ခ်န္ထားရစ္ရေတာ့မည့္ ၂၀၁၇

ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္မည့္ဘက္က အႏိုင္ရရိွသြားျခင္းသည္ ၿဗိတိန္ကိုတုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔တို႔ အႏိုင္ရရိွခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကို ေပၚျပဴလစ္ဇင္ (သာမန္လူထု၏အက်ဳိးကို ရည္ေမွ်ာ္သည္ဟုဆိုေသာ၀ါဒ) က ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးခဲ့သည္ဟုဆိုခဲ့လွ်င္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ျပန္လည္တြက္ဆျခင္း ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အခင္းအက်င္းသစ္တစ္ရပ္ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ကမၻာသူကမၻာသားတို႔သည္ ေရရွည္လႊမ္းမိုးလာခဲ့ေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ ဖိအားေပးခံရၿပီး အရိွတရားအသစ္ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြၾကရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို လႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ ႀကီးမားသည့္အေၾကာင္းအရာသည္ ေပၚျပဴလစ္ဇင္ တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ခဲ့ပါ။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအထိ ေရာက္ႏိုင္ေသာ အင္အားေကာင္းလွသည့္ ဒံုးက်ည္အသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့သည္။ IS အဖြဲ႕သည္ စစ္ေျမျပင္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၌ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ား၌ ႐ုရွားက တိုး၍ တိုး၍ ေျခထိုးလာမႈကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဘီလ်ံနာသူေဌးမ်ား လႊမ္းမိုး၍လာသည္။ လက္ယာအစြန္းေရာက္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမည္းစမ္းခြင့္ရလာသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အင္အားကိုရယူကာ လက္၀ဲအစြန္းေရာက္မ်ားသည္လည္း ေနာက္တန္းမွေန၍ ေရွ႕တန္းသို႔ ခုန္တက္လာသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း အႀကီးဆံုးလူသားတို႔၏ ေဘးဒုကၡကပ္မ်ားကို ကမၻာႀကီးက အႀကီးအက်ယ္လ်စ္လ်ဴျပဳလာသည္။ ကုလသမဂၢ၏အဆိုအရ ေနရပ္မ်ားမွ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားသည္ စံခ်ိန္တင္အဆင့္မ်ားသို႔ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး လူေပါင္းသန္း ၂၀ ခန္႔သည္ အစာေရစာငတ္ျပတ္မည့္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသာမဟုတ္ပါ။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်မွ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကားေမာင္းခြင့္ရေရးတိုက္ပြဲ၌ အႏိုင္ရရိွသြားၾကသည္။ ေဒသခံအမ်ားအျပား၏အသံမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားေသာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကို အရိွအတိုင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားသစ္ထြက္ရိွလာခဲ့သည္။ ဗီဇတည္းျဖတ္ျခင္းနည္းပညာက မ်ဳိးဗီဇဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္မ်ားကို ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေျပး တ႐ုတ္အႏုပညာရွင္တစ္ဦးသည္ ကမၻာ၏ ႀကီးထြားလာေနေသာ ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းကို ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ျပခဲ့သည္။ အင္အားေကာင္းလွေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလႈပ္ရွားမႈအသစ္တစ္ရပ္သည္ ေခတ္ႏွင့္ခ်ီလ်က္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ လိင္ဆိုင္ရာမေတာ္မတရားမႈမ်ား၊ လိင္အမဲလိုက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကပ္ဆိုးႀကီးအေၾကာင္း ကမၻာက အာ႐ံုစိုက္လာေအာင္ အဓိကထားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ကမၻာ့ျပန္လည္စဥ္းစားေတြးေခၚသူမ်ား၏ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊ နည္းပညာအေျချပဳအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လူရႊင္ေတာ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ သမၼတမ်ား၊ လံႈ႔ေဆာ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ သုေတသနျပဳသူမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာေရးရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ခ်က္သူမ်ား အစရိွသူတို႔အားလံုးသည္ ထူးျခား၍သစ္လြင္ေသာ ကမၻာႀကီးကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္သာမက ျပန္လည္ပံုသြင္းရန္အတြက္ပါ အံ့ၾသစရာနည္းလမ္းမ်ားကို အတူတကြရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည့္ လုပ္ေဆာင္သူူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ခ်န္ထားရစ္ရေတာ့မည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အား ျဖတ္သန္းႏုိင္ရန္အတြက္ သင္ခန္းစာေပါင္းမ်ားစြာရရိွႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔

