<

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္၌ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ပင္လယ္ျပင္ အေျခစိုက္ ေရေၾကာင္းျပစခန္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ေရေၾကာင္းျပသေဘၤာ သံုးစင္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္မည္

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ပင္လယ္ျပင္အေျခစုိက္ ေရေၾကာင္းျပစခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္၌ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ပင္လယ္ျပင္အေျခစိုက္ ေရေၾကာင္းျပစခန္း တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ေရေၾကာင္းျပသေဘၤာ သံုးစင္းကိုပါ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေရေၾကာင္းျပစခန္းအား ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

Offshore Fixed Pilot Station တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းတြင္ အလ်ား ၃၃ ဒသမ ၂ မီတာႏွင့္ အနံ ၃၀ ဒသမ ၄ မီတာအရြယ္ သံုးထပ္ အေဆာက္အအံု တစ္လံုး၊ သေဘၤာအရြယ္အစား GRT1500 အရြယ္ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ခံတံတား တစ္စင္း၊ ေရေၾကာင္းျပ အေဆာက္အအံုတြင္ မီးစက္၊ ေရသန္႔စင္စက္၊ ေရေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ ေရဒါႏွင့္ Pilot Boat သံုးစင္းတို႔ ပါ၀င္ၿပီး စီမံကိန္းတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၉ သန္း ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးရာသီကာလ၌ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားသည့္ ပင္လယ္ျပင္အေျခစိုက္ ေရေၾကာင္းျပစခန္း (Offshore Fixed Pilot Station) တည္ေဆာက္မႈကို ယခုလတြင္ ျပန္လည္ စတင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ပင္လယ္ျပင္အေျခစိုက္ ေရေၾကာင္းျပစခန္း (Offshore Fixed Pilot Station) တည္ေဆာက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ မိုးရာသီ၌ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“မိုးရာသီကာလမွာေတာ့ ပင္လယ္ျပင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ရပ္နားထားၿပီး အခု ေအာက္တိုဘာလမွာ ျပန္စဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေရေၾကာင္းျပ အေဆာက္အံုရဲ႕ Basement Floor တည္ေဆာက္ ၿပီးသြားပါၿပီ။ First Floor အတြက္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာမွာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ မ်ဳိးၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ၀င္ထြက္ သြားလာရာတြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ၆၄ ကီလိုမီတာအကြာရွိ ပင္လယ္၀မွ ၀င္ထြက္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ ေရေၾကာင္းျပမွဴးမ်ားက အဆိုပါ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ ထိန္းေက်ာင္း၍ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ၀င္ထြက္ သြားလာႏိုင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္အေနျဖင့္ ပင္လယ္၀တြင္ ေရေၾကာင္းျပသေဘၤာ (Pilot Vessel) ႏွစ္စင္းအား ေရေၾကာင္းျပစခန္းအျဖစ္ အလွည့္က်ေက်ာက္ခ် အေျခစိုက္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ ကမ္းသို႔ ၀င္ထြက္ သြားလာသည့္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် တာ၀န္က်၀န္ထမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ေနရာလိုအပ္ခ်က္ ရွိလာျခင္း၊ ရာသီဥတု ဆိုးရြားခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရေၾကာင္းျပ သေဘၤာအား ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ႀကီးျမင့္လာျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ပင္လယ္ျပင္အေျခစိုက္ ေရေၾကာင္းျပစခန္း (Offshore Fixed Pilot Station) အား သံကူကြန္ကရစ္ သုံးထပ္ အေဆာက္အံုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Offshore Fixed Pilot Station တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးပါက ရာသီဥတု ဆိုးရြားေသာ္လည္း ေရေၾကာင္းျပမွဴးႀကီးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ မလိုျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္အခါ ရာသီ မေရြး ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ားအား ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.