ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ အရည္အေသြးျမင့္ ေရာ္ဘာထုတ္စက္႐ံုကို စတင္စမ္းသပ္ လည္ပတ္ေနၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အျပည့္အ၀ လည္ပတ္မည္

အရည္အေသြးျမင့္ ေရာ္ဘာစက္႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ သဗ်ာေက်းရြာ အနီးတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ေရာ္ဘာထုတ္ စက္႐ံုကို စတင္စမ္းသပ္ လည္ပတ္ေနၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္ အျပည့္အ၀ လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစက္႐ံု စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စက္႐ံုကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ဘက္ ခုနစ္မိုင္ေက်ာ္အကြာ ထား၀ယ္-ထီးခီး လမ္းမေပၚမွ သဗ်ာရြာအနီးရွိ ေျမဧက ၃၀ ခန္႔ေပၚတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခ့ဲေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ စက္႐ံုအား စမ္းသပ္လည္ပတ္ခ့ဲၿပီး ထြက္ရွိလာသည့္ ရလဒ္အရ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အဆင့္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔လွ်င္ ေပါင္ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း စက္႐ံုတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အရည္အေသြး ျမင့္လာၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီလာၿပီဆိုရင္ အခု Bridgestone ေတြ၊ တ႐ုတ္ေတြ၊ စင္ကာပူေတြ လာေလ့လာတာေပါ့။ ေလ့လာတ့ဲ အခ်ိန္မွာ ေရာ္ဘာ အရည္အေသြးကို ႀကိဳက္တယ္။ သူတို႔ လက္ခံႏိုင္တ့ဲ အရည္အေသြး ရၿပီေပါ့။ သူတို႔ လိုအပ္တ့ဲ နည္းပညာေတြကိုလည္း ေျပာျပေပးခ့ဲတယ္။ ဒီစက္႐ံုဒီဇိုင္းက ထိုင္းမွာလုပ္ထားတ့ဲ နည္းပညာေတြကိုလည္း ၾကည့္တယ္။ ထား၀ယ္က ေရာ္ဘာအေစးျခစ္ သမားေတြက ထား၀ယ္မွာ ေရာ္ဘာေစ်း ေကာင္းေကာင္း မရတ့ဲအတြက္ ထိုင္းမွာ သြားလုပ္ရတယ္။ ထိုင္းမွာက ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ မီတယ္ေလ။ ထား၀ယ္မွာလည္း ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ မီမယ္ဆိုရင္ ထိုင္းကအလုပ္သမားေတြ ျပန္လာမယ္ေပါ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္က အဲဒါလည္း ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စက္႐ံုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၎စက္႐ံု စီမံကိန္းတြင္ ေရာ္ဘာမႈိင္းခံ တစ္ခန္းလွ်င္ ေရာ္ဘာေပါင္ ၁၁၀၀၀ မႈိင္းခံႏိုင္သည့္ ရွစ္ခန္းတြဲ သံုးခန္း (စုစုေပါင္းအခန္း ၂၄ ခန္း) ပါ ေရာ္ဘာမႈိင္း ခံ႐ံုတစ္ခု၊ အေစးခဲကန္ ၂၀၀ × ၆၀ ေပ အေဆာက္အအံုတစ္ခု၊ ေရာ္ဘာထုတ္ပိုးသည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုႏွင့္ အျခား အေဆာက္အအံုမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ထင္းသံုးစြဲမႈ နည္းပါးသည့္နည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေရာ္ဘာမႈိင္းခံသည့္ အခန္းတစ္ခုတြင္ ေရာ္ဘာေပါင္ ၁၁၀၀၀ အား ေလးရက္ၾကာ မႈိင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္႐ံု၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ေရာ္ဘာျခံပုိင္ရွင္မ်ား၏ ၿခံမ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ေရာ္ဘာအေစးမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း စက္႐ံု အျပည့္အ၀ စတင္လည္ပတ္ခ်ိန္၌ ေဒသတြင္းရွိ ေရာ္ဘာၿခံ ပိုင္ရွင္မ်ားကို အစုအဖြဲ႕မ်ား ျပဳလုပ္ေပးကာ ေရာ္ဘာအေစးမ်ား လိုက္လံစုေဆာင္း၍ အရည္အေသြးျမင့္ ေရာ္ဘာမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ၎စက္႐ံု၌ အလုပ္သမား ၅၀ ဦးျဖင့္ စတင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အလုပ္သမားဦးေရ ၁၅၀ ခန္႔အထိ ထပ္မံခန္႔ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ထား၀ယ္ေဒသအတြင္း၌ ေရာ္ဘာအရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ စက္႐ံုႏွစ္႐ံုကိုလည္း ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထား၀ယ္ေဒသတြင္ ယခင္က ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အေသြးမျပည့္ေသာ ေရာ္ဘာမ်ားသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းႏွိမ္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ေဘးထြက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္က လက္ခံႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ေရာ္ဘာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါက ေစ်းႏႈန္းအတက္အက် မရွိဘဲ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးျခင္း၊ ေစ်းကြက္ခိုင္မာျခင္းမ်ား ရိွႏိုင္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေရာ္ဘာအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ဳိးထားၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ေရာ္ဘာစိုက္ဧက သံုးသိန္းေက်ာ္ခန္႔ ရိွေၾကာင္း၊ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္တြင္ အဆင့္ျမင့္ေရာ္ဘာထုတ္ စက္႐ံုတစ္ခုရွိကာ လက္ရွိတြင္ စတင္လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ မ်ားသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိခဲ့

