<

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ အဆုိျပဳႏႈန္းထားမ်ားကုိ လာမည့္ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆုံးထား၍ အစုိးရထံ တင္ျပႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆုိ

အလုပ္သမား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အဆုိျပဳႏႈန္းထားမ်ားကုိ လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆုံးထား၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၏ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္သမား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ရင္  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အျမဲတမ္းပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥသည္ တကယ့္ကုိ သိမ္ေမြ႕ပါတယ္။ ျပႆနာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူသင့္ပါတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္တဲ့ အခါမွာလည္း အခက္အခဲ နည္းနည္းေလး ရွိခဲ့တယ္။ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြကုိ သတ္မွတ္မယ္ဆုိရင္ ဥပေဒမွာပါတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အရ အဆုိျပဳ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြဆုိတာ ဖြဲ႕ရတယ္။ အဆုိျပဳ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြကုိ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ အကုန္လုံးသိေအာင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ျပေၾကညာရတယ္။ ေၾကညာတဲ့အခါမွာ ကန္႔ကြက္ခ်က္ေတြ လုိက္ရွင္းရတယ္။ ေထာက္ခံတာလည္းပါတယ္။ အစုိးရသစ္ ေျပာင္းလာတယ္။ အကုန္လုံး အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန နာမည္ေတြကအစ။ အဲဒီေတာ့ ဒါကုိျပန္ၿပီး အဆုိျပန္တင္ျပရတယ္။ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လပုိင္း ၁၆ ရက္မွာ ဒါကုိ အတည္ျပဳေပးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ သံုးလပုိင္း ၈ ရက္ေန႔မွာပဲ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသားေကာ္မတီကုိ ေခၚပါတယ္။ ေဆြး ေႏြးၿပီးေတာ့ မူခ်တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ ငါးရပ္ခ်တယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းအနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႔စည္းၿပီးေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ေခၚၿပီးေတာ့ လာမယ့္စက္တင္ဘာလထဲမွာ တတ္ႏုိင္သမွ် အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဆုိျပဳႏႈန္းထားေတြရလာေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။  အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ အဆုိျပဳတာကုိ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆုံးထားၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ တင္ျပႏုိင္ေအာင္ လုပ္မယ္။ ေမလမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ႏုိင္ေအာင္လုပ္မယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္လုိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း သတ္မွတ္လုိ႔မရဘူး” ဟု အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ ရာနည္းဥပေဒ ၁၁၁ အရ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၅ (ဇ) အရ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏႈန္းထားကုိ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသအလုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ ခဲြျခား၍ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္တုိ႔ႏွင့္အညီ စိစစ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက ေၾကညာရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာေသာ္လည္း ထပ္မံသတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္း၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၾသဂုတ္လတြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ၃၆၀၀ အျဖစ္ စတင္က်င့္သုံး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ အလုပ္သမား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၅၆၀၀ အျမန္ဆုံး သတ္မွတ္ေပးေရး၊ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး အိမ္ရာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ခုံသမာဓိေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မလုိက္နာလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ အလုပ္ရွင္၏ လက္မွတ္ေတာင္းဆုိျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ေပးေရးအတြက္ တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕က ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အျပည့္အစုံ အာမခံခ်က္ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိသတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ က်ပ္ ၃၆၀၀ သည္ လုံေလာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ က်ပ္ ၅၆၀၀ သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ အလုပ္သမားေထာင္ခ်ီကာ မၾကာခင္အခ်ိန္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသးသည္။

 

September 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.