<

ထိုင္းႏို္င္ငံ ပထုန္႒ာနီၿမိဳ႕နယ္ရွိ အသားလံုး စက္႐ံုတစ္႐ံုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၅၀ ေက်ာ္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည္ဟုဆိုကာ အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏၵျပ

ထိုင္းႏိုင္ငံ ပထုန္႒ာနီၿမိဳ႕နယ္ရွိ အသားလံုးစက္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၅၀ ေက်ာ္က အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည္ဟုဆိုကာ အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏၵျပခဲ့သည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အလုပ္ရွင္က လက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အသားလံုးစက္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ရွင္သူေဌးက အိုတီခအျပည့္အ၀မေပးျခင္း၊ ထိုင္းအစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ တစ္ရက္လုပ္အားခ ဘတ္ ၃၁၀ အျပည့္အ၀မေပးမႈ၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္သည့္ တနဂၤေႏြတြင္ အခ်ိန္ပိုဆင္းရပါက လုပ္အားခႏွစ္ဆမေပးမႈ၊ ထိုင္းအစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္မရ ရွိမႈအပါအ၀င္ အျခားအလုပ္သမားအခြင့္ အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားက ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း AAC အဖြဲ႕မွ ကိုရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက,က လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရးေတြ ခ်ဳိးေဖာက္တာေပါ့။ အိုတီတစ္နာရီကို ဘတ္  ၄၀  ပဲရတယ္။ အိုတီအျပည့္အ၀မရဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေန႔စားခ ဘတ္ ၃၁၀ ေပးတာကလည္း မၾကာေသးဘူး။ ၿပီးေတာ့ အိမ္သာတက္လို႔ ၁၀ မိနစ္ေက်ာ္ရင္ ၃၁၀ ျဖတ္တယ္။ တနဂၤေႏြေန႔ဆို ႏွစ္ရက္စာမရဘူး။ ၿပီးေတာ့ ထိုင္းအစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္ေတြမွာဆိုရင္ ခံစားခြင့္ေတြမရဘူး။ အဲဒီအတြက္ အလုပ္သမားေတြက အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏၵျပတာပါ။ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားေတြဘက္က ေတာင္းဆိုတာကို လက္ခံလိုက္တဲ့အတြက္ အခု ေျပလည္မႈရရွိသြားပါၿပီ” ဟု ကိုရဲမင္းက ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ လုပ္အားခေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းအပါ၀င္ အျခားအလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ခံရေလ့ရွိၿပီး တရားမ၀င္ အလုပ္သမားဆိုပါက အလုပ္ရွင္က ထိုင္းရဲမ်ားအား ေခၚ၍ဖမ္းဆီးခိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

August 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.