<

ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံု၊ သိမ္ႀကီးေစ်းႏွင့္ ေညာင္ပင္ေလးေစ်း၌ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ ႀကိတ္ခြဲေရာင္းခ်သည့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔အခ်ဳိ႕တြင္ Aflatoxins မႈိဆိပ္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္မွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္း

ေစ်းကြက္အတြင္း တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ႀကိတ္ခြဲေရာင္းခ်ေနသည့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-႐ိႈင္းလင္းေအာင္)

ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံု၊ သိမ္ႀကီးေစ်းႏွင့္ ေညာင္ပင္ေလးေစ်း၌ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ ႀကိတ္ခြဲေရာင္းခ်ေသာ င႐ုတ္သီးမႈန္႔အခ်ဳိ႕တြင္ အသည္းကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ Aflatoxins မႈိဆိပ္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး ဌာနက ေစ်းကြက္မွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္႐ံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာမင္း၀ံက ေျပာၾကားသည္။

“င႐ုတ္သီးမႈန္႔ေတြကို ျပန္စစ္ရတာက ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြက မိုးတြင္းျဖစ္တယ္။ မႈိေပါက္ႏႈန္းေတြကလည္း တက္လာၿပီ။ ေနာက္ ျပည္သူေတြၾကားမွာ အထိတ္တလန္႔ရွိေနတာက င႐ုတ္သီးမႈန္႔ေတြမွာ အေရာင္ဆိုးတယ္ဆိုၿပီး ေျပာေနၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ခဲ့တာပါ။ အခု ရန္ကုန္မွာ ေကာက္လို႔ရသမွ်အထိေတာ့ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ေတြမွာ အေရာင္ဆုိးထားတာေတြ မေတြ႕ဘူး။ လက္ကားေစ်းႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ေညာင္ပင္ေလးေစ်း၊ သိမ္ႀကီးေစ်း၊ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ေတြမွာ စစ္ခဲ့တာမွာ အေရာင္ဆိုးေဆးေတာ့ မေတြ႕ဘူး။ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ ႀကိတ္ခြဲေရာင္းခ်တဲ့ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ေတြမွာ မႈိဆိပ္ပါေနတာ ေတြ႕ခဲ့တဲ့အတြက္ မႈိေပါက္တဲ့ပစၥည္းအားလံုးကို ေစ်းကြက္က သိမ္းဆည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္႐ံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာမင္း၀ံက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္းက မိုးတြင္းကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ားတြင္ အသည္းကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ Aflatoxins မႈိေပါက္ပြားႏႈန္း မ်ားျပားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရွိ င႐ုတ္သီးမႈန္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးကို FDA က ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ေနသည့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ခြင့္မျပဳ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ား၊ အသည္းကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ Aflatoxins ပါ၀င္မႈရွိမရွိႏွင့္ အေရာအေႏွာပါ၀င္မႈ ရွိ မရွိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက ေရွာင္တခင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးကာ နမူနာ ရယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေစ်းကြက္နမူနာ ရယူစစ္ေဆးခဲ့ေသာ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ားအနက္ အသည္းကို ထိခိုက္ေစေသာ Aflatoxin B1 မႈိဆိပ္မ်ားကို င႐ုတ္သီးအစိမ္းမႈန္႔မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၏ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ မြန္၊ ပဲခူး၊ ရွမ္း၊ ဧရာ၀တီ၊ ရခိုင္၊ ကရင္ စေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္နမူနာ ရယူခဲ့ေသာ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ နမူနာ ၁၂၆၄ ခုကို သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္) ရွိ အစားအေသာက္ အဏုဇီ၀ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ELISA နည္းျဖင့္ ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ အမ်ဳိးအစားမ်ားအနက္ မႈိဆိပ္ပါ၀င္မႈႏႈန္းမ်ားမွာ င႐ုတ္သီး အစိမ္းမႈန္႔တြင္ ၄၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ င႐ုတ္သီး အေလွာ္မႈန္႔မ်ားတြင္ ၂၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ င႐ုတ္သီးအၾကမ္းမႈန္႔မ်ားတြင္ ၂၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ င႐ုတ္ေျခာက္ေတာင့္တြင္ ၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ င႐ုတ္သီးအႏွစ္မ်ားတြင္ ၀ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔တြင္ င႐ုတ္သီးအစိမ္းမႈန္႔၌ Aflatoxin B1 ပါ၀င္မႈ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုအခ်ိန္က ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ (ထက္၀က္ေက်ာ္) ၌ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ Aflatoxin မႈိအဆိပ္မ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအား တစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.