖက ေနာက္မိန္းမယူသြားခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေမကလည္း သူ႔သားသမီးေလး ေယာက္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အလုပ္အလုပ္ကာ ရွာေဖြေကြၽးေမြးေက်ာင္းထား ပညာသင္ေပးခဲ့သည္။ မိန္းမသားတုိ႔က သူတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းသတၱိေကာင္းတုိ႔ျဖင့္ သားသမီးတုိ႔ကုိ လူလားေျမာက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ေမြးျမဴ ျပဳစုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္လည္း ငယ္ငယ္ကတည္းက အလုပ္ႏွင့္ထိေတြ႕ခဲ့သည္။ မူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀၊ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းရက္ရွည္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ သူငယ္ခ်င္း၏ဖခင္ ပရိေဘာဂ အလုပ္႐ုံမွာ ေကာ္ပတ္စား၊ ခံေဆးသုတ္သည့္အလုပ္ လုပ္ခဲ့သည္။ ယခုတုိင္ ပရိေဘာဂတန္း ျဖစ္ေနေသးသည့္ တာေမြ ေရႊဗဟုိရ္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံေတာင္ဘက္ မ်က္ေစာင္းထုိး၌ ရွိခဲ့ဖူးသည့္ ‘ေမာင္ဟန္ပရိေဘာဂ’႐ုံမွာ ျဖစ္သည္။ ဦးေလးဦးေမာင္ဟန္က ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္စိုး၏ အေဖျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ သူလည္း အလုပ္လုပ္ရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က လုိက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေနေတာ္ျဖတ္ထားသည့္ ေကာ္ပတ္ကုိ ကုိယ့္လက္ဖ၀ါးေလာက္မရွိတရွိ ကြၽန္းတုံးကေလးမွာ ပတ္၊ လက္က ဆုပ္ကုိင္ကာပစၥည္းေပၚတြင္ လက္တစ္ဆုံးေရွ႕ထုိးေနာက္ငင္အားထည့္ၿပီး ပြတ္တုိက္ရသည္။ ေကာ္ပတ္အၾကမ္းျဖင့္ၿပီးလွ်င္ အလတ္၊ အလတ္ျဖင့္ၿပီးလွ်င္ အေခ်ာ။ သစ္သားအမႈန္စမ်ားကလည္း အၾကမ္းျဖင့္တုိက္လွ်င္ အမႈန္ၾကမ္းမ်ား မ်ားမ်ားထြက္သည္။ တျဖည္းျဖည္း အမႈန္အႏုက ေလးမ်ားျဖစ္လာပါသည္။ ေကာ္ပတ္တုိက္ထားသည္ကုိ အလုပ္ဆရာက ပစၥည္းကုိ လာကုိင္ၾကည့္ၿပီး ဆရာ ေက်နပ္သည္အထိ တုိက္ရပါသည္။ သစ္တုံးကေလးႏွင့္ေကာ္ပတ္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားေသာ ကုိယ့္လက္ဖ၀ါး၊ လက္ေခ်ာင္းကေလးတုိ႔မွာ နီရဲသြားၿပီး အမႈန္မ်ား သန္႔စင္ပစ္သည့္အခါ က်ိန္းေနေအာင္ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းခံစားရသည္။ လက္သည္းမ်ားက ေကာ္ပတ္ႏွင့္ထိ၍ စားသြားၿပီး သုံးေျမႇာင့္ပုံ ျဖစ္ကုန္သည္။ ကုိယ့္လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားကုိ ၾကည့္ကာ အေမ ေျပာျပခဲ့ဖူးေသာ စကားတစ္ခြန္းကုိ သတိရမိပါသည္။

ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အေမက ေမာ္လၿမိဳင္ အေမရိကန္ေဆး႐ုံမွာေမြးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေမြးခန္းထဲသုိ႔ မေရာက္ေသးမီ တြန္းလွည္းေပၚမွာပင္ လူ႔ေလာကထဲ ေရာက္လာသျဖင့္ ၀မ္းဆြဲသူနာျပဳဆရာမတုိ႔မွာ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ “အေမကုိ ဒုကၡမေပးတဲ့ကေလးပဲေဟ့” ဟု ေျပာၾကသည္။ ကေလးကုိ သုတ္သင္ၿပီး အႏွီး၀တ္တုိ႔ျဖင့္ ပတ္သည့္အခါ သူနာျပဳဆရာမႀကီးက ကေလး၏ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားကုိ ကုိင္ကာၾကည့္ကာ “ဒီလက္က ေလးေတြက အေဖ့လုိပဲ စႏၵရားတီးဦးမွာပဲ” ဟုလည္း ေျပာပါသည္။

ထုိစကားကုိ ကြၽန္ေတာ္သတိရမိသည္။ စႏၵရားတီးရမည္၊ မတီးရမည္ေတာ့ မသိ၊ မူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀မွာပင္ ကြၽန္ေတာ့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားက ပရိေဘာဂမ်ားကုိ ေကာ္ပတ္တုိက္ရေတာ့ အေရျပားမ်ား ပြန္းစားကာ နာက်င္က်ိန္းစပ္ခဲ့ရေလသည္။

ကြၽန္ေတာ့္ဇနီးကလည္း သူငယ္ငယ္က ေျမပဲခင္းထဲ ေျမပဲပင္ေတြႏုတ္။ ၿပီးေတာ့ အပင္ကုိ ႐ုိက္ခါ။ ၿပီးေတာ့ ေျမပဲေတာင့္မ်ားကုိ ေျခြ၊ ေနာက္ေတာ့ ေျမပဲေတာင့္မ်ားကုိ လက္ႏွင့္ေဆာင့္ေဆာင့္ထုိးၿပီး အခြံခြာရေတာ့ သူ႔လက္မ်ားက ၾကမ္းေထာ္ေနၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ လွသည္မရွိခဲ့ဟုေျပာတတ္ပါသည္။ တကယ့္ကုိလည္း သူ႔လက္ဖ၀ါးကေလးမ်ားမွာ အသားက ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ္လည္း အေရျပားတုိ႔က ၾကမ္းရွရွျဖစ္ေနေလသည္။

ငယ္ငယ္က ေနခဲ့သည့္လမ္းထဲမွ မိန္းမ၀တ္အက်ႌတြင္ တပ္ရေသာ ေကာ္ၾကယ္သီးမ်ားလုပ္သည့္ မိသားစုအိမ္တြင္လည္း ကြၽန္ေတာ္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ေကာ္ၾကယ္သီးအေပၚခြံႏွင့္ အတြင္းသားမ်ားမွ အစြန္းထြက္ေနေသာ ေကာ္စကေလးမ်ားကုိ ဓားကေလးျဖင့္ ျခစ္ပစ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္လည္း လက္မႏွင့္ လက္ညႇိဳးထိပ္ကေလးမ်ားမွာ ၾကာေတာ့ နာလာပါသည္။ ေကာ္ၾကယ္သီးအလုံး ၁၀၀ ၿပီးမွ ပုိက္ဆံငါးမူးရပါသည္။ ၾကယ္သီးအလုံး ငါးရာေလာက္ၿပီးမွ ေငြႏွစ္က်ပ္ခြဲ။ မုန္႔ဖုိးရ နည္းလားဆုိေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္ အကုန္မသုံးပါ။

ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ ဦးေလးဦးေမာင္ဟန္ ပရိေဘာဂ႐ုံမွာ ေကာ္ပတ္စားတာကေတာ့ တစ္ရက္ကုိ ဦးေလးက ႏွစ္က်ပ္ေပးပါသည္။ ထုိပုိက္ဆံထဲမွာ တစ္မတ္ေလာက္စီကုိစုၾကကာ ညေနပုိင္းေလာက္တြင္ အလုပ္ဆရာႏွင့္ တပည့္မ်ား လက္ဖက္ရည္ေသာက္၊ မုန္႔စားလုပ္ၾကပါသည္။ ပုိသည့္ပုိက္ဆံကုိ အိမ္ကုိ အပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းျပန္အဖြင့္ အတန္းသစ္ကုိ တက္ရသည့္အခါ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းသားျဖစ္ေသာအခါ သတင္းစာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အေဖ့ညီ၊ ကြၽန္ေတာ့္ဦးေလး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္ (က်ားကြက္သစ္လမ္း၊ ေအာင္ဗလထမင္းဆုိင္) ၏ သတင္းစာလုိင္းတစ္လုိင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ သတင္းစာပုိ႔သည့္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။

နံနက္မုိးမလင္းမီ စက္ဘီးႏွင့္ အိမ္မွ ထြက္ကာ ၅၁ လမ္း၊ ေၾကးမုံသတင္းစာတုိက္သုိ႔ သြားရသည္။ ဦးေလး၏လုိင္းမွ လုိင္းသမားမ်ားသည္ ဟံသာ၀တီ၊ ဗုိလ္တေထာင္၊ ဂါးဒီးယန္းစသည့္ သတင္းစာတုိ႔ကုိ ထုိတုိက္မ်ားမွ၀င္ၿပီး ယူလာခဲ့ကာ ေၾကးမုံတုိက္တြင္ ဆုံၾကသည္။ ပုိ႔ရမည့္ အိမ္မ်ားအတြက္ သတင္းစာမ်ား ခြဲေ၀ရၿပီးေသာအခါ ဦးေလးက ေကြၽးေမြးသည့္ လက္ဖက္ရည္၊ မုန္႔တို႔ကို ကေသာကေမ်ာ စားေသာက္ၿပီးလွ်င္ သတင္းစာပို႔ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း စက္ဘီးနင္းကာ တစ္အိမ္ၿပီးတစ္အိမ္ ပို႔ရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ပို႔ရေသာ လိုင္းတြင္ ခရီးအေ၀း ဆံုးျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုးေလာက္မွ ပို႔ရေသာအိမ္မွာ ပံုမွန္ေရာက္ေနက်အခ်ိန္ထက္ မေစာႏိုင္ပါ။ ထိုအိမ္ကို အရင္ဦးစြာ ပို႔ရန္ကလည္း လမ္းေၾကာင္းက အလြန္းမသင့္။ ထိုအိမ္မွ အဘြားႀကီးက အေပါက္ဆိုးဆိုးျဖင့္ “မင္းတို႔အိမ္ကို သတင္းစာမပို႔နဲ႔ေတာ့” ဟု တစ္ေန႔တြင္ ေျပာေတာ့သည္။ “ဟုတ္ကဲ့” ကြၽန္ေတာ္ကလည္း မပို႔ေတာ့။ ထိုအိမ္အတြက္ သတင္းစာကို လိုင္းေခါင္းေဆာင္ထံ ေပးလိုက္သည္။

တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ သံုးေလးရက္ရွိေတာ့ အဘြားႀကီး၏ လင္အဘိုးႀကီးက ဦးေလးကို တုိင္ေတာ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္ပို႔ရေတာ့သည္။ ထိုအခါ အဘိုးႀကီးက အဘြားႀကီးကိုလည္း စိတ္ဆိုးဟန္တူသည္။ “မင္းဘယ္သူ ဘာပဲေျပာေျပာ လိုက္မလုပ္နဲ႔။ သတင္းစာကို ေန႔တုိင္းသာ ပို႔ၾကားလား ေကာင္ေလး” ဟု ခပ္က်ယ္က်ယ္ ေအာ္ေျပာခဲ့ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ငယ္ငယ္ကေလးကတည္းက အလုပ္ကေလးမ်ား လုပ္ခဲ့ရသည္။ အလုပ္လုပ္ရသည္ကို ကြၽန္ေတာ္ မေၾကာက္ပါ။ သမၼာအာဇီ၀ အလုပ္ေကာင္းမွန္သမွ် ဂုဏ္ရွိစြပါ။ ကိုယ့္လုပ္အားတန္ဖိုး ကိုယ္ခ်စ္ ျမတ္ႏိုးရပါမည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ လုပ္အားေပး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ခ်စ္သူ ရည္းစားသည္လည္း လုပ္အားေပးေက်ာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကြၽန္ေတာ္က ရပ္ေ၀းအေျခစိုက္စခန္း တစ္ခု၌ တစ္လၾကာေအာင္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ား လုပ္ရသည့္လုပ္အားေပးပြဲ ႏႊဲေပ်ာ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၀ တန္းကို ေအာင္သည့္အခါ ေန႔ေက်ာင္းတကၠသိုလ္ကို မတက္ျဖစ္ဘဲ အစိုးရဌာန၊ အလုပ္ခြင္ထဲသို႔ တန္းေရာက္သြားခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းခြင္မွာ ကြၽန္ေတာ္ေပ်ာ္ပိုက္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အလုပ္ထဲမွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား တက္တက္ၾကြၾကြ ရွိရသည္။ ႏုပ်ဳိသစ္လြင္ေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳဆံုထိေတြ႕ခဲ့ရသည္။ လုပ္စရာ အလုပ္တို႔က မ်ားျပားၿပီး မနားရသေလာက္ရွိသည့္တိုင္ ပင္ပန္းသည္ မထင္ဘဲ ေပ်ာ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ့္ခ်စ္သူက ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မတုိင္မီ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ သူ႔အေမအိမ္တြင္ အိမ္မႈအလုပ္ အစ္မျဖစ္သူတစ္ေယာက္အိမ္တြင္ တစ္ဖက္က စက္ခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့ရသည္။ တူ တူမ ေလးမ်ား၏ ေခ်းေသးကအစ အႏွီး၊ အ၀တ္အထည္မ်ား ေလွ်ာ္ဖြပ္။ ေနာက္ေတာ့ သူကိုယ္တိုင္လည္း သူ႔သားသမီးမ်ားကို လုပ္ေကြၽးျပဳစု လာရပါသည္။

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ကာလေျပာင္းေတာ့ ေခတ္မ်ားေျပာင္းလာသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ အလုပ္ခြင္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္သည္။ ဌာနအလုပ္ခြင္၌ ျပလိုျပစားအလုပ္မ်ား ျပလိုျပစား သမားမ်ားကဲ့သို႔ခ်ည္း အကြက္ဖန္ ဥာဏ္ဆင္ၾကတာခ်ည္းဆိုသည့္အခါ အလုပ္လုပ္ရသည္ကို မေပ်ာ္ေတာ့ပါ။

နမူနာတစ္ခု ျပရလွ်င္ ထိပ္ဆံုးမွ ဌာနအႀကီးအကဲက သူ႔ေအာက္ သူ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးၾကေသာ ညႊန္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို သူ႔အတြက္ အသက္ျပည့္ကုန္ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ထပ္ထပ္ၿပီးေတာ့ကာ ခန္႔ထားခဲ့ေသာအခါ ရထိုက္ တက္ထိုက္သူတို႔လည္း တက္ခြင့္မရ။ တက္ခြင့္မရေအာင္ ထပ္ခန္႔ထပ္ခန္႔လုပ္သည္မွာလည္း ေအာက္အဆင့္လူမွာ အရည္အခ်င္းမရွိသလိုမ်ဳိး အျဖစ္ခံရေတာ့ ထိုေအာက္လူမ်ား ဘာမ်ားလုပ္ကုန္ၾကပါသလဲ။

အဆင္ေျပသလိုေန ေနသာသလို လုပ္သာသလိုသာ တာ၀န္ေက်လုပ္ျပၿပီး ခြင္ဖန္စား ႐ိုက္စားညစ္စား ေျပာင္းေတာင္းစားမ်ား  လုပ္ၾကပါေတာ့သည္။ သူတို႔ သူတို႔ခ်င္း သင့္ျမတ္ရာသာ ေတာင္းစားၾကေတာ့သည္။ မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္ခြင္၀င္ေတာ့ ဌာနခြဲတြင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွ ၀င္ခဲ့သည္။ ေပ်ာ္ခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ပင္စင္ယူေသာအခါ  ကြၽန္ေတာ္အလုပ္၀င္ခဲ့စဥ္ ဌာနခြဲ၌ႀကီးမွဴး ထမ္းေဆာင္သူ၏ ရာထူးအဆင့္ေရာက္ရွိကာ ပင္စင္ျပည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္ မေပ်ာ္ပိုက္ေတာ့ပါ။ ဖိစီးမႈမ်ားလည္း ခံစားခဲ့ရပါသည္။

အယ္လ္ပီအာရ္ေခၚ အၿငိမ္းစားယူရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခြင့္ကို ေနာက္တစ္ေန႔ စတင္ေတာ့မည့္ ဌာနအလုပ္ခြင္ ေနာက္ဆံုးေန႔။  ညေန ေနခ်ဳိေအးေအးကေလး၌ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္ကေလးအတိုင္း  ေနအိမ္ေရာက္သည္အထိ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ပုိင္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းအထုပ္တို႔ကိုဆြဲကာ တစ္လွမ္းခ်င္း လမ္းေလွ်ာက္ အိမ္ျပန္ရင္းက ယခုကဲ့သို႔ အတိတ္မွသည္ ပစၥဳပၸန္ပံုရိပ္မ်ား အရိပ္ထိုးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေလ သည္။

ကြၽန္ေတာ့္၏ခ်စ္ဇနီး ပါရမီျဖည့္ဖက္သည္လည္း ငယ္တုန္းကလည္း ငယ္တုန္းက အေလ်ာက္၊ ယခုလို အိုလာျပန္ေတာ့လည္း  အိုလာသည့္အေလ်ာက္ အလုပ္မ်ားကို တကုပ္ကုပ္ လုပ္ေနရဆဲ ျဖစ္ေလသည္။

ျဖဴရာက နီသြားတဲ့ တံတားနီ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္က တံတားနီ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနား အင္းလ်ားကန္ေဘာင္တြင္ က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

တံတားနီေန႔သည္ကား ႏွစ္ ၃၀ ပင္ ၾကာခဲ့ေလၿပီ။ မေန႔က ျဖစ္ခဲ့သလိုပင္ စိတ္မ်က္စိထဲတြင္ ျမင္ေယာင္ဆဲပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မဆလအစိုးရ၏ လုံထိန္းတပ္၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ‘ကိုဖုန္းေမာ္’ ေသနတ္သုံးခ်က္မွန္ၿပီး ေနရာတြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီး က်ဆုံးသြားေၾကာင္း သတင္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ မတ္လ ၁၄ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ကား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) ထဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စာသင္ခန္းထဲတြင္ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိသည္။ ဟိုေနရာတစ္စု၊ ဒီေနရာတစ္စုႏွင့္ တီးတိုးစကားမ်ား ၀ိုင္းဖြဲ႕ေနၾကသည္။ ကင္တင္းမ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တီးတိုးစကား၀ိုင္းမ်ား။ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ (RIT) ၀င္းထဲတြင္ ေသြးေျမက်သည့္ကိစၥ၊ ရဲေဘာ္ ဖုန္းေမာ္က်ဆုံးသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျပာဆိုေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (ထိုရက္မ်ားက ကိုစိုးႏိုင္မွာ မက်ဆုံးေသးပါ။ ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသေနဆဲပါ။ ၁၇-၃-၈၈ ရက္မွ က်ဆုံးသည္ဟု ေနာက္မွသိရပါသည္။)

ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ ေငြစကၠဴကိစၥကတည္းက မဆလအစိုးရကို  ကိုယ္စီကိုယ္စီ လုံး၀မေက်နပ္ေသာ အေျခအေနတြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ရပ္ကြက္ထဲရွိ လူငယ္တို႔၏ သာမန္ျပႆနာေလးကို ေငြစကၠဴကိစၥေၾကာင့္ အိုးမလုံ အုံပြင့္ျဖစ္ေနေသာ မဆလအစိုးရက ျပႆနာႀကီးမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ ရန္စြယ္အၿငိဳးျဖင့္ ဖိႏွိပ္လိုက္သည့္ ဇာတ္လမ္းဆိုးႀကီးသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ကား ေပါက္ကြဲရန္ တာစူေနၾကေပၿပီ။

