<

ၾကည္လင္း၏စာအုပ္တြင္ ဖုန္းနံပါတ္ ေရးမွတ္ထားသည္ကုိ မသိေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ ဖုန္းနံပါတ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ခန္႔က ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ဖုန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္၀င္းထြန္း ထြက္ဆုိ

ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ (ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ လက္သင့္ခံျခင္း) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည့္ ေအာင္၀င္းထြန္းကုိ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုး ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး တရားခြင္၌ ႐ံုးခ်ိန္းေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

စစ္ေဆးရာတြင္ တရားလုိႏွင့္ တရားၿပိဳင္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ေအာင္၀င္းထြန္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားထဲတြင္ တရားလုိဘက္မွ ဥပေဒအရာရွိက “ၾကည္လင္းေနထုိင္သည့္ စုိင္လ်ားရြာရွိ ၾကည္လင္း၏စာအုပ္ထဲမွ ေအာင္၀င္းထြန္းႏွင့္ ေအာင္၀င္းထြန္း၏ဇနီး နာမည္၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္နာမည္ စသည့္ နာမည္မ်ားျဖင္႔ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား မွတ္သားထားသည္ကုိ သိပါသလား” ဟု ေအာင္၀င္းထြန္းအား ေမးျမန္းရာ ေအာင္၀င္းထြန္းက မသိပါ။ ၎နာမည္ျဖင့္ ေရးမွတ္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔က ကုိင္ခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေအာင္၀င္းထြန္းက ၎သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ (ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရသည့္ေန႔) က ညီျဖစ္သူ ေအာင္၀င္းခုိင္၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္တုိ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေန႔မတုိင္မီ ေအာင္၀င္းခုိင္၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္တုိ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရွိခဲ့သည္မွာ လႏွင့္ခ်ီရိွေၾကာင္း၊ ယင္းေန႔တြင္ ေအာင္၀င္းခုိင္၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္တုိ႔ မည္သည့္ေနရာသြား၍ မည္သည္တုိ႔ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ ၎မသိရွိေၾကာင္း၊ ယခုအမႈတြင္ ေအာင္၀င္းေဇာ္ မည္သုိ႔ ပတ္သက္သည္ကုိလည္း မသိရွိေၾကာင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္ႏွင့္ ၾကည္လင္းတုိ႔ မုံရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားကုိလည္း ၎မသိရွိေၾကာင္း၊ ေအာင္၀င္းေဇာ္ မႏၲေလး အုိးဘုိေထာင္တြင္ရွိစဥ္က ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႕ေသာ္လည္း ၎တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္အတူ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က ၾကည္လင္းကုိ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း တရားခြင္တြင္ ထြက္ဆုိခဲ့သည္။

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေအာင္၀င္းထြန္းႏွင့္ ေအာင္၀င္းေဇာ္တုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားရာ၌ ေအာင္၀င္းေဇာ္က ရန္ကုန္မွ ဘီးလင္းအထိ ေမာင္းခဲ့ၿပီး ဘီလင္းမွ ဘားအံ သံလြင္တံတားတြင္ ရဲမ်ား ထိန္းသိမ္းခံရသည္အထိ ေအာင္၀င္းထြန္းက ေမာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေအာင္၀င္းထြန္းက အေဖာ္ေခၚ၍ ေအာင္၀င္းေဇာ္က လုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ခုိင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားလုိဘက္မွ ဥပေဒအရာရွိက “သဘာ၀ယုတၱိအားျဖင့္ အိပ္ငုိက္တတ္သူမွာ ညဦးပုိင္းေမာင္းႏွင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မအိပ္ငုိက္တတ္သူက ညဥ့္နက္ပုိင္း ေမာင္းႏွင္ရမည္ မဟုတ္လား” ဟု ေမးျမန္းရာ ေအာင္၀င္းထြန္းက ၎သည္ ေမာ္တင္စြန္းမွ ပုသိမ္သုိ႔ ေတာင္တက္လမ္းမ်ားအတုိင္း ေမာင္းႏွင္ခဲ့ရၿပီး ရန္ကုန္ေရာက္သည့္ အခါတြင္လည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ အလုပ္လုပ္ေနရသျဖင့္ ပင္ပန္း၍ ေအာင္၀င္းေဇာ္ကုိ ေမာင္းခုိင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေအာင္၀င္းထြန္းက ၎တြင္ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ ေျခာက္ေယာက္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ထဲမွ ေယာက္်ားေလးမ်ားတြင္ ‘၀င္း’ ဆုိသည့္နာမည္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘားလမ္းတြင္ ၎လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆုိင္ဖြင့္စဥ္က ထုိနာမည္ကုိယူ၍ ‘၀င္းမိသားစု’ ဆုိင္ဟု နာမည္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆုိင္မွာ ၎ႏွင့္ ၎မိန္းမ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေအာင္၀င္းထြန္းမွာ ယခုအမႈတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ (ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ လက္သင့္ခံျခင္း) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံခဲ့ရၿပီး ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ တရား႐ံုးသုိ႔ အာမခံေလွ်ာက္ထားရာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ တန္ အာမခံျဖင့္ အာမခံရရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ အာမခံျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္လ်က္ရွိသည္။

September 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.