အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သို႔ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိရန္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားကိုသာ ေပးအပ္သင့္ဟုဆို

မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သို႔ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိရန္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားကိုသာ ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္၊ ေဘာဂေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာသီတာၾကဴက  ျမန္မာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တုိးတက္ျမႇင့္တင္ေရး ပညာရွင္မ်ားအသင္းမွ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အေျခပစၥည္းမ်ား တရား၀င္ျဖစ္လာေစရန္ အခြန္ႏႈန္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ပုဒ္မမွာ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ အခြန္ေရွာင္လိုေသာ အေလ့အထကို စဥ္းစားလာေစႏိုင္ျခင္း၊ အခြန္ေရွာင္ခဲ့သူမ်ားကို ဦးစားေပးသလို ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း၊ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေငြမ်ား စီး၀င္လာႏိုင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ မဆုိင္သည့္ ဥပေဒတစ္ခု၌ ပုဒ္မတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းကာ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို တားျမစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိျခင္း စသည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္အတြက္ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ နည္းပါးေနေၾကာင္း ေဒါက္တာသီတာၾကဴက ဆိုသည္။

“အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ အခြန္ေတြေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ကိစၥမွာ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အရမ္းနည္းပါးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ထုတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာေတြကိုပဲထုတ္ထုတ္ Reach Sustainability ဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို Reach Sustainability လုပ္တာက သယံဇာတထုတ္ရင္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကို လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိး၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ့္ ေနရာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္ သူတို႔ကို ခြင့္ျပဳတာမ်ဳိး ရွိခဲ့သလိုမ်ဳိးပဲ။ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လိုေနတယ္။ အခြန္စနစ္ကလည္း ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံမွာ အရမ္းမထြန္းကားခဲ့တာမ်ဳိးမို႔လို႔ အခြန္မေဆာင္ျဖစ္ခဲ့လို႔ ေငြမည္းျဖစ္ေနတာ ေတြရွိမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မဟုတ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈေတြေၾကာင့္လည္း ရွိေနမယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ရွိႏုိင္တဲ့ အထဲကေန တစ္ခုခု ဆံုးျဖတ္ေတာ့မယ္ဆို ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးနဲ႔အျပစ္ကို ဆံုးျဖတ္လို႔ ရတယ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ တကယ္လို႔ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ အခ်ိန္က်မွ Tax ကို ေလွ်ာ့ေပးမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ လူေတြစိုးရိမ္ေနတဲ့ ေျမယာေစ်းကြက္ကို သြားမွာတို႔၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္တဲ့သူေတြ နစ္နာေအာင္မရွိတာတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္၊ ျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို Tax ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးမယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာသီတာၾကဴက သံုးသပ္သည္။

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ပုဒ္မ ၂၅ ေၾကာင့္ အခြန္စာရင္း မျပခဲ့သည့္ေငြမ်ား စီးပြားေရးေလာကသို႔ ထုထည္ႀကီးစြာ ၀င္လာပါက တစ္ပတ္ၾကာ ၀င္လာလွ်င္ပင္ အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေငြမည္းမ်ား ၀င္မလာရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စိစစ္ကာ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ တစ္ပတ္အလိုအထိ ျပည္ပသို႔ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ တစ္ပတ္အလိုအထိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၂၇ ဒသမ ၇၅၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံအထိရရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္အထိရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ပင္ ပိုမိုျမင့္မားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနက ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္အထိ ၂၈ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေလာက္အထိ ရထားပါတယ္။ မႏွစ္ကတစ္ႏွစ္လံုးရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ ၂၉ ဒသမ ၂၁၂ ဘီလ်ံျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ မႏွစ္က ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အျမင့္ဆံုးရခဲ့တဲ့ ကုန္သြယ္မႈပမာဏေပါ့။ ဒီႏွစ္မွာ အဲဒါထက္ေက်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာတင္ ၂၈ ဒသမ ၆ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘီလ်ံ ၃၀ ေက်ာ္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီႏွစ္ရတဲ့ ကုန္သြယ္မႈပမာဏဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မႏွစ္ကထက္ ပိုျမင့္မားလာမယ့္အေျခအေနေတြရွိတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္အထိ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္တြင္ မႏွစ္ကကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံခန္႔ပိုမ်ားေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ သြင္းကုန္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ပို႔ကုန္က႑တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ပိုရထားသည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃၃၅ ဘီလ်ံ ပုိမုိရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၃ ဒသမ ၉၂၆ ဘီလ်ံႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၁၆၅ ဘီလ်ံ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