အျခားေက်ာင္းသားမ်ား ႐ုံးစု႐ုံးစု ျဖစ္ေနသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အုပ္စုငါးေယာက္(အမည္မ်ား မေဖာ္ျပေတာ့ပါ)သည္လည္း ေခါင္းခ်င္း ဆိုင္ေနၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေသြးႏွင့္ ျပည္သူဘက္က ရပ္ရမည္၊ မတရားမႈကို မတရားေၾကာင္း ျပည္သူသိေအာင္ ကမၻာသိေအာင္ျပရမည္ စသည္စသည္စကားမ်ား ေျပာျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုစဥ္မွာပင္ ေဒါက္တာေဇာ္မင္း (ေဒါက္တာေဇာ္ထြန္း၏အစ္ကို) ဆီမွ အၾကံေပးခ်က္ရလာခဲ့ပါသည္။ RIT ကိစၥမွာ မဆလအစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္ ယုတ္မာမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတရားမႈကို မဆလအစိုးရသိရန္၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကိုဖုန္းေမာ္ က်ဆုံးမႈျဖစ္စဥ္အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားကာ ေက်ာင္းထဲတြင္ စာရြက္မ်ားျဖန္႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေပါက္ကြဲဆႏၵျပၾကလွ်င္ ေက်ာင္းသားထု၏ သမုိင္း၀င္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို လႊင့္ထူသင့္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က RIT ေက်ာင္းသား ကိုစိုးသိန္း (ယခု စာေရးဆရာ ေမာင္ရွင္ေစာ) မွာ RIT ေက်ာင္းထဲသို႔ သြားလုိက္၊ ျပန္လုိက္ႏွင့္ RIT ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျခအေနအားလုံးနီးပါးကို သိရွိေနပါသည္။

ဤသို႔ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အုပ္စုမွာ စာမ်ားေရးၾကကူးၾကသည္။ (ထိုစဥ္က ဖေယာင္းစကၠဴေပၚတြင္ မီးေခ်ာင္းျဖင့္ လိွမ့္သည့္ အတတ္ကို မတတ္ေသးသလို အခ်ိန္လည္းမရခဲ့ပါ) သားေရပင္ျဖင့္ လိပ္ထားေသာ စာရြက္လိပ္မ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္၍ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ ျဖန္႔ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ) သို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျဖန္႔ၾကသည္။

ၿပီးလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အုပ္စုထဲမွ တစ္ဦး၏ ခ်စ္သူမိန္းကေလးကို အကူအညီေတာင္း၍ ပိတ္စအနီ ၀ယ္သည္။ (ေယာက်္ားေလး၀ယ္လွ်င္ သံသယ၀င္မည္စိုး၍ ပိတ္စအနီကို မိန္းကေလး၀ယ္ေစျခင္းျဖစ္) သေဘၤာေဆး၀ယ္သည္။ စုတ္တံ၀ယ္သည္။ ေျမျဖဴ ၀ယ္သည္။ ဘန္နီႀကိဳး၀ယ္သည္။ အဆင္သင့္ ေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္ထားၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္၏ တာ၀န္မွာ ခြပ္ေဒါင္းအလံ ဆြဲရန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ စစ္ကုိင္းေဆာင္ရွိ ပန္းခ်ီဆရာ ကိုေမာင္ေမာင္ေထြး (မဟာ၀ိဇၨာ ျမန္မာစာတက္ေနသူ) ဆီကို ဆရာေမာင္သာရ၏ ‘က်ည္တု႔ံခံ၀ံ့ မခံ၀ံ့’ စာအုပ္ကို ယူကာသြားသည္။ ကိုေမာင္ေမာင္ေထြးကို စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံးမွ ခြပ္ေဒါင္းပုံကိုျပကာ အေရးအေၾကာင္းရွိလွ်င္ ဆြဲေပးရန္ အကူအညီေတာင္းသည္။ ကိုေမာင္ေမာင္ေထြးက အလုပ္မအား၍ ဆြဲေပးရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းေျပာရာ ကြၽန္ေတာ္က ဆက္ၿပီး “နမူနာပုံေလးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဆြဲျပပါဗ်ာ” ဟု ေျပာသည့္အခါ ကိုေမာင္ေမာင္ေထြးက လက္မလက္သည္းခန္႔ ပုံေလးဆြဲေပးပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း သူဆြဲပုံဆြဲနည္းကို ေသခ်ာၾကည့္ထားခဲ့ပါသည္။ (ကိုေမာင္ေမာင္ေထြးမွာ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိပါ။ ဖုန္းပိတ္ထားပါသည္)

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ညတြင္ ကြၽန္ေတာ္ ည ၁၂ နာရီေလာက္ထိ ခြပ္ေဒါင္းပုံကို ေရးဆြဲေလ့က်င့္ေနခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ကား ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အုပ္စုမွာ လူခြဲ၍ ေက်ာင္းထဲသို႔ ေလွ်ာက္သြားကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလ့လာေနၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အုပ္စု … အုပ္စု … ႐ုံးစု…႐ုံးစုႏွင့္ ေလးငါးေယာက္ အခ်င္းခ်င္းသာ တီးတိုးစကားမ်ား ေျပာေနၾကပါသည္။ ေနာင္မွ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္စဥ္းစားမိသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ဘယ္သူစၿပီး ေဖာက္ခြဲမလဲ ေစာင့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္အ ကဲမခတ္တတ္ခဲ့ပါ။ ေန႔ခင္း ၁၂ နာရီေက်ာ္ ၁ နာရီေလာက္ေရာက္ေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး “ကြၽန္ေတာ္ အေဆာင္ျပန္လိုက္ဦးမယ္ဗ်ာ။ ဒီအတိုင္းဆို ဘာမွျဖစ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္ဗ်ာ” ဟု ကြၽန္ေတာ့္အုပ္စုကို ေျပာၿပီး ကန္လမ္း ပုဂၢလအေဆာင္သို႔ ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ အေဆာင္သို႔ ေရာက္သည္မွာ ေလးဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ပင္ရွိေသး ခ်ိန္မွာပင္ ကိုစိုးသိန္း (ေမာင္ရွင္ေစာ) မွာ အေမာတေကာ ေရာက္လာပါသည္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပင္ ေဟာဟဲဆိုက္ရင္း ကိုစိုးသိန္းက “ေဟ့ လူျဖစ္ေနၿပီ.. ျဖစ္ေနၿပီ … ျမန္ျမန္ လုပ္” ဟု။ အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပိတ္စအနီကို ကြၽန္ေတာ္၏ သံေသတၱာေပၚတြင္ ကိုစိုးသိန္းက ပိတ္စတင္းေနေအာင္ ကိုင္ထားေပးသည္။ ကြၽန္ေတာ္က ဘန္နီႀကိဳးႏွင့္ ေျမျဖဴကိုသုံးကာ စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းလိုက္သည္။ ေျမျဖဴျဖင့္ ခြပ္ေဒါင္းပုံကို ဆြဲလိုက္သည္။ ၿပီးမွ စုတ္တံကိုင္ကာ သေဘၤာေဆးႏွင့္ လိုက္၍ ဆြဲလိုက္သည္။ ၿပီးသြားေသာအခါ ကိုစိုးသိန္းက သေဘၤာေဆး ျမန္ျမန္ေျခာက္ရန္ ပိတ္စႏွစ္ဖက္ကို ကိုင္၍ ယက္ခတ္သလို ေရွ႕ေနာက္ခတ္ေနခိုက္ ကြၽန္ေတာ္က အ၀တ္အစား အျမန္လဲလိုက္သည္။

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုစိုးသိန္းမွာ ကန္လမ္းမွ ျပည္လမ္းအတိုင္း အျမန္ေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းထဲသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေက်ာင္းသားထုႀကီးမွ ကြန္ဗိုေကးရွင္းေရွ႕မွစ၍ ထြက္ေနေလၿပီ။ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ေရွ႕ ေရာက္ေသာအခါ ေက်ာင္းသားအုပ္စုၾကားေရာက္ေနေသာ ကြၽန္ေတာ္က ၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ ၀ွက္ယူလာသည့္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို ထုတ္ၿပီး အေပၚသို႔ ျမႇင့္ပစ္လႊတ္လိုက္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားက “ပိတ္စအနီႀကီး … ဘာလဲကြ … ဘာလဲကြ” ဆိုကာ ၀ါးလုံးရွာၾကသည္။ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေရွ႕ ေက်ာင္းတံတိုင္းစည္း႐ိုးေဘးတြင္ ကံေကာင္းစြာပင္ ေျခာက္ေပေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ ၀ါးလုံးေဟာင္းကို ေတြ႕ၾကသည္။ အလံကို ခ်ည္ၾကသည္။ အလံကို ေက်ာင္းသားထုတပ္ဦးမွ လႊင့္ထူရင္း ခ်ီတက္ၾကသည္။ ထုိစဥ္က အလံကိုင္သူ၏ပံုစံကို ကြၽန္ေတာ္မွတ္မိေနေသး သည္။ ေက်ာင္းသားအရန္တပ္ရင္း (UTC) မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ စစ္ေဘာင္းဘီကို ဒူးေခါင္းေလာက္ထိ လိပ္တင္ထားသည္။ စစ္စြပ္က်ယ္ခ်ဳိင္းျပတ္ကို ၀တ္ထားသည္။ (ထိုေက်ာင္းသားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ခန္႔က ကြၽန္ေတာ္ သိရသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း အာကာေအာင္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေနသည္။ အမည္ေမ့ေန၍ပါ)။ ထပ္၍ ကြၽန္ေတာ္ အပိုေရးျပခ်င္သည္မွာ ထုိစဥ္က ကြၽန္ေတာ္ေရးဆဲြခဲ့သည္မွာ သေဘၤာေဆး အျဖဴေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွားခဲ့ပါသည္။ ေဆးမွာ အ၀ါေရာင္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားထု၏ ခြပ္ေဒါင္းအလံနိမိတ္ပံုသေကၤတ စက္၀ုိင္းသည္ ေက်ာင္းသားထုကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍မရ ဖိႏွိပ္၍မရ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မတရားမႈဆုိလွ်င္ တုိက္ခိုက္မည့္ေက်ာင္းသားထု၏ ခြပ္ေဒါင္းက စက္၀ိုင္းကို ေဖာက္ထြက္ေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ သေဘၤာေဆးအျဖဴေရာင္မွာ မွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ထိုခြပ္ေဒါင္းအလံအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေထာက္လွမ္းေရးထံ အဖမ္းခံရစဥ္က ကြၽန္ေတာ့္အထက္မွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးေၾကာင့္ ေထာက္လွမ္းေရးက သိခဲ့ရာ “မင္း အဲဒီကိစၥဘာလို႔ မေျပာရတာလဲ” ဆုိကာ ကြၽန္ေတာ္ နရင္းတစ္ခ်က္ အတီးခံရဖူးပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း “အေရးမႀကီးဘူး ထင္လို႔ပါ” ဟု ျပန္ေျပာရာ “ဘာအေရးမႀကီးရမွာလဲကြ’ဆုိကာ ထပ္ၿပီး အတီးခံရပါသည္)

