<

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ခုန္တက္လာ၍ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၂၉၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁  ရက္တြင္  ၁၂၂၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ခုန္တက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်းလည္း အျမင့္ပုိင္းတြင္ရွိေန၍ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၂၉၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္  ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာ လလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၈၀၀ ျဖင့္ တင္ထားေသာ စံခ်ိန္ကုိ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္မွစတင္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၈၅၀၀၀ အထိ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၉၀၀၀ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး  စက္တင္ဘာ ၁၁  မွစတင္ကာ ေရႊေစ်းႏႈန္းစံခ်ိန္သစ္မ်ား ထပ္တင္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္အျဖစ္ က်ပ္ ၁၀၄၇၇၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၄၈၄၀၀၊ ေမ ၉ ရက္တြင္  က်ပ္  ၉၃၈၀၀၀၊ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၉၃၂၉၀၀၊ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ၉၃၄၁၀၀၊ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ က်ပ္  ၉၅၀၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၉၈၅၀၀၀ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၄၇၇၀၀ ျဖင့္ ေစ်းကြက္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေစ်းအျဖစ္ စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဇူလုိင္လအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းအနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္  ၉၃၄၁၀၀ ( ဇူလုိင္ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၀၅၀၀ (ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္)၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၇၃၀၀ (ၾသဂုတ္ ၆ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၈၅၀၀၀ (ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္)၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊ ေစ်းအနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၆၅၀၀၀ (စက္ တင္ဘာ ၂၈ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၄၇၇၀၀ (စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္း ၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၇၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားခဲ့သည္။ လအလုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္အျမင့္ဆံုး ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၁၀-၁၃၆၄ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၁၇-၁၃၄၇ ေဒၚလာ၊ မတ္တြင္ ၁၃၁၂-၁၃၅၅ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၃ -၁၃၅၄၊ ေမ တြင္ ၁၂၈၈-၁၃၁၉၊ ဇြန္တြင္ ၁၂၅၂- ၁၂၉၉၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၂၁၁-၁၂၅၈၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၁၇၄- ၁၂၂၁ ေဒၚလာ၊ စက္တင္ဘာ တြင္ ၁၁၈၂-၁၂၀၆ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကြာဟခ်က္ေဒၚလာ ၃၀ ၀န္းက်င္မွ ၅၀ ေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇြန္လဆန္းမွစ၍ အက်ပုိင္းသုိ႔ေရာက္လာၿပီး  ၾသဂုတ္လ လယ္တြင္ ၁၁၇၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ အထိက်ဆင္းခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၂၂၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

 

October 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.