<

ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်း ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္တင္ တစ္လီတာေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ 92 Ron ၁၀၆၅ က်ပ္၊ 95 Ron ၁၁၁၅ က်ပ္၊ ဒီဇယ္ ၁၀၉၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၁၁၀၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္

ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း အျမင့္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ ေဒၚလာေစ်း ျပန္လည္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်း ဆက္လက္ျမင့္ခဲ့ရာ ေလးလေက်ာ္အတြင္း ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး တစ္လီတာ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ 92 Ron ၁၀၆၅ က်ပ္၊ 95 Ron ၁၁၁၅ က်ပ္၊ ဒီဇယ္ ၁၀၉၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၁၁၀၅ က်ပ္အထိ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းက အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀၉၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၉၇၈ က်ပ္)၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၁၀၅ (တစ္ဂါလန္ ၅၀၂၃ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀၆၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၈၄၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၁၁၁၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၅၀၆၈ က်ပ္) ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေလးလေက်ာ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၂၀ ဒသမ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၁၉ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၂၁ ဒသမ ၀၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၁၉ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္မွ စတင္၍ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ရွိေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာဆန္းပုိင္းတြင္ ၅၁ ေဒၚလာ၊ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၁ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၄ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းတြင္ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၇၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ၇၄ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၆၉ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ၆၅ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ၆၇ ေဒၚလာ၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၇၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၇၆ ေဒၚလာေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ၇၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ဇြန္လမွ စတင္၍ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ရွိေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၆၅၀ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္ဟု စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ေစ်းႏွင့္ ႏႈင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရနံေစ်းသည္ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္မွ စက္တင္ဘာအတြင္း ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) MOPS Price မ်ားမွာ 92 Ron ၉၁ ဒသမ ၁၀ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၉၃ ဒသမ ၅၂ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၉၈ ဒသမ ၈၂ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၉၉ ဒသမ ၈၁ ေဒၚလာတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၀၀ (တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၂၂၇၀ )၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၄၀ (တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၂၄၅၁)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၅၀ (တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၂၄၉၇)၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၆၅၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၂၉၅၁) ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ ေစ်းႏႈန္းႏႈိင္းယွဥ္ပါက လေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၁၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၁၀၅ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ 92 Ron ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

 

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.