ဤသို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသားထုႀကီးမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္)မွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ျပည္လမ္းမွ ခ်ီတက္လာေနဆဲ အင္းလ်ားကန္အဆံုး (ယခု IBC) နားတြင္ စစ္တပ္က သံဆူးႀကိဳးမ်ား ေရွ႕ထားကာရံၿပီး ေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထုိစဥ္က “ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္” “ျပည္သူ႔စစ္တပ္တုိ႔စစ္တပ္” ဟု သံၿပိဳင္ေအာ္ကာ တပ္မေတာ္၏ စစ္ခ်ီသီခ်င္းမ်ားကို သံၿပိဳင္ေအာ္ဆုိၿပီး စစ္တပ္ကို မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္က ဖယ္မေပးခဲ့ပါ။ ေရွ႕ဆက္ခ်ီမတက္ရန္သာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ ႏွစ္ဦးသံုးဦးက (အာျဗဲေဇာ္မင္းတုိ႔ ထင္ပါသည္) စစ္တပ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးႏွင့္ သြားေရာက္ေျပာဆို ညိႇႏိႈင္းၾကပါသည္။ ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ညိႇႏိႈင္းေနဆဲ၌ ေက်ာင္းသားထု၏ ေနာက္ေက်ာ အင္းလ်ားလမ္းႏွင့္ ျပည္လမ္းေထာင့္မွေန၍ လံုထိန္းတပ္ႀကီး ေရာက္လာကာဘာမွ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေၾက ညာျခင္း မရွိဘဲေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မေရြးေတြ႕ရာ ေက်ာင္းသားထုကို ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးပါေလေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ဖ႐ိုဖရဲ၊ အလဲလဲအကြဲကြဲႏွင့္ ဟိုေျပးဒီေျပးႏွင့္ ေသြးသံတရဲရဲျဖစ္ကာ လူစုကြဲကုန္ၾကပါသည္။ တံတားျဖဴကား တံတားနီျဖစ္သြားခဲ့ေပၿပီ။  ကြၽန္ေတာ္သည္ ရပ္ကြက္ဘက္သို႔ ေျပးရင္း သံေယာဇဥ္မျပတ္ဘဲ ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုေျပးရင္း  လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုင္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မွာ အလံကို ေထာင္လ်က္ကိုင္ရင္း အင္းလ်ားေပါင္တြင္  ဟိုေျပးဒီေျပး ျဖစ္ေနသည္ကို ျမင္ခဲ့ရပါသည္။  ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ခ်ီတက္ခဲ့သည့္ ကိုစိုးသိန္း၊ ကိုျမင့္သိန္းႏုိင္တို႔ႏွင့္လည္း ကြဲသြားကာ ငါးေပေက်ာ္နီးပါးရွိသည့္ တံတိုင္းမ်ားကို မည္သို႔ ေက်ာ္ခဲ့သည္ မမွတ္မိ။ သစ္ခြပန္းမ်ား စိုက္ထားသည့္ ျခံ၀င္းထဲသုိ႔ ေရာက္သြားပါသည္။  ျခံေစာင့္ဦးေလးႀကီးက ကြၽန္ေတာ့္ကဲ့သို႔ ေျပးလာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေရတိုက္ကာ မဆလအစိုးရ၏ မတရားမႈမ်ားကို  အားပါးတရ ေျပာဆိုေနပါေတာ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ သူ၏စကားမ်ားကို ၿမိန္ေရရွက္ေရ နားေထာင္ၿပီး အေမာမ်ားပင္ ေျပသြားပါေပေတာ့သည္။ ညေန ေန၀င္ရီ တေရာအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ျခံစည္း႐ိုးမ်ားကိုေက်ာ္ကာ ကန္လမ္းအေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ္၏အုပ္စု သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ၿပီးသမွ်ကို ေျပာဆိုအၿပီး ကြၽန္ေတာ္၏ သံေသတၱာကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ ကြၽန္ေတာ္ရင္ခုန္ၿပီး တုန္လႈပ္သြားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္၏ သံေသတၱာေပၚတြင္ ဖံုးကာထားေသာ ပလတ္စတစ္ အၾကည္သားေပၚတြင္  သေဘၤာေဆးအျဖဴျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ခြပ္ ေဒါင္းအလံမွာ ပိတ္စကိုေဖာက္ၿပီး  ထင္ထင္ႀကီး ေပၚလြင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္မွာ ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔ျဖင့္  ထိုပလတ္စတစ္ကို အျမန္ခြာကာ အျမန္ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ပါေလေတာ့သတည္း။  စာၾကြင္း – ေနာင္မွ သိရသည္မွာ သစ္ခြပန္းျခံကို ေစာင့္ေနသည္မွာ ၇၄ အလုပ္သမားေထာင္ထြက္  အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ဦးေရႊလင္းျဖစ္ၿပီး ထိုေန႔က ကြန္ဗိုေကးရွင္းေရွ႕တြင္ စတင္၍ ေဖာက္ခြဲၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ  အာျဗဲ ေခၚေဇာ္မင္း၊ လွမ်ဳိးေနာင္၊ ကိုကိုလတ္  (ခရစၥတိုဖာ) တို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။ ဆက္၍ ၁၉၈၈ ခု မတ္လ ၁၇  ရက္အေၾကာင္း၊ မတ္လ ၁၈  ရက္ ရဲအခ်ဳပ္ကားထဲ အစုလိုက္ေသခဲ့သည့္  အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ဂုဏ္ေဖာ္လို၍ မဟုတ္ပါ။ သမုိင္းျဖစ္စဥ္အမွန္ကို  ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သာ ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္နီးနားခ်င္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တိုက္ခန္းအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

အခုတစ္ေခါက္ အိမ္ျပန္ေရာက္ကတည္းက စိတ္ညစ္ေနရတ့ဲကိစၥတစ္ခုရိွတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အသံေတြေၾကာင့္ပါပဲ။ လူေတြထဲေနတာပဲ အသံေတာ့ၾကားရမွာေပါ့။ အသံမၾကားခ်င္ ေတာထဲသြားေနလို႔ ဘုေတာၾကမလားေတာ့မသိဘူး။

ေတာ္႐ံုသင့္႐ံုဆို ကြၽန္ေတာ္သည္းခံႏိုင္ပါတယ္။ အခုက စာေရးလို႔မရ၊ စာဖတ္လို႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ဆူညံသံေတြက ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနၾကလို႔ စိတ္ညစ္ေနရတာပါ။ စိတ္ညစ္ရတာရဲ႕ အဓိကပင္မကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ေတာင္ဘက္ကအိမ္မွာ လာငွားေနၾကတ့ဲ မိသားစုတစ္စုေၾကာင့္ပဲ။ အျမဲတမ္း ဆူညံပြက္ေလာ႐ိုက္ေနၾကတယ္။

စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ ရန္မျဖစ္ရင္ အသံအက်ယ္ႀကီးေတြန႔ဲ ရယ္ရင္ရယ္၊ အဲဒါေတြမလုပ္ဖူးဆို တီဗြီကို အက်ယ္ႀကီးဖြင့္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုန႔ဲ နိစၥဓူ၀ႏွိပ္စက္ေနတတ္တယ္။ အိမ္ခ်င္းက လမ္းကေလးပဲျခားေနေတာ့အသံေတြကို အတိုင္းသားၾကားေနရတယ္။ စာကေလးေရးဖို႔ အေတြးရလို႔ ခ်ေရးမယ္ၾကံလိုက္ရင္ ဒုန္းခနဲ ဒိုင္းခနဲ ေပါက္ခြဲသံေတြေၾကာင့္ ဆက္ေရးမရေတာ့ဘဲ ရပ္ထားလိုက္ရတ့ဲအႀကိမ္ေရလည္း မ်ားလွၿပီ။

စာေရးမရရင္ စာဖတ္မယ္ေတြးၿပီး စာအုပ္ေကာက္ကိုင္ၿပီး လွန္လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ ေ၀ါခနဲပြင့္ထြက္လာတ့ဲ ရယ္သံေတြေၾကာင့္ အလန္႔တၾကားျဖစ္ၿပီး ဆက္ဖတ္လို႔မရေတာ့လို႔ ခ်ထားလိုက္ရတ့ဲအႀကိမ္ေရကလည္း မနည္းေတာ့ဘူး။ တဆိတ္ေတာ့ တရားလြန္လြန္းေနပါၿပီ။ အိမ္နီးခ်င္းရဲ႕အသံေတြ ဆူညံလြန္းလို႔ဆိုၿပီး ေသနတ္န႔ဲ ပစ္သတ္ခ့ဲတယ္ဆိုတ့ဲ သတင္းစာထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရတ့ဲ တရားခံကို ကိုယ္ခ်င္းစာသြားမိတယ္ ေျပာရမလားေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္လက္ထဲ ေသနတ္ရိွရင္ ကြၽန္ေတာ္လည္း အဲဒီသတင္းထဲကလူလို တံု႔ျပန္မိမလားလို႔ေတာင္ ေတြးေနမိေသးတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္က ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္ပါ။ လက္လုပ္လက္စားေတြမ်ားေတာ့ စည္းကမ္းတက်မေနထိုင္တတ္တာ မွန္ေပမယ့္ အျမဲတမ္းေတာ့ ဆူညံမေနၾကပါဘူး။