ႏုိင္ငံတုိင္းဟာ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံတဲ့ ခုိင္မာတဲ့၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့၊ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရွိမွသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၂၀၃၀ အာဂ်င္ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အန္တုိနီယုိဂူတာရက္ (ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္)

ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ (ယေန႔) ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အဆုိပါေန႔၏ ပင္မအေၾကာင္းအရာမွာ “ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအတြက္ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ရန္ စည္းလုံးညီညြတ္ၾက” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္လာဘ္ေပးရသည့္ ေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ထရီလ်ံရွိၿပီး ျခစားမႈမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္စဥ္ခုိးယူခံရေသာ တန္ဖုိးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆ ထရီလ်ံ ရွိသည္။ ယင္းသည္ တစ္ကမၻာလုံး ဂ်ီဒီပီ၏ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္၏ အဆုိအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျခစားမႈေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးရသည့္ေငြသည္ တရား၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ရရွိသည့္ ပမာဏ၏ ၁၀ ဆခန္႔ ရွိသည္။

ျခစားမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကုိ နိမ့္က်ေစႏိုင္သည့္ ႀကီးမားေသာ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျခစားမႈဒဏ္ကုိ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ေဒသႏွင့္ မည္သည့္အသုိင္းအ၀ုိင္းကမွ ခံႏိုင္ရည္မရွိပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ UNODC အဖြဲ႕ႏွင့္ UNDP အဖြဲ႕တုိ႔က ျခစားမႈအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီ၊ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္ပုံကုိ အဓိကထားလ်က္ ကမၻာ့လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကုိ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈက စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) ရရွိႏုိင္ေရး အႀကီးဆုံး အဟန္႔အတားတစ္ရပ္အျဖစ္ ျခစားမႈအေပၚ အဓိကထားခဲ့သည္။

ျခစားမႈသည္ ႏိုင္ငံအားလုံးအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျခစားမႈသည္ ဒီမုိကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိ ခ်ည့္နဲ႔သြားေစၿပီး စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈကုိ ေႏွးေကြးသြားေစကာ အစုိးရအဖြဲ႕ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမႈ၌လည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္တတ္သည္။ ျခစားမႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပုံပ်က္သြားေစျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ေဖာက္ျပန္သြားေစျခင္းႏွင့္ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ဆုိင္ရာ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား ျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိ တုိက္ခုိက္ၿဖိဳဖ်က္ပစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခား တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ၀င္ေရာက္ရန္ စိတ္ပ်က္မႈျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျခစားမႈေၾကာင့္ ပုိ၍ႀကီးေလးသြားသည့္ လုိအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ျခစားမႈက ၾကံဳလွီသြားေစႏုိင္သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအေထြေထြ ညီလာခံသည္ ျခစားမႈႏွင့္ ျခစားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ သတိျပဳမိၾကေစရန္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္လည္း သေဘာတူခဲ့သည္။ ကမၻာတစ္လႊားမွ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္ ျခစားျခင္းရာဇ၀တ္မႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ အင္အားစုထဲသို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ႐ုံး (UNODC) တုိ႔သည္ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ တပ္ဦးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးတုိ႔အတြက္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ ျခစားမႈမွန္သမွ်ကုိ ၀ုိင္း၀န္းတုိက္ဖ်က္ၾကရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဆင္းရဲမြဲေတကာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနၾကေသာ လူသားမ်ား

