<

ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းေက်းရြာအခ်ဳိ့ရွိ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္မီးရိႈ႕ေန

ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း အလယ္သံေက်ာ္၊ ခိ်န္ခါလီ၊ ေဇာ္မတတ္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္မီးရိႈ႕ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ (စက္တင္ဘာ ၄ ရက္) နံနက္ပိုင္းက တစ္ၿပိဳင္တည္း မီးရႈိ႕ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕နွင့္ ေက်း႐ြာသားအခ်ိဳ႕သာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး သက္ႀကီး႐ြယ္အို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

September 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.