Editorials

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ

မည္သည့္ ကိစၥရပ္တြင္မဆို ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ အဓိက တာ၀န္ရိွသူတို႔၏ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ေျဖရွင္းျခင္းမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာ အလားတူ ျပႆနာမ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ရန္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ မဟုတ္ပါက ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ေပၚေပါက္တိုင္း၊ ျပႆနာရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားတိုင္း အသက္ေသဆံုးသည္အထိ နစ္နာသူမ်ားက နစ္နာခဲ့ရေသာ္လည္း ယင္းကိစၥမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ မရိွပါက လူထုဘ၀ မလံုျခံဳမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူ အဆင့္ဆင့္အေပၚ ယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္စြမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားမည္သာ ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျပန္လည္စဥ္းစားရမည့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚက ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား
 
 

မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဆက္လက္မွားယြင္းေနဆဲ ေျဖရွင္းပုံမ်ား
 
မတ္လ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအခ်ဳိ႕ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁ဝ ရက္က လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီပညာေရး ပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္႐ုိက္ႏွက္ ၿဖိဳခြင္းဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရးတို႔အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 

မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား မည္သည့္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသနည္း

မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ၂၀၁၅

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕ခရီးအတြက္ အေရးႀကီးေသာႏွစ္ ျဖစ္္သည္။ ေအာက္တိုဘာလကုန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လူထုလုိလားေသာ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္လည္းျဖစ္သည္။