<

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အျမဲတမ္း လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရရွိၿပီး တစ္လအတြင္း ႏုိင္ငံေပါင္းစုံမွ ခရီးသြား ၂၇ ဦးသာ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အျမဲတမ္း လာေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ရရွိၿပီး တစ္လအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံမွ ခရီးသြား ၂၇ ဦး ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီကာလတြင္ ၎ထက္ ပိုမို၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အျမဲတမ္း လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ကို မႏၲေလး မတၱရာလမ္းပိုင္းက လာေရာက္လည္ပတ္ ခြင့္ျပဳၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚမွာပဲ လည္ပတ္ခြင့္ရွိမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံျခားသားေတြ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ကို သမၼတ႐ုံးက သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးတယ္။ ဒါက ယခင္က ကန္႔သတ္နယ္ေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ သြားခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ယူရတာ ခက္ခဲတယ္။ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ယခုႏိုင္ငံျခားသားေတြ သြားလာခြင့္ကို ေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္တယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနကိုသြားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဟိုတယ္ခရီးကေနတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ဟိုတယ္ခရီးက ေထာက္ခံၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖြဲ႕ထံ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားပတ္စပို႔ႏွင့္ ခရီးစဥ္ ေနာက္အသုံးျပဳမည့္ယာဥ္ ၿပီးေတာ့လိုက္ပါမည့္ ဧည့္လမ္းညႊန္ ေနာက္ကုမၸဏီ လိုင္စင္ရယ္ ကုမၸဏီက ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ လိုက္နာပါမည္ဆိုသည့္ ကတိ၀န္ခံခ်က္ေတြႏွင့္အတူ တင္ရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါတယ္။ ခြင့္ျပဳတဲ့အခါမွာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ေပၚကိုပဲ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပင္ကို ခြင့္ျပဳမထားပါဘူး။ အခုခြင့္ျပဳသည့္ စက္တင္ဘာလ တတိယအပတ္ကစၿပီး ခြင့္ျပဳလည္ပတ္ခဲ့ရာ အခုေလာေလာဆယ္ဆယ္ ရက္ပိုင္းအထိ ၂၇ ဦးအထိ ရွိပါတယ္။ လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ တ႐ုတ္ ဂ်ပန္ အိႏၵိယ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ လာေရာက္ လည္ပတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္လာမည္ ကာလမွာလည္း ဒီထက္မက လာေရာက္ လည္ပတ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးေစာတင့္လြင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အျမဲတမ္း လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ထံသုိ႔ တင္ျပေတာင္းဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ ႏွစ္ ၈၀၀ ျပည့္ပြဲေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္လာစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈကုိ ယခင္အစုိးရလက္ထက္မ်ားကတည္းက ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၈၀၀ ျပည့္ပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳမႈမွာ ပြဲေတာ္ကာလျဖစ္သည့္ မတ္ ၂၉ မွ ၃၁ ရက္အထိသာ အစုိးရက အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးၿပီး တူးေဖာ္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာက္ထြက္ႏႈန္းေတြ က်ဆင္းေနတယ္။ ေနာက္တစ္ပိုင္းက ၿမိဳ႕ရဲ႕ စီးပြားေရး က်ဆင္းတာေပါ့။ ေနာက္ထြက္ေပါက္အေနနဲ႔က ခရီးသြားလုပ္ငန္းလို႔ ျမင္တယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရင္ လူငယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္ ၀င္ေငြေတြ ရလာမယ္။ ၀င္ေငြ စီးဆင္းမႈတစ္ခု ျဖစ္လာရင္ ၿမိဳ႕ရဲ႕ လူမႈေရးစီးပြားေရး အကုန္ေျပလာမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရရွည္ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လာလည္မို႔ရမည္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာမယ္။ ဒီမွာက သဘာ၀ အရင္းျမစ္ေတြရွိတယ္။ သဘာ၀သံယံဇာတေတြ ေဒသ႐ိုးရာအစားစာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြကို ကမၻာကို ခ်ျပႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ခံ ကိုမင္းသူက ဆုိသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၁၁၄ မိုင္အကြာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၃၇၅၀ ခန္႔အျမင့္တြင္ တည္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔ကပင္ မိုးကုတ္သည္ ကမၻာ့ပတၱျမားပင္ရင္းေဒသ ျဖစ္ခဲ့သည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗမာ၊ လီဆူ၊ ရွမ္း၊ ပေလာင္၊ ေဂၚရခါး စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ၿပီး ကမၻာေက်ာ္ပတၱျမား အပါအ၀င္ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ဳိးစံု ထြက္ရွိမႈေၾကာင့္ ထင္ရွားသည့္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

October 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.