ကမၻာေပၚတြင္ အာဟာရမျပည့္၀သည့္ လူေပါင္းသည္ ၁၉၉၀-၁၉၉၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ထက္ ၂၁၆ သန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသးေသာ္လည္း ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ အစာလံုေလာက္ေအာင္ မစားရသူ ေပါင္း ၈၁၅ သန္းရွိေနသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၇၉၅ သန္း ရွိရာမွ ပို၍မ်ားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က သန္း ၉၀၀ ခန္႔ရွိျခင္းႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ က်ဆင္းသြားသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အစာလံုေလာက္ေအာင္ မစားရသူမ်ား၏ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၌ ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေဒသအလိုက္ ငတ္မြတ္ေနသူ အမ်ားဆံုးကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ အာရွတုိက္ (၅၁၉ ဒသမ ၆ သန္း)၊ ဆာဟာရေအာက္ပိုင္း အာဖရိကေဒသ (၂၂၃ သန္း) ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကေရဘီယံေဒသ (၄၂ ဒသမ ၅ သန္း) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ငတ္မြတ္ေနသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ကမၻာလံုး၌ ေမြးဖြားမႈ ငါးခုလွ်င္ တစ္ခုႏႈန္း (၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ အကူအညီမပါဘဲ ကေလးေမြးဖြားၾကရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ အကူအညီမပါဘဲ ကေလးေမြးဖြားမႈေပါင္း ၃၁ သန္းရွိသည္။ ကိုယ္၀န္ရွိစဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားစဥ္အတြင္း လံုေလာက္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမရေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးရသည့္ မိခင္ေပါင္း ၃၀၃,၀၀၀ ႏွင့္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၂ ဒသမ ၇ သန္းရွိသည္။ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ေသဆံုးမႈအားလံုး၏ ထက္၀က္ခန္႔သည္ အာဟာရမျပည့္၀ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးရျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလးေပါင္း သံုးသန္းခန္႔ မလိုလားအပ္ဘဲ ေသဆံုးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမြးလာသည့္ကေလး ေျခာက္ဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္မျပည့္ဘဲ ေမြးဖြားလာၾကသည္။ တစ္ကမၻာလံုး၌ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ၁၅၅ သန္းသည္ ႀကီးထြားမႈ ရပ္တန္႔ကာ ေသးေကြးၾကံဳလွီေနၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ေသးေကြးၾကံဳလွီေနေသာ ကေလး ေလးဦးလွ်င္ ႏွစ္ဦးႏႈန္းသည္ ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ သံုးဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းသည္ ဆာဟာရေအာက္ပိုင္း အာဖရိကေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ လူေပါင္း ၇၆၇ သန္း သို႔မဟုတ္ ၁၀ ဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းသည္ တစ္ေန႔ လွ်င္ ၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉၀ ေအာက္ျဖင့္ ေနထုိင္ေနရၿပီး အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ လူစုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ခန္႔ (၃၈၉ သန္း) သည္ ဆာဟာရေအာက္ပိုင္း အာဖရိကေဒသ၌ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ ကေလးေပါင္း ၃၂၈ သန္းသည္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ အေနအထား၌ ေနထိုင္ေနရသည္။ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး လူမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေနထုိင္ေနၾကၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ကာ အသက္ေမြးေနရသည္။ ငတ္မြတ္ေနေသာ လူမ်ား၏  ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ သည္ လယ္သမားမိသားစုမ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ား ၾကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီရင္ခံစာအရ ၁၈၇ ႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၅၀ ၌ ရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္သည္ ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း၌ အာဟာရမျပည့္၀မႈ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးမ်ား၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ေရရွည္အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးထြားမႈရပ္တန္႔သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ား ျပသေနသည္။ ေနရာကြက္က်ား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ လူအုပ္စုမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳမႈကို ထိခိုက္ေစသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဆင္းရဲမြဲေတကာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနၾကေသာ လူမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေရးဆီသို႔ မည္သို႔မွ် ဦးတည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေငြမ်ားအား စနစ္တက် ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အာဟာရမျပည့္၀သူမ်ားအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ေရတုိေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းျခင္း

လယ္ယာက႑တြင္ လုပ္သားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား က်ဆင္းေနကာ ေျမယာ အရည္အေသြးလည္း က်ဆင္းေနသည္။ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ လုပ္သားရွားပါးျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္း၊ သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္း တြက္ေခ်မကုိက္ျခင္း၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ား ရွိေနျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ဆင္းရဲတြင္းသို႔ တြန္းခ်ေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းရန္၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ေစရန္၊ ထုိက္တန္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အပါအ၀င္ လယ္သိမ္းခံ၊ လယ္ယာမဲ့မ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံ စား၀တ္ေနေရး ဘ၀ႀကီးတစ္ခုလုံး ထိခုိက္ပ်က္စီးႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ မည္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေစကာမူ စီးပြားေရး မေရမရာ မေသခ်ာမႈမ်ားျဖစ္ေနသည့္ လယ္ယာေျမက႑တြင္ အစိုးရမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒကို အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေခ်းေငြမူ၀ါဒ ျပင္ဆင္ျခင္းစသည္တို႔ကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ယင္းအျပင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ ေတာင္သူမ်ားအား ႏွစ္အလုိက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးရမည့္အခ်က္မ်ားကို လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ထည့္သြင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေဆြးေႏြးထားဖူးသည္။

ယခုအခါတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ ေျမကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ေျဖရွင္းရန္က်န္သည့္ အမႈႏွင့္ အသစ္ထပ္မံေရာက္ရွိလာသည့္ တုိင္ၾကားစာအမႈ စုစုေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမႈ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမႈေပါင္း ၉၉၀၀ ေက်ာ္မွာ စိစစ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိေကာ္မတီမွ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟုိ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေျမကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ (က) သိမ္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒ (၅) ရပ္၊ (ခ) တပ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒ (၃) ရပ္၊ (ဂ) စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား သက္ဆုိင္သူလက္၀ယ္ အျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၈) ရပ္၊ (ဃ) သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္ (၆) ခ်က္၊ (င) စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိသည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္ (၇) ခ်က္၊ (စ) စြန္႔လႊတ္သည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ရန္အခ်က္ (၅) ခ်က္၊ (ဆ) ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္မွ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ (၁၅) ခ်က္ႏွင့္ (ဇ) စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား၊ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၈) ရပ္ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႔ပါ၍ ေခတ္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား အပါအ၀င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ား၊ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး နစ္နာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသာ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္ေလးစားရသည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားရာ အေျခအေနမွန္မ်ားအေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း

မီဒီယာအသစ္မ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာမီဒီယာမ်ား ႏွစ္ရက္စလုံးက လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပုံမ်ားအား ေျပာင္ေျမာက္စြာေပးႏုိင္ၾကသည္။ ယင္းမီဒီယာပုံစံမ်ားအားလုံးတြင္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကိုေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းမ်ားမပါဘဲ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးကို ေကာင္းမြန္ေစသည့္အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆိုးရြားေစသည့္အရာမ်ားက အဘယ္နည္း။ LinkedIn၊ Facebook၊ Twitter ကဲ့သို႔ေသာ မီဒီယာအသစ္မ်ားသည္ ဒီဂ်စ္တယ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၊ အြန္လုိင္းေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အသံမက္ေဆ့ခ်္မ်ား၊ စာပို႔ေမးလ္မ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာစတစ္ကာမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ဒီဂ်စ္တယ္ၾကားခံယာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္သည့္မီဒီယာမ်ဳိး၌မဆို မက္ေဆ့ခ်္ေပးရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးသည့္အရာမ်ားမွာ C ငါးလုံးဟုေခၚေသာ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာ/ အေျခအေန (Context)၊ ပါ၀င္သည့္စာသား (Contact)၊ ရွင္းလင္းမႈ (Clarity)၊ အေရာင္ (Color) ႏွင့္ သယ္ေဆာင္ေပးသည့္အရာ (Carrier) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

Context – အဘယ္ေၾကာင့္ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ရသနည္းဟူသည္ႏွင့္ ၀န္းရံထားေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား၊ အေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တို႔က အဘယ္နည္းဟူသည္တို႔သည္ Context မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မက္ေဆ့ခ်္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုရင္းကို တန္းတန္းမတ္မတ္ရွင္းျပမႈက အေရးႀကီးသည္။ ပထမဆုံးေနရာ၌ ၎တို႔အေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆက္ဆံဆက္သြယ္မႈအား လက္ခံရရွိသနည္းဟူသည့္အခ်က္ကို နားမလည္မခ်င္း လက္ခံရရွိသူအမ်ားစုသည္ ေရွ႕သို႔ဆက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

Contact – မက္ေဆ့ခ်္ကား အဘယ္နည္း၊ ယင္းကို အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခံစားမႈမ်ား၌ မည္သည့္အရာကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသနည္းႏွင့္ ဖတ္႐ႈသူဘက္မွ ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္မႈရရွိေအာင္ ႏိႈးေဆာ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည္မွာ အဘယ္နည္းဟူသည္တို႔ျဖစ္သည္။ Contact ကိုမလိုအပ္ေသာ၊ အပိုျဖည့္စြက္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမပါဘဲ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပရိသတ္ထံသို႔ လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ထိေရာက္စြာ ျဖန္႔ေ၀ရမည္ျဖစ္သည္။

Clarity – မက္ေဆ့ခ်္ကို ႐ႈပ္ေထြးမေနေအာင္ႏွင့္ နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ေရးသားေျပာဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ခံသူအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား အလိုရွိလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရးသည္ အေရးအသားျဖစ္ေစ၊ အသံျဖစ္ေစ၊ အျမင္ဆုိင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ေစ လိုတိုရွင္းျဖစ္ရမည္။ ထိေရာက္ေသာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားသည္ တန္းတန္းမတ္မတ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး နားလည္ရန္လြယ္ကူကာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမႈမ်ား မပါ၀င္ေပ။

