<

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ သံသယရာသီ တုပ္ေကြးေရာဂါ အစုလိုက္ျဖစ္ပြားေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လန္သန္းေက်းရြာႏွင့္ ေပၚကြန္ေက်းရြာတို႔တြင္ သံသယ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါအစုလိုက္ ျဖစ္ပြား ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရမ္စီေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ရွမ္ဟဲႏုတ္ညိဳ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲအပိုင္၊ လန္သန္း ေက်း႐ြာတြင္ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ကေလးႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရသျဖင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႔ သည္ ၾသဂုတ္၂၉ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္အထိလည္းေကာင္း၊ နန္းယြန္း ၿမိဳ႕နယ္မွ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမွဴးဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိလည္းေကာင္း ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕သည္ယာယီေဆးခန္းဖြင့္လွစ္၍ ေဆးကုသမႈေပးျခင္း၊ လူနာမ်ား ေနထိုင္ရာ လန္သန္းေက်းရြာႏွင့္အနီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လန္သန္းေက်းရြာတြင္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ကေလးငယ္သံုး ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေက်းရြာတြင္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ လကၡဏာရွိသူလူနာ ၆၄ ဦးအား ကုသမႈေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပင္ပလူနာမ်ား၏ အသက္အုပ္စုမွာ အသက္ သံုးလမွ အသက္ ၅၀ အထိ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလူနာမ်ားမွာ သက္ သာေပ်ာက္ကင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

September 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.