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈတြင္ အေရးပါသည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ မ်ားသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြထက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၆၅၀၅ ဒသမ ၂၇၇ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၂၈၆၄ ဒသမ ၉၄၁ သန္း ပုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၂၇၂၆ ဒသမ ၁၅၃ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၃၇၇၉ ဒသမ ၁၂၄ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၂၉၅၂ ဒသမ ၈၅၀ သန္းပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၈၇ ဒသမ ၉၀၉ သန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၇၂၃၂ ဒသမ ၄၈၃ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၉၂၇၂ ဒသမ ၇၉၄ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ မ်ားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၀၄၀ ဒသမ ၃၁၁ သန္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၁၇၉၅ ဒသမ ၁၉၂ သန္းသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ျဖစ္ေပၚမႈမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၄၀၀၀ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀၀ ဟု ခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ သန္း ၂၉၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမွာ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ (တစ္ဘီလ်ံ)ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၅၅၅ ဒသမ ၅ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၉၁၂ ဒသမ ၅၅၉ သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ (ေဒၚလာ၊ သန္း)

စဥ္                                 က႑                             ၂၀၁၇-၂၀၁၈                               ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္အထိ)       (ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္အထိ)
၁။                                  ပုိ႔ကုန္                           ၇၂၃၂ ဒသမ ၄၈၃                         ၅၉၂၂ ဒသမ ၅၇၂
၂။                                 သြင္းကုန္                      ၉၂၇၂ ဒသမ ၇၉၄                         ၇၇၁၇ ဒသမ ၇၆၄
၃။                          ကုန္သြယ္မႈပမာဏ              ၁၆၅၀၅ ဒသမ ၂၇၇                      ၁၃၆၄၀ ဒသမ ၃၃၆
၄။                          ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ                ၂၀၄၀ ဒသမ ၃၁၁                         ၁၇၉၅ ဒသမ ၁၉၂

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း MIC ထုတ္ျပန္

MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစက္႐ုံ တစ္႐ုံအား ေတြ႕ရစဥ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၀ (ခ) အရ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ရယူခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ အတည္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းအတည္ျပဳမိန္႔ ရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၅ ပါ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၇ (ခ)၊ (ဂ) ႏွင့္ (ဃ) ပါ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ား ခံစားခြင့္ရရွိလုိပါက တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၇ (ခ) တြင္ ‘ျပည္ပသုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္တင္ပုိ႔သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားက ပုိ႔ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ တင္သြင္းေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ပုိင္းတစ္စ ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္တြင္း အခြန္အေကာက္မ်ား ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိျဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္’ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၇(ဂ) တြင္ ‘ျပည္ပမွ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းၿပီး ျပည္တြင္း၌ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ကာ ျပည္ပသုိ႔ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ခဲ့လွ်င္ တင္ပုိ႔သည့္ ကုန္ပစၥည္း ပမာဏအတြက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းခဲ့ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ အေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္တြင္း အခြန္အေကာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးခြင့္’ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၇ (ဃ) တြင္ ‘ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ပမာဏ တုိးျမႇင့္ၿပီး မူလရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအား ခြင့္ျပဳထားသည့္သက္တမ္း ကာလအတြင္း တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ပါက ယင္းသုိ႔တုိးခ်ဲ႕သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တကယ္ အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္၍ တင္သြင္းေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊ အသုံးအေဆာင္ တန္ဆာပလာမ်ား၊  စက္ကိရိယာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၌ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္တြင္း အခြန္အေကာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကုိျဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္’ ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၈၄/၂၀၁၇) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္း၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁၃ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္ ၈၀ ရရွိခဲ့ၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ တတိယေျမာက္ ရမွတ္အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္

ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

The Economist Intelligence Unit (EIU) မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္း၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁၃ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္ ၈၀ ရရွိခဲ့ၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ တတိယေျမာက္ ရမွတ္အနည္းဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါညႊန္းကိန္းအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ရမွတ္ ၄၄ ဒသမ ၈ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆  ခုႏွစ္ကရရွိခဲ့ေသာ ၄၆ ဒသမ ၅ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက ၁ ဒသမ ၇ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အဆင့္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါညႊန္းကိန္း၌ ရမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ႏုိင္ငံ ၂၀ စာရင္းတြင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ ၾသစေၾတးလ် (၈၃ ဒသမ ၃ မွတ္)၊ ဂ်ပန္ (၇၉ ဒသမ ၅ မွတ္) ႏွင့္ စင္ကာပူ (၈၄ မွတ္) တုိ႔သာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းကုိ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လံုေလာက္မႈဆုိင္ရာ အေျခအေန၊ စားနပ္ရိကၡာ လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္မႈ အေျခအေန၊ အရည္အေသြးႏွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ အေျခအေန၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ အရည္အေသြးတုိ႔ကုိ အဓိကထားၿပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေျခအေနမ်ား စိစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက သဘာ၀အရင္းအျမစ္  ၾကြယ္၀မႈဆုိင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လံုေလာက္မႈဆုိင္ရာ အေျခအေနတုိ႔တြင္ ရမွတ္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း စာနပ္ရိကၡာ လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္မႈ အေျခအေန၊ အရည္အေသြးႏွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ အေျခအေန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ အရည္အေသြးတုိ႔တြင္ ရမွတ္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ က႑တြင္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းမႈ၊ သြင္းအားစုႏွင့္ အရင္းအႏွီးရရွိႏုိင္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈ၊ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အကူ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရမွတ္ေလ်ာ့နည္းမႈ၏ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ ျဖစ္သည္။

ယင္းညႊန္းကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ အုိက္ယာလန္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္  ဆြီ ဒင္ႏုိင္ငံတုိ႔ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ စင္ကာပူက ရမွတ္ ၈၄  မွတ္ျဖင့္ အဆင့္ ၁၉ ၌ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းညႊန္းကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အျခားအာရွႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားမွာ ေတာင္ကုိရီးယားက ၇၄ ဒသမ ၇ မွတ္၊ တ႐ုတ္က ၆၃ ဒသမ ၇ မွတ္၊ အိႏၵိယက ၄၈ ဒသမ ၉ မွတ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ စင္ကာပူၿပီးေနာက္ မေလးရွားက ၆၆ ဒသမ ၂ မွတ္၊ ထုိင္း က ၅၈ ဒသမ ၃ မွတ္၊ ဗီယက္နမ္က ၅၄ မွတ္၊ အင္ဒုိနီးရွားက ၅၁ ဒသမ ၃ မွတ္၊ ဖိလစ္ပုိင္ က ၄၇ ဒသမ ၃ မွတ္၊ ျမန္မာက ၄၄ ဒသမ ၈ မွတ္၊ ကေမၻာဒီးယားက ၄၃ ဒသမ ၃ မွတ္၊ လာ အုိက ၃၃ ဒသမ ၁ မွတ္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ယခုညႊန္းကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အဆင့္ (၇) ေနရာ တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းတြင္ ရမွတ္အနည္းဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ကြန္ဂုိ၊ ဘူရြန္ဒီ၊ မာ ဒါဂါစကာ၊ ယီမင္၊ ခ်က္ဒ္၊ ဆီရာလီယြန္၊ ေဟ တီ၊ ႏုိင္ဂ်ာ၊ မာလာ၀ီ၊ ဆီးရီးယားတုိ႔ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ လာအုိ (၃၃ ဒသမ ၁ မွတ္) ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၃၉ ဒသမ ၇ မွတ္) တုိ႔က ရမွတ္အနည္းဆံုး ၂၅ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။