<

ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ရန္ ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္သာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကဲြ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္သာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၁၂၇ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၁ သန္းနီးပါး ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တင္ပို႔မႈသည္ တန္ခ်ိန္ ၆၃၈,၃၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ထားၿပီး တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ၂၂၇ သန္းနီးပါး ရရွိထားသည့္အတြက္ စုစုေပါင္း တင္ပို႔မႈ၏ ၅၆ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔မႈသည္ တန္ခ်ိန္ ၄၈၈,၉၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ထားၿပီး တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၄ သန္းနီးပါး ရရွိထားသည့္အတြက္ စုစုေပါင္း တင္ပို႔မႈပမာဏ၏ ၄၃ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လ ကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္သာ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က UMFCCI တြင္ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ IFC (International Finance Corporation) တို႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီႏွစ္ကေတာ့ မႏွစ္ထက္ေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ေလ်ာ့ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခုက ဧက ေလးသိန္းေလာက္ကလည္း ပ်က္စီးတဲ့ အတိုင္းအတာ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ရာသီခ်ိန္ကေတာ့ ေစာေသးတယ္။ အခုမွန္းထားတာကေတာ့ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ကေတာ့ တင္ပို႔ႏိုင္မွာပါ” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၁ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ ပမာဏကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က အထက္ပါ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအၿပီးတြင္ သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လာမယ့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ေအးေနၿပီး သေဘၤာစင္းလံုးျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ မရွိဘဲ ကြန္တိန္နာ အလံုးအေရအတြက္ ၁၀ လံုးခန္႔ေလာက္သာ တင္ပို႔မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“စက္တင္ဘာလအတြက္ သေဘၤာစင္းလံုး ေရာင္းထားတဲ့သူ မရွိဘူး။ ကြန္တိန္နာပံုးနဲ႔ပဲ ငါးပံုး၊ ၁၀ ပံုး ငါးမွတ္ဆန္ တန္းျမင့္ဆန္ ျပန္ၿပီး စက္ေပၚတင္ၿပီး Polish တင္ၿပီး ေရာင္းတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိတယ္” ဟု ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ သေဘၤာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔လည္း တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔မႈတြင္ သေဘၤာတင္ အေရအတြက္ နည္းေနသကဲ့သို႔ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွလည္း ၀ယ္လိုအား နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

October 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.