Business

ေဒၚလာေစ်း က်ပ္ ၁၃၅၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္အထိ ျပန္တက္

ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၃ က်ပ္အထိ ဆက္လက္က်ဆင္းလာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၃ က်ပ္အထိ ဆက္လက္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထား ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေငြေၾကး ေစ်းကြက္မဖြင့္ဘဲ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္၌ ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၁၀၂ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္ျဖင့္ေစ်း ပိတ္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း က်ရိပ္ျပလာေသာ္လည္း အျမင့္ေစ်းတြင္ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမို၀င္ေရာက္ေရး၊ တင္ျပထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား အျမန္ဆံုး ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ အသစ္မ်ား ထပ္မံရရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္ေရး၊ တင္ျပထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အျမန္ဆံုး ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ အသစ္မ်ား ထပ္မံရရွိေရး စသည့္နည္းလမ္းသံုးသြယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

FMI ရွယ္ယာ အနိမ့္ဆံုးေစ်းသို႔ ထိုးဆင္းေနၿပီး ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၁၃၅၀၀ သုိ႔ ေရာက္ရွိကာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္မခံရမီ ေစ်းႏႈန္းေအာက္သို႔ပင္ က်ဆင္းေန

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ FMI ရွယ္ယာ ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၁၃၅၀၀ အထိက်ဆင္းလာကာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္မခံရမီက ေစ်းႏႈန္းေအာက္သို႔ပင္ က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားအရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံ၏ ေရပုိင္နက္အတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ငါးဖမ္းျခင္း၊ မသမာသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္မည္

ႏုိင္ငံ၏ ေရပုိင္နက္အတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ငါးဖမ္းျခင္း၊ မသမာသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။