Editorials

ေဒသတြင္းအားၿပိဳင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ငါးႏုိင္ငံ

ၿပိဳင္ဘက္တ႐ုတ္ အင္အားႀကီးထြားလာေနသည့္ ေဒသတြင္းတြင္ ဂ်ပန္က သူ၏အေျခခံအေဆာက္အအံုပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈကို တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ ၾသဇာအာဏာထူေထာင္ရန္အတြက္ မဲေခါင္ငါးႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းကို လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ မဲေခါင္ငါးႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အဆိုပါငါးႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာေနၿပီး ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ တုိက်ဳိၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

KFC ႏွင့္ IMF က ေျပာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား KFC ၾကက္ေၾကာ္စားရရန္ နာရီေပါင္းအတန္ၾကာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဇြန္ ၃၀ ရက္၌ ႏိုင္ငံျခား သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ျပဴးတူးၿပဲတဲ ေပၚလာသည္။ Apple ကုမၸဏီ၏ အိုင္ဖုန္းေမာ္ဒယ္လ္ အသစ္တစ္မ်ဳိးကို ၀ယ္ယူရန္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း ခဲ့ၾကသည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ဳိးက ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနမ်ားအတြက္ အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ၾကက္ေၾကာ္၀ယ္ယူရန္ နာရီေပါင္း အတန္ၾကာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းသည့္ သတင္းက သူတို႔အတြက္ အထူးအဆန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး အႏၲရာယ္ႏွင့္ လူငယ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲရာယ္အတြက္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအား ပညာေပးမႈမ်ား အပါအ၀င္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲရာယ္က ေျခာက္လွန္႔ေနသည့္ အေနအထားပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။

ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တုိင္းေ၀းေစသည့္ ျခစားမႈ

ျခစားမႈဟူသည္ လူသားတစ္ရပ္လံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပ်က္စီးေစေသာအရာျဖစ္သည္။ ျခစားမႈေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ရရွိမည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားအျဖစ္ လမ္းလြဲေရာက္ရွိသြားျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရႏုိင္ေျခအခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့က်သြားရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရန္ သင့္ မသင့္

ဇြန္ ၂၅ ရက္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ လံုေလာက္သည့္ ေထာက္ခံမဲ ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ပုဒ္မ ၅၉(ဃ) တစ္ခုတည္းအတြက္သာ လံုေလာက္သည့္ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ၏ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာ “ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးစသည့္ အျမင္မ်ားရွိရမည္” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ “ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကာကြယ္ေရး စသည့္ အျမင္မ်ားရွိရမည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ “စစ္ေရး” ဟူသည့္ စကာ