<

ေမာင္ေတာေဒသေျမာက္ပိုင္း မိုင္သံုးဆယ္ေက်ာ္ေဝးေသာ တမန္းသားေက်းရြာမွ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရြာသူရြာသားမ်ား ရရာ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ကားမ်ားျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္သို႔ ထြက္ေျပးေနရ

 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာေဒသ ေျမာက္ပိုင္း မိုင္သံုးဆယ္ေက်ာ္ေဝးေသာ တမန္းသားေက်းရြာမွ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရြာသူရြာသားမ်ား လံုျခံဳေရးမပါဘဲ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရရာကားမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ဘူးသီးေတာင္သို႔ ထြက္ေျပးေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္က စတင္ခဲ့ေသာ ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ၿမိဳ႕အားစြန္႔ခြာသည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ပိုမ်ားလာၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အသြားအလာ မရိွသေလာက္ နည္းပါးလာေၾကာင္း သိရသည္။
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္တုိ႔အျပင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားသည္ သုံးရြာတစ္စု၊ ေလးရြာတစ္စု၊ ငါးရြာတစ္စု စသျဖင့္ ခုိလႈံေနၾကရေၾကာင္း သိရၿပီး လူမႈအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေက်းရြာမ်ားအထိ သြားေရာက္ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ လမ္းခရီးအတြင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ မသြားေရာက္ႏုိင္ျခင္းမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း သိရသည္။
 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ အနည္းငယ္သာ ရိွရာမွ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာသည့္အတြက္ ရြာလံုးကၽြတ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးမႈမ်ားပါ ရွိလာခဲ့ၿပီး ဘူးသီးေတာင္မွ သေဘၤာျဖင့္ လာေရာက္သူမ်ားအျပင္ စက္ေလွႀကီးမ်ားျဖင့္လည္း လာေရာက္သူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

September 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.