<

ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစဲြခံရသည့္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ သံုးဦးအမႈတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က တရားစဲြခံရသူမ်ားဘက္မွ သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆုိမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ သံုးဦးအား ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစဲြခံထားရသည့္ အမႈတြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က တရားစဲြဆုိခံထားရသူမ်ားဘက္မွ သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆုိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္ေခတ္သစ္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ သံုးဦးအား ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ တရားစဲြဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ေဆာင္းပါး တစ္ခုလုံးကို ဖတ္႐ႈထားၿပီး အမွားအယြင္း မရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုုသာ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္၍ အမွန္တရားဘက္မွ သက္ေသလိုုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ရန္ကုန္ ေခတ္သစ္ သတင္းဌာနသုုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က “မွန္တယ္ေလ။ အဲဒါကုိ ေရးထားတယ္ေလ။ ၾကည္ျပာက ေျပာပါတယ္။ ေဒၚစႏၵာ မင္းက ဒီလိုဆုုိပါတယ္။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဒီလိုဆုိပါတယ္။ ဒါေတြက မွန္လား မမွန္လား တရား႐ုံးက စစ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေခၚေပါ့ဗ်ာ။ မွတ္တမ္းထြက္မွာ။ အဲဒီမွတ္တမ္းႀကီး ထြက္ ေတာင္းဆုိရင္ ေတာ့လုပ္ရမွာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ကုိ ေတာင္းဆုုိရမွာေပါ့။ ေတာင္းဆိုုလိုက္ရင္လည္း သက္ေသထြက္ေပးမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာထားတာေလးေတြလည္း သူေရးထားတာ ရွိတယ္ဗ်ာ။ ေက်ာင္းကားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္။ ခင္ဗ်ား ဦးေက်ာ္ေဇယ် ဒီလိုေျပာလား။ ေျပာတယ္ေလ။လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေျပာတယ္။ မီဒီယာနဲ႔ ေတြ႕ရင္လည္း ေျပာတယ္ေပါ့”ဟု ေခတ္သစ္မီဒီယာသုိ႔ ေျဖၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဆာင္းပါးတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သည္အစုိးရကုိအၾကည္ ညိဳပ်က္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာ မပါရွိေၾကာင္း၊ ေထာက္ျပေရးသားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေခတ္သစ္မီဒီယာသုိ႔ ေျဖၾကားထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ မျမင္ဘူးလို႔ အစကတည္းက ေျပာသားပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ မျမင္ဘူး။ အစုုိးရကုိ အၾကည္ညဳိပ်က္ေစေအာင္ ေျပာတာမွ မဟုတ္တာ။ ဒါေထာက္ျပတာပဲ။ ဒါက ေထာက္ျပတာပဲေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုုိ႔လည္း ေဆြးေႏြးခ်င္တုိင္း ေဆြးေႏြးတာ မဟုုတ္ဘူးေလ။ ရမ္းေဆြးေႏြးလုုိ႔မရဘူး။ စာရင္းစစ္ခ်ဳ ပ္အစီရင္ခံစာေပၚမွာပဲ ေဆြးေႏြးရတာေလ”ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.