အထူးသျဖင့္ ညဘက္အိပ္ခ်ိန္ဆို တိတ္ဆိတ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအိမ္ကိုေတာ့ ႁခြင္းခ်က္ထည့္ေျပာရမွာပါပဲ။ တစ္ရပ္ကြက္လံုးမွာ အဆူညံဆံုးအိမ္လို႔ေတာင္ ဆုေပးရမယ့္သေဘာရိွပါတယ္။ လုပ္တ့ဲအလုပ္က အၾကားအျမင္ဆရာမတ့ဲ။ အျမဲတမ္းရန္ျဖစ္၊ အျမဲတမ္းျပႆနာတက္ေနတတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေအာက္ပိုင္းကေန ေျပာင္းလာၿပီး အိမ္ငွားေနၾကတာ။ မိသားစုက ခုနစ္ေယာက္ ရွစ္ေယာက္ေလာက္ရိွတယ္။

လူရွစ္ေယာက္စာရဲ႕အသံက လူရွစ္ဆယ္ရဲ႕အသံေလာက္ရိွတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာရင္ လြန္လြန္းတယ္လို႔ထင္ၾကမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အဲဒီစကားက လိုေတာင္လိုေနပါေသးတယ္။

အရပ္ကိုမွ အားမနာဆိုတာ အဲဒီအိမ္အတြက္ ေပၚလာတ့ဲစကားျဖစ္မယ္ထင္တာပဲ။ ပတ္၀န္းက်င္ကို အားနာရေကာင္းမွန္းသိရင္ အဲဒီအိမ္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေတာင္ ထီေပါက္သြားႏိုင္တယ္။ အသံေတြေၾကာင့္ ခဏခဏေဒါသထြက္ရ၊ စိတ္ညစ္ေနရလို႔ သူတို႔ကိုသြားေျပာဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစားေတာ့ အေမက မေျပာဖို႔တားပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းေတြဆိုေတာ့ ရန္ျဖစ္ရ၊ စကားမ်ားရရင္ ဘယ္ေကာင္းမလဲတ့ဲ။ သူတို႔ တျခားကေန ေျပာင္းလာတ့ဲလူေတြပဲတ့ဲ။ ကိုယ့္တစ္အိမ္တည္း ၾကားေနရတာမွ မဟုတ္တာတ့ဲ။ အေမက တရားေဟာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း သြားမေျပာသာေတာ့ဘူး။

အရပ္ကနားလည္မႈရိွရင္ သူတို႔လည္း နားလည္မႈရိွဖို႔ေကာင္းတတ္ေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕နိစၥဓူ၀ နားအဓမၼက်င့္တ့ဲကိစၥကေတာ့ မရပ္တန္႔တ့ဲအျပင္ ပိုၿပီးေတာင္ဆိုးရြားလာတယ္လို႔ေတာင္ ထင္ရပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္န႔ဲ ေနထိုင္ရတ့ဲလူဆိုတာ ျပ႒ာန္းမထားတ့ဲ လူမႈေရးအေျခခံက်င့္၀တ္ကိုေတာ့ လိုက္နာသင့္တာေပါ့။ ကိုယ့္အိမ္က ဆူညံသံေတြက သူတစ္ပါးရဲ႕စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစမယ္ဆိုတာ အနည္းန႔ဲအမ်ားေတာ့ ေတြးမိဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။

အားနာမႈေတြ၊ ဆင္ျခင္မႈေတြဆိုတာ သူတို႔န႔ဲမသက္ဆိုင္တ့ဲအရာလိုပဲ သူတို႔အိမ္ကေတာ့ နိစၥဓူ၀ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ရန္ျဖစ္ျမဲ။ ဆူညံစြာစကားေျပာဆိုဆဲ ဆူညံစြာရယ္ျမဲ။ ဆူညံမႈကို အရသာခံေနၾကတယ္လို႔ေတာင္ ထင္ရတယ္။

လူဟာ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ရိွတယ္ဆိုေပမယ့္ အရပ္ကိုမွ အားမနာဆိုတ့ဲအဆင့္အထိေတာ့ ေလွ်ာက်သြားဖို႔ မေကာင္းဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာတ့ဲ လမ္းေပၚေဆး႐ိုးတက္လွန္းတာန႔ဲ သူတို႔အိမ္ရဲ႕ဆူညံသံေတြက အဓိပၸာယ္အတူတူ ထြက္ေနပါလိမ့္မယ္။

အရင္က ကြၽန္ေတာ္စာေရး၊ စာဖတ္ၿပီဆို ပတ္၀န္းက်င္က ဘယ္ေလာက္ပဲဆူညံဆူညံ ေရးလို႔ရ၊ ဖတ္လို႔ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ကာလေတြက် အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ျပန္ဘူး။ နည္းနည္းေလာက္ဆူညံေနရင္ကို ေရးလို႔၊ ဖတ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ အၾကည္ဓာတ္ နည္းပါးသြားလို႔လား။ အရာရာကို သည္းခံႏိုင္မႈစြမ္းအားေတြ က်ဆင္းသြားတ့ဲသေဘာလား မသိေတာ့ပါ။ ဘာတစ္ခုမွ အဆင္မေျပတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ရ႕ဲစိတ္ဟာ အျမဲတမ္းရန္လိုေနတ့ဲ သတၱ၀ါတစ္ေကာင္န႔ဲ အတူတူပဲဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္သိပါတယ္။ အဲဒီေလာက္အထိလည္း ကြၽန္ေတာ့္စိတ္အေနအထားက နိမ့္ပါးမသြားေသးဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ကြၽန္ေတာ္ သိပါတယ္။

တစ္ရပ္ကြက္လံုးမွာ သူတို႔အိမ္ရဲ႕အသံေတြက အေႏွာင့္အယွက္အေပးဆံုးပါပဲ။ အလုပ္ရွာမရေသးေတာ့ ၀င္ေငြကမရိွ။ အလုပ္မရိွလို႔ အားလပ္ေနတ့ဲ ေန႔လယ္ခင္းေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ဆိုတာ စာေရး၊ စာဖတ္ေနတာက အလုပ္သင့္ဆံုးကိစၥတစ္ခုပဲ မဟုတ္လား။ အလိုက္ကန္းဆိုးမသိတ့ဲ အိမ္နီးခ်င္းေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ကူးေတြ ခဏခဏေႁခြခ်ခံရတယ္။ စိတ္ထဲကေန က်ိန္ဆဲမိတာလည္း ကြၽန္ေတာ္လြန္တယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သြားထိုင္ၿပီး ညေနေစာင္းမွ အိမ္ျပန္လာလည္း အဲဒီအိမ္ရဲ႕အသံဆိုးေတြက ၿငိမ္သက္မသြားေသးဘူး။ နိစၥဓူ၀ ဆူပြက္ေနတ့ဲအသံေတြက ညဘက္ေရာက္တ့ဲအထိ ေတာက္ေလာင္ေနၾကတုန္းပဲ။

တစ္ခါတစ္ခါ နံနက္ ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီအထိ အသံေတြထြက္ေနၾကတုန္း။ စိတ္ထဲမေက်နပ္ေပမယ့္ ဘာမွလုပ္လို႔ရတ့ဲကိစၥလည္းမဟုတ္။ မဆူပါန႔ဲလို႔သြားေျပာရင္လည္း ကိုယ္ပဲအလြန္ျဖစ္မယ္။ သူတို႔န႔ဲ အိမ္ခ်င္းကပ္ေနတ့ဲလူေတြကေတာင္ မေျပာတ့ဲဟာကို တစ္လမ္းေက်ာ္အိမ္က ကြၽန္ေတာ္ကသြားေျပာရင္ ကြၽန္ေတာ္ပဲ ငပြႀကီးျဖစ္ေနမယ္မဟုတ္လား။ ဆိတ္ၿငိမ္မႈရဲ႕တန္ဖိုးကို ဆူညံေနတ့ဲအခ်ိန္က်မွ ပိုၿပီးခံစားနားလည္လာရတယ္။

ပညာမတတ္တ့ဲလူေတြမို႔ နားလည္မႈမရိွၾကတာလားလို႔ အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီးေတြးမိတယ္။ သိပ္ေတာ့မဆိုင္ပါဘူး။ ရပ္ကြက္ထဲ သူတို႔တစ္အိမ္ပဲ ဆူညံေနတာေလ။ က်န္တ့ဲအိမ္ေတြက ေအးေအးေဆးေဆးပဲ။ ရန္ျဖစ္တ့ဲအခါ ထြက္လာတ့ဲ ညစ္ညမ္းတ့ဲဆဲေရးသံေတြ၊ ေ၀ါခနဲျပဳတ္က်လာတ့ဲ ရယ္သံေတြ၊ အက်ယ္ႀကီးဖြင့္ထားတ့ဲ ျမန္မာဇာတ္ကားထဲက ဇာတ္၀င္ခန္းေတြထဲက လူေသခန္း ငိုေၾကြးသံေတြက မသိရင္ သူတို႔အိမ္ကလူပဲ ေသသြားသလိုပဲ။ တကယ့္ငရဲပါပဲ။ တကယ့္ အကုသိုလ္အတံုးအခဲႀကီးေတြပါပဲ။

အျမဲတမ္းရန္ျဖစ္၊ အျမဲတမ္းျပႆနာတက္ေနတ့ဲ အၾကားအျမင္ဆရာမအိမ္မို႔ အထင္ေတာ့မေသးလိုက္န႔ဲဦး။ လာလိုက္ၾကတ့ဲဧည့္သည္ေတြ ေန႔တိုင္းျပတ္တယ္ကိုမရိွဘူး။ သူ႔အိမ္သူေတာင္ ေအးခ်မ္းေအာင္မလုပ္ႏိုင္တ့ဲ အၾကားအျမင္ဆရာမကို ဘာေတြစြမ္းလို႔ ယံုၾကည္ေနၾကတာလဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ျဖင့္ ဘယ္လိုမွကိုစဥ္းစားလို႔မရဘူး။ လာတ့ဲလူေတြကလည္း ႏွယ္ႏွယ္ရရေတြ မဟုတ္ဘူး။ အမည္းေရာင္၀တ္စံုန႔ဲ ေရွ႕ေနမေတြေရာ၊ အျဖဴအစိမ္းန႔ဲ ေက်ာင္းဆရာမေတြေရာ၊ ေရႊေတြညြတ္ေနေအာင္၀တ္ထားတ့ဲ သူေဌးမေတြေရာ စံုေနတာပဲ တစ္ခါတစ္ခါ လူမ်ိဳးျခားေတြလည္း ပါေသးတယ္။

