Business

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း အျမင့္ပုိ္င္းတြင္ ဆက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ ၁၀ ရက္ဆက္တုိက္ တည္ရွိေန

ကမၻာ့ေရႊေစ်း အျမင့္ပုိင္းတြင္ ဆက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္၌ ၁၀ ရက္ဆက္တုိက္ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းေရႊ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္ (ေမ ၁၉ ရက္) က ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေဒၚလာ ၁၂၅၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ပတ္ ေစ်းဖြင့္ခ်ိန္၌ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ၁၂၅၃ ေဒၚလာ၊ ေမ ၂၃ ရက္ တြင္ ၁၂၆၂ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၂၅၂ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခု ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျပန္လည္တက္ရိပ္ျပခဲ့ကာ ၁၂၅၉ ေဒၚလာအထိ ျပန္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၃၅၅၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး NLD အစုိးရသက္တမ္း ၁၃ လအတြင္း က်ပ္ ၁၉၃၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၃၅၅၇ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း က႑တုိ႔တြင္ အမ်ားဆံုးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုပ္ငန္း ၁၂၅၅ ခုကုိ လုပ္ငန္းက႑ ၁၁ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းပမာဏ က်ပ္ ၁၃၅၅၇၂၈၉ ဒသမ ၁၁၀ သန္း (က်ပ္ ၁၃၅၅၇ ဘီလ်ံေက်ာ္) ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Marco စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚၿပီး က႑ ငါးခုကို ဦးစားေပး ကိုင္တြယ္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ MJS အၾကံျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Marco စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚမႈဦးစားေပး ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ ျပည္ပပို႔ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈက႑ကို ျမႇင္႔တင္ေပးျခင္း စသည့္ က႑ငါးခုကို လ်င္ျမန္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ Myanmar Japan Society (MJS) က ဗီယက္နမ္ကို အမီလိုက္ရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒမ

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အသက္ ၉၀ ႏွင့္အထက္ ဘုိးဘြားမ်ားအား တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး သက္ႀကီးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္အတြက္လည္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိ

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အသက္ ၉၀ ႏွင့္အထက္ ဘုိးဘြားမ်ားအား တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး သက္ႀကီးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးနဲ႔ အရွိန္ျမႇင့္ တူးေဖာ္ခံေနရတဲ့ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မွာ ျမန္မာေငြစကၠဴအတုေတြ ထုတ္လုပ္ေနလို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳခဲ့ရတဲ့ ဒီရက္သတၱပတ္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအစည္းအေ၀း)လည္း စတင္ေတာ့မယ့္ ရက္သတၱပတ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းဂယက္ေျခာက္ အိပ္မက္ေတြ ႐ိုက္ခတ္ခံရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အစိုးရအဆက္ဆက္ ေငြတုဂယက္ကလည္း တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး ေငြစကၠဴေတြမွာပဲ ျဖစ္တတ္တာမို႔ အတုမွန္း အစစ္မွန္း မခြဲတတ္တဲ့ အေျခခံျပည္သူလူထုကိုပဲ ေငြတုက ႐ိုက္ခတ္တာကို တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။