Editorials

တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘ၀ ျမင့္မား တုိးတက္ေရး

“တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူေနမႈဘ၀၊ တိုင္းသူျပည္သားေတြဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး အဲဒီအတြက္ကိုပဲ ဆက္ႀကိဳးစားသြားမွာပါ”၊ “ျပည္သူေတြရဲ႕ အလွဴဟာ ဘာကို ျပသလဲဆိုရင္ ျပည္သူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ဘယ္ေလာက္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနၾကတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘ၀ကို ဘယ္ေလာက္ လိုခ်င္ေနၾကတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ၿပီး လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာေနၾကတဲ့ အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ယုံၾကည္ အားထားမႈ ရွိတယ္ ဆိုတာကို ျပသေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္” ဟူသည့္

ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းျခင္းႏွင့္ အသိေပးျခင္း

မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား ေရးသားရာတြင္ လည္းေကာင္း အဓိက အမ်ဳိးအစား ႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ၎တုိ႔မွာ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းသည့္ ျမြက္ၾကားခ်က္ (Persuasive Speech) ႏွင့္ အသိအျမင္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးသည့္ ျမြက္ၾကားခ်က္ (Informative Speech) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေျပာသူ သို႔မဟုတ္ ေရးသူသည္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးလိုသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ တစ္ရပ္ ေပးလိုသလားဟူသည့္ အခ်က္အေပၚ လိုက္၍လည္း ကြဲျပားျခားနားႏုိင္သည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္က စီးပြားေရးမူ၀ါဒသစ္မ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑ မဟာဗ်ဴဟာသစ္မ်ားကို အၿပီးသတ္ကာ အာဟာရႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမ်ားကို အားလံုးအတြက္ မွ်ေ၀ ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အာရွ၌ စီးပြားေရးအရ ဒိုင္းနမစ္အျဖစ္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖ

သႀကၤႏၲ ကူးေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ သႀကၤန္

‘သႀကၤႏၲ’ ဟူေသာ သကၠတပုဒ္မွ ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာစကားမွာ သႀကၤန္ျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ‘သကၤႏၲ’ ဟူေသာ ပါဠိပုဒ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ေ၀ါဟာရအျဖစ္ လည္းေကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာတုိ႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂံေခတ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၆၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ေစာလွ၀န္း ဘုရားေက်ာက္စာ၌ ‘မိဖုန္၊ သႀကၤန္၊ စာရိယ္၊ ေညာင္ရိယ္၊ သြန္႔မျပယ္၊ စိတ္လွ်င္တည္၏’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားအား ေရးထုိးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မလံုျခံဳေသာဘ၀မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား

ေန႔စဥ္ လူမႈ၀န္းက်င္တြင္ လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈ စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားက ျပည္သူလူထု လံုျခံဳေအးခ်မ္းမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္။ လူသတ္ၿပီး အေလာင္းစြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေနအိမ္အတြင္း ၀င္ေရာက္၍ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား၊ လမ္းမေပၚတြင္ သြားလာေနသူမ်ားထံမွ လုယက္ျခင္း၊ ရန္မူျခင္း စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ယခင္ထက္ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နိစၥဓူ၀ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ သတိလက္လြတ္ မေနရဲၾကဘဲ  စိုးရိမ္လာၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လွည့္ကင္းမ်ား၊ အသြင္ယူ၍ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကင္းပုန္း၀ပ္ျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္၊ မႈခင္းမ်ား တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ရန္၊