ေဗဒင္ယၾတာကိုယံုၾကတာ အမ်ဳိးသမီးေတြပဲ အမ်ားစုလို႔ထင္ထားေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေတြပါ လာေမးၾကတာကိုေတြ႕ရလို႔ ကြၽန္ေတာ္အံ့ၾသေနမိေသးတယ္။ ပညာတတ္ဆိုတ့ဲလူေတြ၊ သူေဌးဆိုတ့ဲလူေတြဟာ လိမ္လို႔ေကာင္းတ့ဲလူတန္းစားထဲ ပါေနၾကပါလားလို႔ေတာင္ ကားနဲ႔တစ္မ်ဳိး၊ ဆိုင္ကယ္န႔ဲတစ္ဖံု ၀င္ထြက္သြားလာေနၾကတ့ဲ သူတို႔အိမ္ကိုၾကည့္ရင္း ကြၽန္ေတာ္ေတြးမိတယ္။

“အၾကားအျမင္ဆရာမအိမ္က ဧည့္သည္ေတြလာလွခ်ည္လား” လို႔ အေမ့ကိုေျပာမိေတာ့ “ယၾတာတို႔ ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္တို႔ စြမ္းတယ္လို႔ေျပာတာၾကားတာပဲ။ လင္ကြဲ၊ မယားကြဲ ပိုၿပီးစြမ္းတယ္တ့ဲ” အေမေျပာတ့ဲစကားကို ၾကားရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ပိုၿပီးစိတ္ပ်က္သြားမိတယ္။ သူ႔မိသားစုန႔ဲ သူ႔ေယာက်္ားကိုေတာင္ ရန္မျဖစ္ေအာင္ မထိန္းႏိုင္တ့ဲ သူရဲ႕ယၾတာကို စြမ္းတယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနၾကတယ္ဆိုေတာ့ ေၾသာ္ဒုကၡဒုကၡလို႔ ညည္း႐ံုပဲတတ္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။

ကြၽန္ေတာ့္အတြက္လည္း အၾကားအျမင္ဆရာမအိမ္က စြမ္းပါတယ္။ စာေရးလို႔မရေအာင္၊ စာဖတ္လို႔မရေအာင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးတ့ဲေနရာမွာ အေတာ့္ကိုစြမ္းပါေပတယ္။ ဒီ၀ဋ္ေၾကြး မကုန္ခန္းသေရြ႕ ေလလည္စင္းခံဆပ္မယ္ေမလို႔ပဲ သီခ်င္းတစ္ပုိဒ္ကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ဆိုညည္းေနမိေတာ့တယ္။

အသံေတြေရွာင္တိမ္းရင္း စာဖတ္ဖို႔၊ စာေရးဖို႔ႀကိဳးစားရတာန႔ဲ အိပ္ေရးပ်က္ခ့ဲညေတြလည္း မ်ားခ့ဲၿပီေလ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အၾကားအျမင္ဆရာမဆီ ယၾတာတစ္ခု သြားေတာင္းရမယ္ထင္တာပဲ။ အသံေတြကို ၿငိမ္သက္သြားေစမယ့္ယၾတာေပါ့။
တစ္ရက္ေတာ့ အေမကေျပာလာတယ္။ အၾကားအျမင္ဆရာမ အိမ္ေျပာင္းေတာ့မယ္တ့ဲ။ “အိမ္ငွားခေစ်းတက္သြားလို႔၊ သူတို႔၀ယ္ထားတ့ဲေျမကြက္မွာ အိမ္အျမန္ေဆာက္ၿပီး ေျပာင္းေတာ့မယ္လို႔ ေျပာတယ္” တ့ဲ။ သိန္းတစ္ေသာင္းထီေပါက္သလို ကြၽန္ေတာ္ေပ်ာ္သြားမိတယ္။ ၀ဋ္ကြၽတ္ၿပီေလ။ ငရဲတမွ်အသံေတြကေန ကြၽတ္လြတ္ၿပီေလ။ ဆဲသံဆိုသံေတြ၊ ၀႐ုန္းသုန္းကားရယ္သံေတြ၊ ေမ်ာက္မင္းအူသံ ျမန္မာကားသံေတြ ၀ဋ္ကေနလြတ္ၿပီ။

သူတစ္ပါးအဆင္မေျပလို႔ အိမ္ေျပာင္းရတာကို ေပ်ာ္ေနမိတာ အျပစ္ကင္းမကင္းလည္း မစဥ္းစားႏိုင္ဘဲ ကြၽန္ေတာ္ေပ်ာ္ေနခ့ဲတယ္။

ေနာက္တစ္ရက္ အျပင္ကျပန္လာၿပီး ေရေသာက္ဖို႔ ေရအိုးစင္နားကိုသြားေတာ့ ေရအိုးစင္အေပၚကတိုင္မွာ ခ်ိတ္ထားတ့ဲ ငွက္ေပ်ာသီးတစ္ဖီးကို ေတြ႕တယ္။ ဗိုက္ဆာဆာန႔ဲ ငွက္ေပ်ာသီးႏွစ္လံုးေလာက္ ျဖဳတ္စားၿပီး ေရတစ္ခြက္ခပ္ေသာက္ရင္း “ဒီငွက္ေပ်ာသီးက မနက္က၀ယ္ခ့ဲတာလား” လို႔ အေမ့ကိုေမးမိေတာ့ “အၾကားအျမင္ဆရာမ လာေပးသြားတာ။ သူတို႔ ဒီေန႔အိမ္ေျပာင္းတာမို႔ လာႏႈတ္ဆက္ရင္းေပးသြားတာ” တ့ဲ အေမ့စကားသံမွာ ကြၽန္ေတာ္ေရေသာက္ရင္း သီးမိသြားသလားေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။

သံခင္းတမန္ခင္းအက်ပ္၊ ေလ်ာ့ရဲအင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ နည္းပညာဟာကြက္

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမက်င္းပမီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

သံခင္းတမန္ခင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အက်ပ္အတည္း ဆိုက္ေနၿပီး သံခင္းတမန္ခင္းဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကလည္း ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ေနသည္။ သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ နည္းပညာဟာကြက္မ်ားကလည္း ဗံုးေပါလေအာပင္ျဖစ္သည္။ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတို႔သည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္မ်က္ႏွာစာမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ နည္းပညာေခတ္သစ္ႀကီးအလယ္ သူတစ္လွမ္း၊ ကိုယ္တစ္လွမ္း အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ နည္းပညာဟာကြက္မ်ားကို ကုစားၾကရမည္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာအပါအ၀င္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အသက္သြင္းႏိုင္ေရး အားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းကို ေဆာလ်င္စြာ ကုစားႏိုင္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ရယူထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို အဓိကေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ http://www.mofa.gov.mm/ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းအား ကုစားရာတြင္ နည္းပညာခံကတုတ္မ်ားဟုပင္ တင္စားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လူႀကီးသားသမီးမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားမ်ားႏွင့္ အံုးအံုးထခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အံုႏွင့္ က်င္းႏွင့္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာေသာအခါ လူႀကီးေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္းမဟုတ္သည့္ အရပ္သားသံတမန္ ႀကီး၊ ငယ္၊ လတ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွားေစခဲ့သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ လူမွန္ေနရာမွန္ အိပ္မက္တို႔ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အခင္းအက်င္းသစ္ကို ျမင္ေတြ႕၊ ျဖတ္သန္းရေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလဲြပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္၏ ကနဦးအစကာလတြင္ပင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လူမွန္ေနရာမွန္ အိပ္မက္တို႔သည္ ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ အစိုးရသစ္၏ သံခင္းတမန္ခင္းသည္ ဆြဲေဆာင္မႈနည္းၿပီး ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေမးျမန္းခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဖိအားမ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာ့သံတမန္မ်ားသည္ ေျခမကိုင္မိ၊ လက္မကိုင္မိႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္း ကစားကြက္ေပ်ာက္ေနသည့္အျပင္၊ သက္လံုလည္းေလ်ာ့ရဲ၊ ဟန္ခ်က္လည္း ပ်က္ေနၾကပံုရသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ေလ်ာ့ရဲလြန္းေနသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ ရွိေနသည္။

အင္စတီက်ဴးရွင္းခ်ည္း သက္သက္မဟုတ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ အရည္အေသြးပိုင္းကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္သင့္ေပ။ နည္းပညာဟာကြက္ကိုလည္း မျဖစ္မေန ကုစားရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သံုးႏိုင္ရန္ ေဆာ္ၾသ၊ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ နည္းပညာစႀကံၤန္လမ္းသည္ သံုးတတ္လွ်င္ေဆးပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အစိုးရမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို သံုး၍ လူထုဆက္ဆံေရး၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကမူ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာတို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သိသာျမင္သာ ေနာက္ေကာက္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္တမ္းလြန္ေနမည္၊ သိုးေနမည္ဆိုပါက ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းတြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ႏိုင္မွသာ ပခံုးခ်င္းယွဥ္၊ စီးခ်င္းထိုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ အခ်က္အလက္ နည္းပညာကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ၍ ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ လက္နက္ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ကုစားႏိုင္မည့္ အသက္ကယ္ေဆးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အနာတျခား ေဆးတျခားမျဖစ္ဖို႔၊ အနာႏွင့္ ေဆးေတြ႕ဖို႔ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးသည္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္သင့္သည္။

သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းကို ကုစားႏုိင္ေရး ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးႏိုင္ေရး စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပ၍ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္းကို ထိုးေဖာက္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ တြစ္တာတို႔အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ယံုၾကည္လာေအာင္၊ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္လာႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းကို ကုစားႏိုင္မည့္လမ္းစေပၚ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေနျဖင့္ ေျခခ်ႏိုင္ၿပီဟုဆိုႏိုင္သည္။ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းတြင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ားကန္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ နည္းပညာသံုးစြဲမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ (ျပည္သူ႔ဘ႑ာ) သည္လည္း သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈကို မျဖစ္မေန ေရွ႕တန္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၊ အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာသံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာသံခင္း တမန္ခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေမးျမန္းတင္သြင္းႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္၊ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရွး႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။