OBOR ၏ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးေကာင္စီကို ဧၿပီလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းမည္

OBOR ၏ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးေကာင္စီကို ဧၿပီလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

“OBOR နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ၂၆ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဖိတ္ၾကားၿပီးေတာ့ Myanmar-China Business Council ဖြဲ႕ေပးပါတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္းဖြဲ႕ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဧၿပီလအတြင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“OBOR ရဲ႕ Economic Corridor မွာလုပ္မယ့္စီမံကိန္းေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ JV ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ႏုိင္မယ့္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ပါ၀င္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔အၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း၍ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးကြန္ရက္တည္ေဆာက္ၿပီး တ႐ုတ္- ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးနယ္ပယ္ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရး စင္ျမင့္သစ္တည္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Hong Liang က တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံမွ The Belt and Road ႏွင့္ တ႐ုတ္- ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍေဆာက္လုပ္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာ အက်ဳိးျပဳေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ပူးေပါင္းဖလွယ္သည့္ စင္ျမင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းကို ေဆာလ်င္စြာ တည္ေထာင္ေစလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔ မတ္ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တို႔ပူးေပါင္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးစင္ျမင့္သစ္ ‘တ႐ုတ္- ျမန္မာစီးပြားေရးေကာင္စီ’ သို႔မဟုတ္ ‘ျမန္မာ-တ႐ုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း’ ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းအတြင္းရွိ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္မည္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံစီမံကိန္းအတြင္းရွိ အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ား စသည္ျဖင့္ က႑မ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါ စီးပြားေရးစႀကၤံစီမံကိန္းသည္ OBOR စီမံကိန္း၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျခံဳေျပာရရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာနယ္နိိမိတ္ကစၿပီး ရန္ကုန္အထိ စႀကၤံေတြ ေဆာက္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ က႑ေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ စီးပြားေရးစႀကၤံလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူက လမ္းသက္သက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု သက္သက္မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီမွာ စႀကၤံနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္ေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္၊ စက္မႈဇုန္ေတြ ေပၚလာတာ ရွိမယ္၊ ေနာက္ၿပီး အုိင္တီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္။ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး Logistics ေပါ့၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေပၚလာတာ ရွိမယ္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ခရီးသြားက႑နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ပါလာတာရွိမယ္။ ျခံဳေျပာရရင္ေတာ့ OBOR ရဲ႕ေခါင္းစဥ္ေအာက္ထဲမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ ရွိတယ္။ အဲဒီကို ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး သြားပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွစ္ဖက္ ညႇိႏႈိင္းတာ အားလံုးၿပီးျပတ္တဲ့ အဆင့္ေပါ့၊ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ အဆင့္ကိုေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အႀကီးအကဲေတြ ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“နံပါတ္တစ္ ဒီစႀကၤံရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေပါ့၊ ရထားလမ္းေတြ ကားလမ္းေတြ ဆိပ္ကမ္းေတြ ေပၚလာမယ္၊ လုပ္တဲ့အပိုင္းမွာလည္း တ႐ုတ္ကခ်ည္း အားလံုးလာလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံသားေတြလည္း ပါမယ္။ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကိုလည္း ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ အားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား စီးပြားေရးစႀကၤံံလမ္း တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (မူၾကမ္း) အတြက္ အၿပီးသတ္ညိႇႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ Chine-Myanmar-Economic Corridor MoU လက္မွတ္ေရးထိုး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းႏွင့္ Bank of China သို႔ သြားေရာက္ကာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ တရား၀င္ Facebook တြင္ သတင္းေဖာ္ျပမႈအရ သိရသည္။

က်န္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည့္စံုခိုင္မာသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုဆို

မတ္ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ “ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘ႑ာေရးက႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