Color – မက္ေဆ့ခ်္ကို မည္သူကၾကည့္မည္နည္းႏွင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျမင့္ဆုံးဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တို႔ျမင္ရန္ၾကားရန္ လိုအပ္သည္ကား အဘယ္နည္းဟူသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေျပာင္ေျမာက္ေသာအႏုပညာသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေဘာင္တစ္ရပ္ျဖင့္လာပါက ပို၍ပင္ေကာင္းေသးသည္။ မက္ေဆ့ခ်္ကို ပုိမိုအားေကာင္းေစၿပီး လက္ခံသူကို ပိုမိုရင္းႏွီးသြားေစမည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္စာလုံးပုံစံမ်ား၊ ဂရပ္ဖစ္မ်ား၊ အေရာင္မ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ အသံမ်ားကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပင္မမက္ေဆ့ခ်္ကို ေ၀၀ါး႐ႈပ္ေထြးသြားေစမည့္ သို႔မဟုတ္ ပရိသတ္ကို ေမာင္းထုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္မည့္အရာမ်ား မပါ၀င္ရပါ။

Carrier – မီဒီယာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပို၍၌ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပရိသတ္ထံသို႔ အေကာင္းဆုံးေရာက္ရွိရန္ မက္ေဆ့ခ်္သည္ မည္သည့္ေနရာမွလာသည္ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာကုန္က်စရိတ္သည္ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္၊ တည္ေနရာႏွင့္ ပရိသတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားေဒသအပုိင္းအျခားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားက မီဒီယာအသစ္ သို႔မဟုတ္ အစဥ္အလာမီဒီယာမ်ားထဲမွ မည္သည့္မီဒီယာမ်ားကို Carrier အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မည္နည္းဟူသည္ကို ဆုံးျဖတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူမႈမီဒီယာမ်ားကို ပုံႏွိပ္ သို႔မဟုတ္ အသံလႊင့္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မီဒီယာအေရာအစီအစဥ္ကို အသုံးျပဳျခင္းက ပို၍ထိေရာက္ႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရး၌ C ငါးလုံးကိုမေမ့သင့္ေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ (၆) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ

ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္လိုပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္စဥ္ေရမရ ေပါက္ကရပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခ်ီတံုခ်တံုပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အာဏာရွင္လကၡဏာရပ္မ်ား မျပဘဲ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ အသံုးျပဳလ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာတို႔သည္ လူတို႔၏ ေလးစားမႈကို ရရွိတတ္ၾကသည္။  အဖြဲ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ပိုမိုထက္ျမက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းသေဘာတရားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတု႔ိ လိုအပ္သည္။

မိမိ၏အခန္းက႑ကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈရွိေသာ၊ အမ်ားလက္ခံေသာ၊ ယံုၾကည္အားကိုးရေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခိုင္မာစြာ ျပသႏုိင္ရန္လိုသည္။ ယင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အေျခခံအရည္အခ်င္းျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္သားမ်ားသည္လည္း ႀကီးၾကပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၌ ယင္းအရည္အခ်င္းကို ရွာေဖြတတ္ၾကသည္။ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားက မိမိ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကို  ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည့္အျပင္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈကိုလည္း ျပသရမည္ ျဖစ္သည္။ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းဟူသည္ မိမိတာ၀န္ယူရာဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ညႊန္ၾကားရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို  ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ဳိးကို က်င့္သံုးႏုိင္ရန္လိုသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္သည့့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ကြၽမ္းက်င္ျခင္းသာမက လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ဳိးကို က်င့္သံုးႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးအေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈဟူသည္ လံုေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရေသးမီအထိ မိမိေကာက္ခ်က္မ်ားကို အရန္အျဖစ္သာ သိုမီွးထားျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္မပါဘဲ လက္တန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အျခားသူမ်ား၏ အဆိုျပဳမႈမ်ားအေပၚသာ မွီခိုမည့္အစား မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္သုေတသနျပဳမႈမ်ဳိး လိုအပ္သည္။

မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို သိရွိမႈအေပၚ အေျခခံလ်က္ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔ကိုယ္စား တာ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အဆင့္အတန္းမ်ားအလိုက္ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအား အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ မလိုအပ္ပါ။ အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းေၾကာင့္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအား မိမိအေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈမရွိဟု အထင္ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားက ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္သည္ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၌ အျမဲတမ္း အျပစ္အနာအဆာ ရွာေနသည္ဟု အထင္ေရာက္သြားတတ္သည္။

မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အသိအျမင္ အဆင့္အတန္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ဆုိင္ရာ ထည့္၀င္မႈမ်ားကို ေလးစားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၏ တင္ျပခ်က္ကို အသံုးျပဳျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ မိမိ၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ၀န္ခံၿပီး မိမိ၏ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေလ့လာသင္ယူရမည္။ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္  မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အရာရာျပည့္စံုသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ႐ိုးသားမႈရွိပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပဳလုပ္သည့္အခါ ယံုၾကည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈတို႔သည္ ဟန္ခ်က္ညီရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ျပည့္စံုသူတစ္ဦး မဟုတ္ေၾကာင္း အဆက္မျပတ္ ၀န္ခံေနျခင္းမ်ဳိးကို မိမိကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးထဲအထိ ေပါင္းထည့္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ မျပဳသင့္ပါ။ ယင္းက မိမိသည္ ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ၾသဇာတိကၠမႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ မိမိ၏ အရည္အေသြးကို အျခားသူမ်ားအား ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံမွ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ျခင္းတု႔ိႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ဳိး မရွိပါက က်႐ႈံးမႈဆီသုိ႔သာ ဦးတည္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daiy Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိျခင္း၊ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းႏွင့္ ႐ိုးသားမႈရွိျခင္းတုိ႔က အစိုးရ၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို သတ္မွတ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ သူ၏ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပန္အလွန္ဖလွယ္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈကို ထိန္းသိမ္းထားပံု၏ အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ တည္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အခြန္ထမ္းျပည္သူတုိ႔ထံမွ ရရွိေသာေငြမ်ားကို မည္သုိ႔မည္ပံု သံုးစြဲၾကသနည္းဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဆင္သင့္ရရွိႏုိင္ရမည့္အျပင္ အလြယ္တကူလည္း နားလည္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး တရားမွ်တေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျဖစ္ေစသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရွီက်င္ပင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုိ အေျခခံၿပီး ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ဖက္အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္သြားလာေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတုိ႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ က႑စုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အကူအညီေပးမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္မည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိရျခင္းမရွိေသးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္း စီမံကိန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ တ႐ုတ္၏စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းစီမံကိန္းကို ယခင္ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ တာ၀န္မွအနားယူသြားခဲ့ေသာ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတုိ႔ ဦးေဆာင္ကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ CREC ကုမၸဏီႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း MoU ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ေရးထိုးခဲ့စဥ္က တ႐ုတ္ဘက္မွ သံုးႏွစ္အတြင္း ယင္းစီမံကိန္းကို အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေၾကညာမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ MoU ေရးထုိးမႈမျပဳရေသးမီ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္းမ်ားရွိေနသည့္အျပင္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကူမင္းသို႔ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ရထားလမ္းစီမံကိန္းသည္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းႏွင့္အၿပိဳင္ျဖစ္ၿပီး ၈၆၈ ကီလိုမီတာ (၅၃၉ မိုင္) ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအသံုးခ်ၿပီး စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအာဏာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္မည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သမုဒၵရာႏွစ္စင္းပိုင္ဆုိင္ေရး အိပ္မက္ျဖစ္ေသာ အိႏိၵယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္ႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္ရရွိေရးတုိ႔အတြက္လည္း အေရးပါသည္။ အမွန္တကယ္၌ ယင္းစီမံကိန္းကို ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အေနျဖင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏိုင္ၾကေပ။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟုလည္းေကာင္း ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ၎အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည့္အျပင္ ေျမသိမ္းျခင္းႏွင့္ သိမ္းသည့္ေျမအတြက္ မွ်တသည့္ေလ်ာ္ေၾကးမရရွိျခင္း ျပႆနာမ်ားလည္းရွိလာႏုိင္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္သက္ဆုိင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပန္ရန္လိုသည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ လက္မခံေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု ညိႇႏိႈင္းကာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိခဲ့သည္ကို ျပည္သူလူထုအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရန္ လိုအပ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ သူ၏ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပန္အလွန္ဖလွယ္မွ်ေ၀ျခင္းမွာ အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကိုမဆုိ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးကို တရား၀င္အသိေပး ခ်ျပသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဒီဇင္ဘာ (၃) ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ

ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈႀကီးႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြ၀ယ္ယူႏုိင္မႈစြမ္းရည္ကို က်ဆင္းေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးရလဒ္အေနျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အေၾကြး၀န္ပိမႈမ်ားျပားလာသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ လူမ်ားအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးလူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့သည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟု ရည္ညႊန္းသည္။

လုံး၀ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ႏႈိင္းရဆင္းရဲမြဲေတမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအမ်ဳိးအစား ကြဲျပားမႈမ်ားရွိႏုိင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ေက်းလက္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အေျခခံဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအစရွိသည္ျဖင့္ အျခားအမ်ဳိးအစားမ်ားစြာအျဖစ္လည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ မည္သည့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေစ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမွာ လုံေလာက္ေသာ ၀င္ေငြမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေအာက္ စီးပြားေရးအမ်ားစု၌ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြကြာဟခ်က္ႀကီးမားျခင္းတို႔သည္ လူမ်ားအစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ထိေရာက္သည့္ လုပ္အားလုိအပ္ခ်က္ အစုအေ၀းနည္းပါးျခင္းသည္ အလုပ္လက္မဲ့ေပါမ်ားျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ စီးပြားေရးမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းလုပ္အားအင္အားစု၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္သည္ အျမဲမျပတ္ ပိုလွ်ံလုပ္အားမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ယင္းျပႆနာသည္ အထူးသျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၌ လႊမ္းမိုးေနတတ္သည္။ လုပ္အားပိုလွ်ံမႈေၾကာင့္ လုပ္အားအင္အားစု၏ ေဘးထြက္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားသည္ သုည သို႔မဟုတ္ အႏုတ္လကၡဏာပင္ ျပေနသည္။ ယင္းပုိလွ်ံေနေသာ လုပ္အားအင္အားစုသည္ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ က်ေရာက္စဥ္အတြင္း ပထမဆုံး အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖစ္လာသည္။

အရင္းရွင္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္သည္ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအရေရြ႕လ်ားေသာ အေျပာင္းအလဲအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားသည့္အခါ ဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈျဖစ္ေပၚသည္။ ယင္းအလုပ္လုပ္မဲ့ျဖစ္မႈ အမ်ဳိးအစားသည္ ကာလရွည္ၾကာေသာ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခ်ိန္အပုိင္းအျခားတစ္ရပ္အတြင္း စုစုေပါင္း လုိအပ္ခ်က္ေလ်ာ့နည္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါကလည္း ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္။ အခ်ဳိးအစားအလုိက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ၌ လုပ္သားတို႔သည္ ယာယီအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၾကရသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ားကိုယ္တုိင္က အလုပ္လုပ္ရန္ေရွာင္ရွားျခင္းသည္လည္း ပုန္းလွ်ဳိးေနေသာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈျပႆနာျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ စီးပြားေရးမ်ား၌ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းတို႔သည္ အေတြ႕ရအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္မွာ မွန္ကန္သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးပ်က္ကပ္မ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး စီးပြားေရးမ်ားမွာလည္း ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ဖူးၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိကအဟန္႔အတားမ်ားအျဖစ္ အျမဲတေစတည္ရွိလ်က္ရွိၿပီး ယင္းတို႔က ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို တစ္ခ်ိန္လုံးခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ (၂) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ေဆးပညာမဟာသိပံၸ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္

ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ဟူသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ ဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္၏ ပညာသင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသာမက ပညာသင္ၾကားေရး အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ သေဘာထားစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စူးစမ္းရွာေဖြပိုင္ခြင့္သည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ (ျပင္ပႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား မႀကိဳက္သည့္ သေဘာထားမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္) မည္သည့္ သေဘာထားမ်ားကိုမဆုိ၊ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမဆုိ ပစ္မွတ္ထားဖိႏွိပ္ခံရျခင္း၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရျခင္းတုိ႔ မရွိဘဲ သင္ၾကားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားအလိုက္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္ဌာနမ်ားအလိုက္ ျပင္ပႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမပါဘဲ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဆးတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ သံုးခုက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ မႏၲေလးေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢတို႔က ပူးေပါင္းကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆးပညာ မဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ေျဖဆိုသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေနရာခ်ေပးထားေသာ ဌာနအသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္မ်ား ေျဖဆိုသည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းတြင္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။ အဆိုပါ သမဂၢမ်ားက တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းကို အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္ကို ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ ေဆးပညာ မဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡဌာနမွဴးမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အာဏာရွင္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းဟူ၍ သံုးသပ္ေရးသားထားသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ခြင့္ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေဆးပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေကာင္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေမွးမွိန္စိတ္ပ်က္ေစေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ထုတ္ျပန္မည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ အသီးသီးကို လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာေလာကတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ “ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြဲခဲ့တဲ့အလြဲေတြက ျမန္မာျပည္မွာဆရာ၀န္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအလုပ္မလုပ္ရင္ ေဆးပညာဆက္သင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ မူ၀ါဒအလြဲႀကီးက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အစိုးရအလုပ္လုပ္ျပန္ေတာ့ ေ၀းလံတဲ့ေနရာအပို႔ခံရ၊ လစာက မေလာက္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြျပန္ေရာက္ၿပီး ဘ၀အဆင္ေျပဖို႔ ဘြဲ႕လြန္တက္ႏိုင္မွ။ ေျပာရင္ေတာ့ ဆံုးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာက အဓိကပဲ။ အဲဒီေလာက္ပဲ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ စစ္မွန္သည့္ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ

“ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ျခင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစျခင္း၊ ဥပေဒကို ျပည္သူမ်ားက နားလည္လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ရန္ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ဥပေဒကို လုိက္နာေသာ အေလ့အက်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ အမႈကိစၥမ်ားကို ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္ ေဘာင္အတြင္း၌ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေက်ေအးၿပီးျပတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားခ်က္မွအပ ျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ျခင္း၊ အမႈတြင္ ေခ်ပခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒအရ အယူခံပုိင္ခြင့္ေပးျခင္း၊  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အေရးယူအျပစ္ေပးရာတြင္ အက်င့္စာရိတၱျပဳျပင္မႈကို ဦးတည္ျခင္း” စသျဖင့္  တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာမူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

“ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအၾကားျဖစ္ေစ တရားမမႈ ရင္ဆုိင္ရာအတြက္ အျငင္းပြားၾကလွ်င္ တရား႐ုံးအသီးသီးတြင္ တရားစြဲမႈ ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္အတြက္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေပးေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ (Meditation Law) ကို ေရးဆြဲရန္ ရွိ၊ မရွိ” ဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားမမႈခင္းမ်ားတြင္ တရား႐ုံးက ဦးေဆာင္၍ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းအသံုးျပဳၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးျမသိန္းက ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္လည္း ေသဒဏ္ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတရားခံမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ေရွ႕ေနငွားရမ္းခမ်ား က်ခံသံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္စာရင္းအရ  ေသဒဏ္ထုိက္သင့္သည့္ ျပစ္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခံရသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ တရားခံမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ေရွ႕ေနငွားရမ္းခ ေငြက်ပ္ခုနစ္သန္းခန္႔ က်ခံသုံးစဲြခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထိန္၀င္းက ေသဒဏ္ (သုိ႔မဟုတ္) တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ဒဏ္ထုိက္ေသာ ျပစ္မႈတုိ႔ကုိ တရားစဲြဆုိရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး​၍ ေရွ႕ေနမငွားႏုိင္ေသာ တရားခံမ်ားအတြက္ (Dock Brife) ကုိ တရား႐ုံးေတာ္က ႏုိင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ ေရွ႕ေနငွားရမ္းေပးသည့္အခါ ေရွ႕ေနလုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခႏႈန္းထားမွာ လာေရာက္သက္ေသခံသည့္ သက္ေသအားေပးသည့္ ေန႔တြက္စရိတ္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနပါသျဖင့္ တုိးျမႇင့္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကုိ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိေစေရးသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ မ်ားစြာအေရးပါေနသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိပါက မည္သို႔ေသာစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေစ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒအရာ၌ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရသလို ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်တမႈရွိေစေရး၊ ဥပေဒအရအေရးယူရာ၌ အျပစ္ရွိသည္ဟု တစ္စံုတစ္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်သေရြ႕ စြပ္စြဲခံရသူအား တရားခံတစ္ဦးအျဖစ္ မဆက္ဆံသင့္ဘဲ သံသယ၏အက်ဳိးကို ခံစားခြင့္ရွိသင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေခတ္ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာက႑မွာမ်ားစြာ အေရးပါလ်က္ရွိပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)