<

တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္

(JMC – U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ကျပဳလုပ္အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းစဥ္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းအၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ထုိသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“RCSS ရဲ႕ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးကလည္း ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ႏွစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီစဥ္ထားတာေပါ့။ ပထမတစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္တဲ့ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ကိစၥတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ အဲဒါကိုလည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးကလည္း လက္ခံထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္က ခ်င္းမုိင္မွာလည္း တစ္ေလာတုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဘက္ကေန ေတြ႕ဆုံတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း အဲဒီကိစၥ ေဆြးေႏြးတာကုိ ရွင္းျပပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဒီ RCSS ဘက္ကလည္း အဲဒီလုိမ်ဳိး တကယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆုံႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စာေရးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးဆုိရင္ မၾကာခင္မွာ ေတြ႕ဆုံႏုိင္မယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအစီအစဥ္အား ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံထားေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည့္အခ်ိန္ကိုမူ အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕တုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ နယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ရပ္စဲသြားေသာ္လည္း နယ္ေျမအနည္းငယ္တြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ဆက္လက္ရွိေနကာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡရပ္စဲေရးတြင္ ႏွစ္ဖက္ေျမျပင္တပ္မွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံမႈသည္လည္း အေရးပါခဲ့ေၾကာင္း JMC- U အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS အၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္ေျမျပင္တပ္မွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ယင္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အဆင္သင့္ ရွိေနေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)  အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးေနာက္ သုံးႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.