က်န္ရွိေနသည့္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးက႑ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည့္စံုခိုင္မာသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး Commercial Bank စနစ္မွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ “ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘ႑ာေရးက႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း” အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“ေငြေၾကးက႑ကို ဖြ႕ံၿဖိဳးဖို႔ နံပါတ္ (၁) အန္ကယ္အေနနဲ႔ ဦးစားေပးတာကေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္း သေဘာကေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခိုင္မာေတာင့္တင္းလာေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ျပည့္စံုေအာင္လည္း လုပ္ရမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ေငြေၾကးက႑က အရမ္းထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ Institution တစ္ခု၀င္လာမယ္။ သူလည္းသူ႔ကို ဘယ္လိုထိန္းေၾကာင္းမလဲဆိုတာ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေတြလုပ္မလဲ ဘယ္လုိၾကည့္ၾကမလဲဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုတယ္။ အခုဆိုရင္ Internet Banking ေတြ Mobile Banking ေတြ ဘယ္လိုထိန္းေၾကာင္းရမလဲဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု တိုးလာတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုထိန္းေၾကာင္းရမလဲဆိုတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြ ဒီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို သြက္သြက္လက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရမယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒(ၿငိမ္း) ဦးသန္းညိန္းက အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Commercial Banking (ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္) စနစ္မွ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဘဏ္စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုက Commercial Bank ေတြမ်ားတယ္။ ေငြေၾကးက႑မွာ ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ တခ်ဳိ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းေတြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြရွိတယ္။ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြလည္း လာဖို႔လိုတယ္။ အန္ကယ္တို႔ဆီမွာ ဒါမ်ဳိးေတြက ဘယ္ Market မွာလည္းဆိုေတာ့ Capital Market မွာ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Capital Market မွာ ဒါေတြက ပါခဲ့မယ္ဆိုရင္ သို႔ေသာ္ ဒီ Capital Market ႀကီးကလည္း မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ကလည္း သူ႔အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အမိန္႔ေတြ စည္းကမ္းေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ရမွာ။ ဒီဟာေတြဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ ဦးစားေပးလုပ္ရမယ့္ ဟာေတြပဲ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ (ၿငိမ္း) ဦးသန္းညိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဘ႑ာေရး ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက အမီလိုက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“Payment System ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအပိုင္းမွာ တိုးတက္လာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စီးပြားေရးစနစ္ ေငြေၾကးစနစ္ရဲ႕ အေျခခံ အေဆာက္အအံုပါ” ဟု ဦးသန္းညိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မကုန္ဆုံးမီ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ လုိအပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မကုန္ဆုံးမီ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ လ်ာထားခ်က္ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၁၆ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၁၆၆၇ ဒသမ ၉၆၄ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄၁၂၇ ဒသမ ၁၄၃ သန္း ပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၃၇၂၅ ဒသမ ၁၆၃ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၇၉၄၂ ဒသမ ၈၀၁ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၆၁၁ ဒသမ ၆၁၂ သန္းပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာမူ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၅၁၅ ဒသမ ၅၃၁ သန္း ပိုမုိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၃၈၄၈ ဒသမ ၈၈၁သန္း၊ သြင္းကုန္ တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၇၈၁၉ ဒသမ ၀၈၃ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိး မွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္ သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၃၉၇၀ ဒသမ ၂၀၂ သန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ မွာ ေဒၚလာ ၄၈၂၄ ဒသမ ၃၈၅ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၀၀ ႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀၀ ဟု ခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ သန္း ၂၉၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ (တစ္ဘီလ်ံ) ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ လ်ာထားခ်က္မွာ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ လ်ာထားခ်က္မွာ ျပည့္မီရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၅၅၅ ဒသမ ၅ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၉၁၂ ဒသမ ၅၅၉ သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

တ႐ုတ္ဘက္မွ ျမန္မာဘဏ္အေကာင့္မ်ား အပိတ္ခံရမႈတြင္ သၾကား၊ ဆန္ကုန္သည္မ်ား၏ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားအျပင္ ေငြျဖဴ၊ ေငြမည္း မစစ္ႏုိင္သည့္ ေငြလဲႊလုပ္ငန္း အေကာင့္မ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး အပိတ္ခံရမႈ တစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာျမင့္သည့္အထိ စီးပြား/ကူးသန္းသို႔ တင္ျပျခင္း မရွိေသးဟုသိရ

