<

မီဒီယာအား ဖိႏိွပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ဖိႏွိပ္မႈဥပေဒကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနျခင္းက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္နစ္နာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

မီဒီယာကို ဖိႏိွပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ဖိႏွိပ္မႈဥပေဒကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနျခင္းက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္နစ္နာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က Eleven Media Group မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာႏွင့္ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္တို႔ ပုဒ္ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရမႈအၿပီးတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မီဒီယာကို ဖိႏိွပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ဖိႏွိပ္မႈဥပေဒကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနျခင္းက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ သက္ေရာက္မႈ ရိွေနေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးယူမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ မရိွေသးေၾကာင္း သတင္းစကားပါးမႈ ျဖစ္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအဖြဲ႕ (IFJ) က ထုတ္ျပန္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအဖြဲ႕ (IFJ) အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၀ ရိွ ဂ်ာနယ္လစ္ေပါင္း ၆၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာမွာ ပိုမို တင္းက်ပ္လာၿပီး အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္တို႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားပိုင္ခြင့္တို႔ အဲဒီဟာေတြ အကုန္လံုးက လံုး၀မရွိေတာ့တဲ့အေျခအေနကို ေရာက္သြားတာေပါ့။ အခုက အဲဒီလိုဟာေတြ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ တစ္လ တစ္ခုေလာက္ကို ျဖစ္ေနတာ”ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးညြန္႔ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းသမားမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၈ မႈရွိၿပီး တရားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ သတင္းသမား ၄၄ ဦးအထိ ရွိလာေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕၏ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.