သံခင္းတမန္ခင္း အပါအ၀င္ အခင္းအက်င္းမ်ားစြာတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းဖုိ႔ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေလ်ာ့ရဲေနသေရြ႕၊ သံခင္းတမန္ခင္းေရာ၊ ဒီမိုကေရစီျပဳေရးပါ လိမ္ဖည္လိမ္ဖည္ျဖစ္ေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔၊ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား သတ္မွတ္၊ အပ္ႏွင္းႏိုင္ဖို႔ကလည္း အေဆာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဆိုဆို၊ ႀကိဳးနီစနစ္ဆိုဆို၊ ပုဂၢိဳလ္ႏိုင္ငံေရးဆိုဆို၊ ေပၚျပဴလာႏုိင္ငံေရးဆိုဆို၊ အားေကာင္းေနသေရြ႕၊ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲက ေရွ႕တိုးမေပါက္ႏိုင္ေပ။ ဒီမိုကေရစီနည္းထံုးတို႔ႏွင့္ လြဲေနေခ်ာ္ေနသေရြ႕ ျမန္မာ့ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစပ္ ကူးမပ္ကူးႏွင့္ အစပ္အဟပ္တည့္ဖို႔ ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ဖ႐ိုဖရဲ၊ ဗ႐ုတ္သုတ္ခမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်ာသားရင္သားမခြဲမျခား ခ်ဥ္းကပ္၊ ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္ႏုိင္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးေနသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီဟာကြက္ေၾကာင့္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ႐ုန္းထဖို႔ ခဲယဥ္းသည္မွာ မျငင္းႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္၏ ကနဦးအစႏွစ္မ်ားတြင္ အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္မ်ား၊ ေျပာမွားဆိုမွားမ်ား နည္းႏိုင္သမွ်နည္းၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားကို သိသာျမင္သာ လွမ္းျပႏုိင္ဖို႔ ပဓာနက်မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ သက္တမ္းငါးႏွစ္တာကာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္း အပါအ၀င္ နယ္ပယ္က႑ေပါင္းစံု၌ အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္မ်ားထက္ အေျခခံက်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိသာျမင္သာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားအၾကား အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ တြစ္တာတို႔သည္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အားေကာင္းေမာင္းသန္ဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အလြဲအမွားမ်ား၊ ဖ႐ိုဖရဲမ်ား၊ ဗ႐ုတ္သုတ္ခမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေစာင့္ၾကည့္၊ တည့္မတ္၊ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးတည္ခ်က္ ထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ အခ်က္အလက္ နည္းပညာေခတ္ႀကီးတြင္ သတင္းအလြဲအမွား၊ အခ်က္အလက္ အလြဲအမွားတို႔သည္ ေကာက္ခ်က္အလြဲအမွားဆီ တြန္းပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေကာက္ခ်က္အလြဲအမွားတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အလြဲအမွားဆီ ဦးတည္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ေလ်ာ့ရဲေနေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ နည္းပညာဟာကြက္မ်ားကို ျပဳျပင္ဖာေထးကာ ျမန္မာ့သံခင္းတမန္ခင္း အက်ပ္အတည္းကို စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္ ေရာက္ရွိေအာင္၊ အမႈိက္ကစ ျပာသာဒ္မီး ေလာင္ကိန္းမဆိုက္ရေအာင္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ၿပိဳင္တူတြန္း၍ ျပဳျပင္ကုစားႏုိင္ေရး မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

စကားလံုးမ်ား

လမ္းေပ်ာ္ကေလးငယ္ တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

“ေျပာခ်င္တာေျပာၾကေပ့ေစ။ အသားပဲ့ ပါသြားတာမွ မဟုတ္တာ” လို႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္း မိုးမမက ေျပာဖူးပါတယ္။ သူတို႔ကို “သူခိုးေတြ၊ ကေလကေခ်ေတြ” လို႔ေျပာၿပီး ေမာင္းထုတ္ခံရတဲ့အခ်ိန္က သူမ်က္ရည္က်ေတာ့ သူ႔ကို အားေပးရင္း ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့စကား။ သူ႔ကိုအားေပးတဲ့ မိုးမမမ်က္ႏွာကို လွမ္းၾကည့္မိေတာ့ မ်က္လံုးမွာ မ်က္ရည္ေတြ၀ဲေနတယ္။ စကားလံုးေတြက သူတို႔အသားေတြကို နာက်င္ေစႏိုင္စြမ္းမရွိေပမဲ့ ရင္ဘတ္ေတြထဲကုိေတာ့ စူးနင့္ေနေအာင္ နာက်င္ေစပါတယ္။ လမ္းေဘးမွာေန လမ္းေဘးမွာစားေနၾကေပမဲ့ သူတို႔သူငယ္ခ်င္းေတြက သူခိုးေတြ မဟုတ္ၾကပါ။ သူတုိ႔မခိုးပါ။ ဒါေပမဲ့ မဟုတ္တာကို မဟုတ္ဘူးလို႔ ျပန္ျငင္းပိုင္ခြင့္မရွိ။ သူတို႔ေျပာတာကိုလည္း ဘယ္သူကမွ အေလးထားမွာမဟုတ္။ သူတို႔ကို ေျပာလာသမွ် ငံု႔ခံဖို႔ပါပဲ။ ျပန္ေျပာခြင့္မသာေပမဲ့ ျပန္ေျပာခ်င္တဲ့ စကားလံုးေတြ သူ႔ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အျပည့္။

သူတို႔ေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္ ရပ္ကြက္ထဲက သူတုိ႔နဲ႔ ရြယ္တူကေလးေတြနဲ႔ သူတို႔ကစားခ်င္ၾကပါတယ္။ ကေလးဆိုတာ အေဖာ္မင္ ကစားမက္ၾကတာခ်င္း အတူတူ။ ကေလးအခ်င္းခ်င္းက ဘာမွခြဲျခားမႈမရွိ။ အတူတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ကစားေနၾကၿပီး ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို ေမ့ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔အိမ္က လူႀကီးမိဘေတြ ေရာက္လာၿပီး သူတို႔ကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့တာ။ ရပ္ကြက္ထဲက ကေလးေတြကိုလည္း သူတို႔နဲ႔မကစားဖို႔ ေျပာဆိုတားျမစ္ခဲ့တာ။ သူတုိ႔နဲ႔ေပါင္းရင္ ပ်က္စီးကုန္ၾကမယ္တဲ့။
ထံုးစံအတိုင္းပါပဲ။ သူတုိ႔ ဘာမွဆက္ မေျပာျဖစ္ၾကေတာ့ဘဲ အမႈိက္ေကာက္တဲ့ ပီနံအိတ္ကိုျခံဳၿပီး အိပ္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ မနက္မိုးလင္းရင္ အဲဒါေတြကို ေမ့သြားမယ္လို႔ သေဘာထားေနက်။ သူတို႔မွာ တျခားေရြးစရာ ဘာမွရွိမေန၊ သိမေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြ။ မနက္အိပ္ရာက အေစာႀကီးထၿပီး သူမ်ားေတြ မႏိုးခင္မွာ ဘူးခြံေတြ၊ သံတိုသံစေတြ၊ ေၾကးပစၥည္းေတြ၊ ျပန္ေရာင္းလို႔ရသမွ်ေတြ သူတို႔ေကာက္ၾကမယ္။ ၿပီးရင္ ရတာေတြအားလံုးကို စုၿပီးအေကာက္ဆိုင္မွာ ျပန္သြင္းမယ္။ ရတဲ့ပိုက္ဆံကေလးကို ခြဲေ၀ၿပီးသူတို႔ ေနၾက၊ စားၾကမယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ျမစ္ဆိပ္နားမွာ ေရသြားခ်ိဳးၾကမယ္။ ဆာလာရင္ အထုတ္ျဖဳတ္စားၾကမယ္ေပါ့။ အပင္ေတြ၊ တန္းေတြမွာ သူမ်ားေတြခ်ိတ္ေပးထားတဲ့ ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္ေတြကို သူတို႔သြားယူတာကို အထုတ္ျဖဳတ္တယ္လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ရတာေတြက ရွိတဲ့လူေတြနဲ႔ စားလို႔မေလာက္တဲ့အခါ သူတို႔ လုစားၾကတယ္။ ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီသူငယ္ခ်င္းေတြပဲရွိတာမို႔ သံေယာဇဥ္က အလြန္ကို တြယ္တာပါတယ္။

သူအိမ္ကထြက္ခဲ့တာလည္း စကားလံုးေတြေၾကာင့္ပါပဲ။ ကေလးပီပီ အေဆာ့မက္တဲ့ သူ႔ကို သူ႔မိဘလို႔ ထင္ခဲ့သူေတြ ဆံုးမတာက ၾကမ္းတမ္းလွပါတယ္။ ၾကက္သြန္လွီးတဲ့ဓားျပားနဲ႔လည္း သူ႔ပါးကို ႐ုိက္တတ္ပါတယ္။ အလြန္အကြၽံ အ႐ိုက္ခံရတဲ့ သူ႔ကို သူ႔အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက “မင္းရဲ႕မိဘအရင္းေတြ မဟုတ္လုိ႔ အဲဒီေလာက္႐ိုက္တာ” လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ေျပာပါမ်ားေတာ့ ဟုတ္သလားလို႔ သူထင္လာမိတယ္။ ေမးေတာ့ မေမးျဖစ္ခဲ့။ သူ႔မွာ အားကိုးတြယ္တာစရာ၊ ခ်စ္စရာ ဒီမိဘေတြပဲရွိတာ မဟုတ္လား။