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း (ပို႔ကုန္စစ္ေဆးေရး) ကို ေတြ႕ရစဥ္

တ႐ုတ္ဘက္မွ ျမန္မာဘဏ္အေကာင့္မ်ား အပိတ္ခံရမႈတြင္ သၾကား၊ ဆန္ကုန္သည္မ်ား၏ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားအျပင္ ေငြျဖဴ၊ ေငြမည္း မစစ္ႏုိင္သည့္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း အေကာင့္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနၿပီး အပိတ္ခံရမႈ တစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာျမင့္သည့္အထိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း မတ္ ၂၆ ရက္က သိရသည္။

“ဘဏ္အေကာင့္ေတြ အပိတ္ခံရတာ တစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ရွိၿပီ။ အစိုးရကို တင္ျပထားတာ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မရွိေသးဘူး။ တင္ျပဖို႔က အခုက ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ဘဏ္အေကာင့္ အပိတ္ခံရတဲ့ သူေတြက အဓိကအားျဖင့္ ေငြလဲႊသမားေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီက်ေတာ့ ေငြလဲႊသမားေတြဆိုတာ ေငြျဖဴလည္း ၀င္ခ်င္၀င္မယ္။ ေငြမည္းလည္း ၀င္ခ်င္၀င္မယ္။ ကိုယ္က လိုက္စစ္လို႔ မရႏုိင္ဘူးေလ။ ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း၊ သၾကားျဖစ္ျဖစ္၊ ေျပာင္းျဖစ္ျဖစ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ့္ဘက္က Formal ျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ဘက္က Informal ျဖစ္ေနေတာ့ ပိတ္တဲ့ဟာက ေလာင္းကစားအတြက္ ပိတ္တာလား၊ ေမွာင္ခိုအတြက္ ပိတ္တာလား ခြဲျခားမရဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဘဏ္အေကာင့္ အပိတ္ခံရမႈ ျပႆနာမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္တြင္ တရား၀င္ကုန္သြယ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ယင္းျပႆနာမ်ား ကင္းလြတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ခန္႔က အြန္လုိင္းေလာင္းကစားမႈကုိ စစ္ေဆးရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပိတ္ထားသည့္ ဘဏ္အေကာင့္ ၃၄၉ခုအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ဘဏ္အေကာင့္ ၁၃၂ ခုပါ၀င္ခဲ့ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အေကာင့္မ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

“အရင္ကျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အကုန္လံုးျပန္ပြင့္တယ္။ သူတို႔က သံသယရွိလို႔ စစ္ေဆးတဲ့ သေဘာပဲ။ ဥပမာ အေကာင့္  ၅၀ ေလာက္ပိတ္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ခုေလာက္ပဲ ျပန္မပြင့္တာ။ က်န္တာေတြက ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ဆိုရင္ အကုန္ျပန္ပြင့္တာ။ အခုအပိတ္ခံရတဲ့အထဲမွာ သၾကားသမား၊ ဆန္သမားေတြပါတယ္” ဟု ဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္) မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္မူ ဘဏ္စာရင္းအပိတ္ခံရသည့္ စာရင္းကို အတိအက် သိရွိရမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္) မွ သိရသည္။

“တင္ျပလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေအာက္ေျခမွာ အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္တာ ရွိသလို တစ္ဖက္ကလည္း သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေငြေၾကးလဲလွယ္တဲ့ ကိစၥဆိုရင္ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ညႇိႏႈိင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခုကိစၥက ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ တင္ျပလာတာေတြရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ တင္ျပလာတာ မရွိေသးပါဘူး” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္၌ ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနၿပီး မူဆယ္သို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၃၀၀၀ ၾကား ကုန္အ၀င္ ရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းေအးေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေႏြစပါးအသစ္ေတြ ေပၚလာတာက တစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရေရာေပါ့။ အခုေစ်းေလွ်ာ့ ၀ယ္ေနတာ။ အရင္တုန္းက ၁၅၅ ယြမ္ေလာက္ ေရာင္းရတဲ့ဆန္က အခု ယြမ္ ၁၅၀ ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ငါးယြမ္၊ ေျခာက္ယြမ္၊ ခုနစ္ယြမ္ေလာက္ ေစ်းက်သြားတယ္။ ဆန္သားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းခ်၀ယ္တာဆိုေတာ့ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ ေစ်းက်တယ္” ဟု မူဆယ္နယ္စပ္မွ ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔အၾကား ကုန္သြယ္မႈမွာ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံခန္႔ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

