Editorials

စုိက္ပ်ဳိးေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ အေထြေထြေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေျမယာဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေျဖရွင္းေနရဆဲ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာ ကိစၥရပ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ စည္းစနစ္က်နမႈ၊ သတ္မွတ္ဥပေဒမ်ားအတုိင္း အံ၀င္ခြင္က်ရွိမႈ၊ တန္းတူမွ်တမႈမ်ားမွာ အေရးပါေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါက 

ဖားကန္႔၊ လက္ပံေတာင္းႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားခြင့္

သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀ေသာ္လည္း စနစ္တက် ထုတ္ယူမႈ မရွိျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြဲမွားျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထုိက္သင့္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ရသင့္ရထုိက္သည့္ ပမာဏ မရရွိမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာမွာ ဖားကန္႔ေဒသကိုပင္ ညႊန္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏အေၾကာင္း

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ခံစားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိတ္အေျခအေန အဖံုဖံုႏွင့္ စိတ္သေဘာထား အရပ္ရပ္ ေရာျပြမ္းေနေသာ အရာျဖစ္သည္။ “အေမ့ကို ခ်စ္တယ္” ဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးအၾကား ေမတၱာတရားမွသည္ “ဒီဟင္းကို ႀကိဳက္တယ္” ဟူ သည့္ ေက်နပ္မႈ အရသာအထိ အတိုင္းအတာ က်ယ္ေျပာလွသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိတ္ခံစားမႈတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္တို႔အၾကား သံေယာဇဥ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ရည္ညႊန္းႏုိင္သည္။ လူသားတို႔၏ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာႏွင့္ အၾကင္နာတရားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳသည္။ လူတစ္ဦးက အျခားတစ္ဦးအေပၚ တစ္ကိုယ္ေကာင္း မဆန္ေသာ၊ သစၥာရွိေသာ၊ ေစတနာထားေသာ သေဘာထားကို ဆိုလိုသည္။ အျခားလူသားမ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တုိင္ သို႔မဟု

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ေန႔ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုေန႔

ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ က်င္းပေလ့ရိွပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အစျပဳရာ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အဆုိပါ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕၌ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ကာ ထိုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာေန႔အား ျပည္ေထာင္စုေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းႀကီးတြင္ ထိုစဥ္က ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွ အဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္  ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသတို႔မွ

စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား မရွိဘဲ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ခံစားမႈအရ တည္ၿငိမ္ေနေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဟု ေခၚသည္။ ယင္းအေနအထား၌ စိတ္သည္ ၿငိမ္သက္ေနၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အခ်ိန္အခုိက္အတန္႔မ်ားသည္ ရွားပါးလွသည္ကား မဟုတ္ေပ။ လူတို႔အေနျဖင့္ စိတ္နစ္ျမဳပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ စိတ္၀င္တစားျဖစ္ေနေသာ  လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အတြင္း၌ ရွိသည့္အခါ ယင္းအေနအထားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္တစ္ကား ၾကည့္ေနျခင္း၊ ခ်စ္ေသာသူႏွင့္အတူရွိျခင္း၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ဖတ္ေနျခင္းႏွင့္ သဲေသာင္ျပင္၌