<

ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူၿပီး ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူး အပါအ၀င္ ေျခာက္ဦး၏အမႈ တရားလိုဘက္မွ သက္ေသခံတင္သြင္းမႈ လက္ခံသင့္ မသင့္ ႏွစ္ဖတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္​ၾကားနာ

ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူၿပီး ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူး အပါအ၀င္ ေျခာက္ဦးအား ​ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္​က ရန္ကုန္တိုင္း တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလိုဘက္​မွ သက္ေသခံတင္သြင္းမႈအား လက္ခံ သင့္ မခံသင့္ ႏွစ္ဖတ္​​ေရွ႕ေန ​ေလ်ွာက္လဲခ်က္​​ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္​ တရားလိုဘက္​မွ သက္ေသခံအျဖစ္​ တင္သြင္းသည့္ တိုင္စာႏွင့္ ပထမ သတင္းေပး တိုင္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း ဖမ္းဆီး ခံရသူမ်ားဘက္မွ ​ေရွ႕ေနမ်ားက တရားသူႀကီးကို ​ေလ်ွာက္ထားခဲ့သည္။

ထိုသို႔​ေလ်ွာက္ထားရျခင္းမွာ တရားလိုဘက္​မွ တင္သြင္းသည္​့ တိုင္စာႏွင္​့ပထမသတင္းေပး တိုင္တန္းခ်က္​မွာ ရဲထံ ထြက္ဆိုခ်က္​ျဖစ္သျဖင္​့ သက္ေသခံ တင္သြင္းခြင္​့ မရွိဟုဆိုကာ သက္ေသခံအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္​​ေလ်ွာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး​ေကာ္မရွင္​မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးမိုးႏိုင္သည္​ ရဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိထားသူျဖစ္သည္​။ ထိုသက္ေသခံ တင္သြင္းမႈအား ​ေအာက္တိုတာ ၂၆ တြင္​ လက္ခံသင့္ မခံသင့္ အမိန္႔ ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈကို တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူၿပီး ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူး အပါအ၀င္ ေျခာက္ဦးအား တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ရံုးထုတ္ၿပီး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ တရားစဲြဆုိခံရသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမေပၚေအာင္ ထီးမ်ားျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ ကာရံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူးအား အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္သူမ်ားအား အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္အျမင့္ဆံုး ၁၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ မွာ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္အျမင့္ဆံုး ၁၀ ႏွစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရိွခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူးမွာ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၊ ဘလူးေလဘယ္လ္ တစ္လံုး၊ အက်ႌတစ္ထည္၊ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရိွ ဦးကိုကိုေလးမွ က်ပ္သိန္း ၁၃၀၊ ဂိုးေလဘယ္လ္ တစ္လုံး၊ ဒုတိယ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသစ္သစ္ခင္မွာ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ပါတိတ္လံုျခည္တစ္ထည္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမွ ဒုတိယခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္မွ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ ရဲအုပ္ ခ်စ္ကိုကိုမွ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရွိ ဦးသိန္းေဇာ္မွ က်ပ္သိန္း ၅၀ ရယူခဲ့သည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေအာင္ရဲေထြးအမႈ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အျခား ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိတိက်က် စိစစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ မွာၾကားအၿပီးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ေဆးရာမွ တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာင္ရဲေထြးအမႈတြင္ လာဘ္ေငြရယူျခင္းေၾကာင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခံရသည့့္ ရန္ကုန္တိုင္း ဥပေဒခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္ထူးမွာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အဂၤါစဥ္ ၁၁ ရိွသည္။

October 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.