တစ္ရက္မွာ သူ႔အေမလို႔ သူထင္ခဲ့သူက သူ႔ကို စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႔႐ိုက္ရင္း သူ႔ကို ေမြးစားထားတာဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေမြးစားစာခ်ဳပ္ကိုလည္း ထုတ္ျပခဲ့တယ္။ “သနားလို႔ ေမြးစားထားတာ၊ လူလိုမေနဘူး” ဆိုတဲ့ စကားက သူ႔ရင္ဘတ္ထဲက တစ္စံုတစ္ရာကို ဖ်စ္ညႇစ္ေျခမြပစ္လိုက္သလိုပါပဲ။ ေလဟာနယ္ထဲကို လြင့္ထြက္သြားသလို သူေဆာက္တည္ရာမဲ့ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ကိုသြားၿပီး ဘာကိုလုပ္ရမယ္ဆုိတာ သူမသိ။ အဲဒီမွာ ဆက္မေနခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုတာပဲ သူသိပါတယ္။ အရင္က ခ်စ္လို႔႐ိုက္တာလုိ႔ ထင္ထားခဲ့သမွ်ေတြက ေဘးကလူေတြ ေျပာၾကတဲ့အတိုင္း မိဘအရင္းမဟုတ္လို႔ ႐ိုက္တာလုိ႔ ေျပာင္းၿပီးျမင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ နာက်င္မႈေတြက မခံသာေတာ့။ အ႐ိုက္ခံထားရလို႔ ျပင္ပကအသားေတြ နာတာထက္ ပိုမိုျပင္းထန္ ဆိုးရြားတဲ့ ရင္ဘတ္ထဲက နာက်င္မႈေတြကို သူနားမလည္ပါ။ သူ႔ကို မလိုခ်င္ဘဲ သနားလို႔ ေခၚထားရတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ သူဆက္မေနခ်င္။ သူေနာက္ကို လွည့္မၾကည့္ေတာ့ဘဲ ထြက္လာခဲ့မိတာ။

ေျခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့သူ႔ကို “မင္းငါတို႔နဲ႔ေနမလား” ဆိုၿပီးေခၚတဲ့ လမ္းေဘးေနကေလးေတြနဲ႔ တစ္ေနရာမွာ ေတြ႕ခဲ့တာ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူသြားေနခြင့္ရခဲ့တဲ့ ေရႊဘုိၿမိဳ႕၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ဘုန္းဘုန္းအေခၚေတာ့ “လမ္းေပ်ာ္” ကေလးေတြေပါ့။ လမ္းေပ်ာ္ဆိုတဲ့စကားလံုးကို သူ အလြန္ႀကိဳက္ပါတယ္။ ဆိုးရြားႏွိမ့္ခ်တဲ့ အေခၚအေ၀ၚေတြ ၾကားထဲမွာ လမ္းေပ်ာ္ဆိုတဲ့စကားလံုးက သူတို႔အတြက္ ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူးစရာ။ အဲဒီလမ္းေပ်ာ္သူငယ္ခ်င္းေတြက သူ႔ကို လမ္းေပၚမွာ အသက္ရွင္ႏုိင္မယ့္ပညာေတြ သင္ေပးခဲ့တယ္။ ေႏြးေထြးမႈေတြ ခင္မင္မႈေတြ ေပးခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕အနီးဆံုး မိသားစု၀င္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လမ္းေပၚမွာ အသက္ရွင္ က်င္လည္ရတာ လြယ္ကူလွတဲ့အလုပ္မဟုတ္။ တိုင္တဲ့သူေတြရွိလို႔ အဖမ္းအဆီးေတြရွိတဲ့အခါ သူတို႔ လြတ္ရာေနရာေတြမွာ သြားၿပီးပုန္းၾကရတယ္။ အဲဒီလိုညေတြဆို သူတို႔မအိပ္ၾကရပါ။ ပါသြားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ပါသြားၾကတယ္။ သူတို႔ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဘာလို႔ဖမ္းရတာလဲ သူနားမလည္။ အျခားလမ္းေပ်ာ္အဖြဲ႕ေတြထဲမွာ ခိုးသူေတြ၊ သူတစ္ပါးကို ရန္ျပဳသူေတြ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္က ခိုးတာကို လံုး၀လက္မခံသူ။ သူတုိ႔လမ္းေပ်ာ္ေတြက ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ၾကပါတယ္။

လမ္းေပ်ာ္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ေက်ာက္ေခတ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြလိုပါပဲ။ ခြန္အားႀကီးတဲ့သူ၊ အျခားသူေတြကို ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့သူ။ သူ႔ထက္ ခြန္အားပိုႀကီးၿပီး သူ႔ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူ ေရာက္လာရင္ အဲဒီေနရာကေန အလိုလို ဖယ္ေပးရတာပါပဲ။ သူ႔မွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မက ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။

သူ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ အမွတ္တရ ရွိခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က မင္းမင္းလို႔ ေခၚတဲ့သူ။ သူက လမ္းေပၚကိုေရာက္တာ မၾကာေသးေပမဲ့ ခြန္အားရွိတယ္။ တျခားသူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ သူတို႔အဖြဲ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့တာ။ တစ္ရက္မွာ သူတို႔ လမ္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္သြားေနၾကရင္းနဲ႔ လမ္းေဘးမွာရပ္ထားတဲ့ ကားလွလွေလးတစ္စီးကို ေတြ႕ခဲ့ၾကတယ္။ မင္းမင္းက ကားကိုကိုင္ၾကည့္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပိုင္ရွင္ေရာက္လာၿပီး သူတို႔ကို ေအာ္ေငါက္ေမာင္းထုတ္ပါတယ္။ သူေျပာတဲ့ စကားလံုးေတြထဲမွာ “မင္းတို႔နဲ႔ တူသလား၊ တန္သလား” ဆိုတာလည္း ပါတယ္။ “ကေလကေခ် ေအာက္တန္းစားေတြ” ဆိုတာလည္း ပါတယ္။ ျပန္ေျပာျပဖုိ႔မသင့္တဲ့ စကားလံုးေတြလည္း ပါတယ္။

သူနားေထာင္ရင္း စိတ္ထဲက ေတြးေနမိတယ္။ သူတို႔ လူခ်င္းအတူတူပဲ။ ဘာေၾကာင့္ သူတို႔ကို အဲဒီလိုေတြ ေျပာဆုိေနတာလဲ။ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားတယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ယူဆေနၾကတဲ့သူေတြရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္စကားေတြက ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္အထိ ေအာက္တန္းက် ညစ္ညမ္းရတာလဲ။ မင္းမင္း မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္ၿပီး လွည့္ထြက္သြားတဲ့ေနာက္ကို သူတို႔လိုက္လာခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ သြားရင္းသြားရင္းနဲ႔ ရထားလမ္းေတြဘက္ကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။

မင္းမင္းက သူ႔ကို စကားတစ္ခြန္းလွမ္း ေျပာတယ္။ “ငါ့မွာ အဲဒီလိုကားမ်ဳိး ရွိခဲ့ဖူးတယ္” တဲ့။ သူ႔အေဖက အေတာ္ေလးခ်မ္းသာတဲ့သူလို႔ အရင္က တစ္ခါေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ဘယ္လိုကေနဘယ္လို သူလမ္းေပၚကိုေရာက္လာသလဲ ဘယ္သူမွမသိပါ။ သူတုိ႔ အတိတ္ေတြကို တကူးတက ေမးမေန ေျပာမေနၾကပါ။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သူတုိ႔ဘာသာ စိတ္ကူးနဲ႔ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြကိုလည္း မွ်ေ၀တတ္ၾကတာမို႔ ဘယ္ဟာက အမွန္၊ ဘယ္ဟာက စိတ္ကူးယဥ္ဆိုတာ သူတုိ႔ဘာသာလည္း သိမေနၾကေတာ့ပါ။

သူတို႔ ရထားလမ္းေဘးက သစ္ပင္ရိပ္ေအာက္မွာ ထိုင္ခ်လိုက္ၾကပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကတာၾကာၿပီမို႔ အားလံုးပင္ပန္းေနၾကၿပီ။ မင္းမင္းက ရထားလမ္းေပၚမွာ သြားထိုင္ေနပါတယ္။ ေနကလည္း ပူလွတာမုိ႔ ေရေတြကလည္း ငတ္ေနၾကၿပီ။ ခဏနားၿပီးရင္ ေသာက္စရာေရရွာမယ္။ မေတြ႕ရင္ သူတို႔ အိပ္ေနက် ေနရာနားက စာသင္ေက်ာင္းက ေရအိုးမွာ ေရသြားေသာက္မယ္လို႔ သူစဥ္းစားေနမိတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတခ်ဳိ႕က ေျမျပင္ေပၚမွာ လွဲအိပ္ေနၾကပါတယ္။

အိပ္ေနတဲ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ဆတ္ခနဲထထိုင္တယ္။ “ရထားလာေနတယ္” တဲ့။ ေျမျပင္ရဲ႕တုန္ခါမႈကို အိပ္ေနသူက ပထမဆံုးသိတာပါပဲ။ ခပ္ေ၀းေ၀းက အရွိန္နဲ႔ လာေနတဲ့ရထားတစ္စင္းကို လွမ္းျမင္လိုက္ရတယ္။ ရထားလမ္းေပၚမွာ ထိုင္ေနတဲ့ မင္းမင္းကို လွမ္းေအာ္ၿပီး သတိေပးၾကတယ္။ သူမလႈပ္ဘူး။ ရထားလမ္းနဲ႔ ရင္းႏွီးေနက်မို႔ သူတုိ႔စိတ္မပူပါ။ နီးရင္ သူ႔ဘာသာသူ အခ်ိန္မီဖယ္မွာပဲလို႔ ယူဆၿပီး ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆက္ေနေနၾကပါတယ္။

ရထားက အလြန္ကို နီးကပ္လာၿပီ။ မင္းမင္းက မထေသး။ သူတုိ႔႐ုတ္တရက္ ထိတ္လန္႔သြားၾကေပမဲ့ ေနာက္က်သြားခဲ့ၿပီ။ သူတို႔မ်က္စိေရွ႕မွာ ဘယ္လိုမွ ထင္မွတ္မထားခဲ့တဲ့ ျမင္ကြင္း။ သူတို႔သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ လက္တစ္ဖက္ သူတုိ႔နားလြင့္က်လာတယ္။ ေခါင္းကရထားလမ္းရဲ႕ အျခားတစ္ဖက္မွာ။

အားလံုးထိတ္လန္႔ၿပီး ၾကက္ေသေသသြားခဲ့တယ္။ အခုကေလးတင္ သူတို႔အနားမွာရွိေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း။ သူ႔ကို စကားလံုးေတြက သတ္ပစ္တာ။ သူနားလည္လိုက္တာ။ သူ႔သူငယ္ခ်င္းကို ရထားကသတ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ စကားလံုးေတြက သတ္ပစ္ခဲ့တာ။ စကားလံုးေတြက သတ္ပစ္ခဲ့တာ။