<

ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ နန္းမိုဟြမ္အား အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ TNLA သေဘာတူ

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္တြင္ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) က နန္းမုိဟြမ္အား ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့မႈအေပၚ ၎၏အစ္မ နန္းမုိခမ္းႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ရွမ္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ TNLA က သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“၀” အဖြဲ႕ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ႏွင့္ ရွမ္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕မွ နန္းမုိဟြမ္ လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ နန္းမိုဟြမ္အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳရန္ TNLA က သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ FPNCC အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ နန္းမုိဟြမ္ လြတ္ေျမာက္ေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ နန္းမုိခမ္း (နန္းမုိဟြမ္၏ အစ္မျဖစ္သူ) ေရးသားေပးပုိ႔လာေသာ စာႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းလက္မွတ္ထုိး ေရးသားေပးပုိ႔လာေသာ စာႏွစ္ေစာင္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ စာႏွစ္ေစာင္တြင္ FPNCC မွ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

FPNCC အျမဲတမ္းေကာ္မတီမွ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ တစ္လနီးပါး ေမးျမန္းစုံစမ္းခဲ့ၿပီး FPNCC အဖြဲ႕၀င္ TNLA ႏွင့္လည္း ပဏာမ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ကာ ႏွစ္ဖက္မွ FPNCC အား ၾကား၀င္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလုိေသာ ဆႏၵအရ FPNCC အျမဲတမ္းေကာ္မတီမွ ယခုကိစၥတြင္ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးရန္ တရား၀င္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ FPNCC မွ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ နန္းမိုခမ္းတုိ႔ကုိ တရား၀င္ အေၾကာင္းျပန္ကာ FPNCC ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ခမ္းသို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ FPNCC ၏ စီစဥ္ေပးမႈအရ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဌာနတြင္ နန္းမိုဟြမ္၏ မိသားစု၀င္၊ ရွမ္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕မွ ေစလႊတ္လုိက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးႏွင့္ TNLA တုိ႔ နန္းမုိဟြမ္ ကိစၥအား တုိက္႐ုိက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

TNLA အေနျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာစြာ အတူတကြ ေနထုိင္လာခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး ဆက္ဆံမႈကို ေရွး႐ႈ၍ နန္းမုိဟြမ္းအား ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း၊ FPNCC အေနျဖင့္လည္း နန္းမုိဟြမ္ကိစၥအား ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ၀မ္းသာအားရျဖစ္မိေၾကာင္း ယခုပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့သည္။

နန္းမုိဟြမ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ TNLA အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အျပင္းအထန္ ထိခုိက္နာက်င္ ေသဆုံးေစသည္အထိ ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည္ဟုဆုိကာ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ နန္းမုိဟြမ္၏ ေနအိမ္၌ TNLA က လာေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္တြင္ TNLA တရားေရးဌာနမွ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၃၃ အရ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

October 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.