<

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေစရန္ ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ Community Baced Policing အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းမည္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုမွ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားသည့္ေန ရာမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိေစရန္ ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ Community Baced Policing အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း သြားရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္းက ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခ့ဲသည့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ တင္ျပလာသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ မႈခင္းေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာေန ျပည္သူအေျချပဳ Community Baced Policing အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ျပည္သူေတြပါ၀င္တ့ဲ Community Baced Policing အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းဖို႔အတြက္ ေနရာေရြးခ်ယ္ဖို ့သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ကပဲ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးၿပီ။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွာ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုး အဓိကေနရာေတြကို ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းသြားမွာပါ။ ဒီအဖဲြ႕ထဲမွာ ရဲ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ရဲအၿငိမ္းစားနဲ႔ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြပါမယ္။ တိုင္းထဲက ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္စလံုးမွာ လုပ္မွာပါ။ တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တစ္ခုျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္။ ႏွစ္ခုျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္။ ပံုေသေတာ့ေျပာလို႔ မရဘူး” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြဲ႕မွ ရဲမွဴးႀကီး ဦးေနမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ရွည္လ်ားစြာ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား လႈပ္ရွားသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိ၍ အခ်ိန္မေရြးနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းစေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား ခိုး၀င္လာမႈအေပၚ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း၊ ေငြတု၊ လက္နက္။ခဲယမ္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိျခင္း၊ လူကုန္ကူးသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိျခင္း စသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလမ်ားတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္သျဖင့္ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နယ္ေျမခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လံုျခံဳေရးကင္းမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းျခင္း လွည့္ကင္း၀ပ္ကင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယာဥ္စစ္/ ပိတ္ဆို ့စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာေနျပည္သူအေျချပဳ အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.