 

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၃၁၄ ေဒၚလာအထိ ျပန္က်ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ အထိ က်ဆင္း

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၁၄ ေဒၚလာျဖင့္ ေစ်းပိတ္ၿပီး မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ၉၂၆၁၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၃၂၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၇၃၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္)၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၃၆၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၅၁၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၆၅၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ပြိဳင့္ ၉၀ အထက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၂၉ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္

မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ပြိဳင့္ ၉၀ အထက္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၂၉ က်ပ္ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၁၃၄၉-၁၃၅၈ က်ပ္၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၁၃၅၆-၁၃၅၉ က်ပ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၁၃၅၄-၁၃၅၉ က်ပ္၊  ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနရာမွ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၇ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၄၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ၁၃၃၅ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၃၃၂ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၃၂၉ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ တြင္ ၁၃၂၇ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၂၅ က်ပ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၃ က်ပ္အထိ ဆက္တုိက္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၃၂၉ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၂၃ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ၁၃၃၂ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္မွ မတ္ ၁၇ ရက္အထိ ၁၃၂၆-၁၃၂၉ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပဲတီစိမ္း အဓိကတင္ပို႔ေနေသာ ဥေရာပေစ်းကြက္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ပဲတီစိမ္း ေစ်းေကာင္းရေနဟုဆို

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား ပဲသိမ္းေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပဲတီစိမ္းကို အဓိကတင္ပို႔ေနေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ဥေရာပအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ၀ယ္လိုအားေကာင္းေနသျဖင့္ ပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ေကာင္းေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ သိရသည္။

“ပဲတီစိမ္းကေတာ့ တ႐ုတ္ဘက္က အ၀ယ္ေကာင္းတာေရာ ေနာက္ဥေရာပဘက္က အမာခံေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ေစ်းေကာင္းပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခရမ္းေရႊ၀ါပဲတီစိမ္း သံုးတင္းတစ္အိတ္ (အခ်ိန္ ၆၀) ကို က်ပ္ ၁၁၅,၀၀၀ အထိရွိေၾကာင္း၊ ခရမ္းေရႊ၀ါပဲတီစိမ္း တစ္တန္ကို ၁၁ သန္းခြဲခန္႔အထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပဲတီစိမ္းမ်ားကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပဲပင္ေပါက္ ေဖာက္စားရန္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ယ္ယူရာတြင္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္း ေကာင္းမြန္ေသာ ပဲတီစိမ္းကိုသာ ၀ယ္ယူၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဲတီစိမ္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ကုန္သည္မ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္းအထိ ဆင္း၀ယ္ေၾကာင္း ယင္းကဲ့သို႔ ၀ယ္ယူရာတြင္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းအားလံုးကို ၀ယ္ယူၿပီး အရည္အေသြးေပၚ မူတည္ကာ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားခ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲတီစိမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရမ္းႏွင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အဓိက အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဥေရာပ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ပဲတီစိမ္းကို ကန္ထ႐ိုက္စိုက္ခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ ပဲမ်ဳိးစံုအနက္ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတို႔ကို ျပည္ပသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဲတီစိမ္းကို ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုႏွစ္မ်ဳိးကို အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၁၁ လေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္ အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈသည္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၈၀၇ သန္းအထိရရွိထားေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရ သည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံု တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၀၉ သန္း တင္ပို႔ထားကာ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၇၇၄ သန္းနီးပါးသာ ရရွိခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္မွ မတ္ ၂ ရက္အထိ တစ္လေက်ာ္အတြင္း တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၃၃ သန္း အထိ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။