<

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ ညိဳမည္းေနသည့္ ဧရိယာမွ ေရႊစင္ျပားမ်ားကုိ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေရႊစင္ျပား Gold Coating မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကား

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ဖူးေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ ညိဳမည္းေနသည့္ဧရိယာမွ ေရႊစင္ျပားမ်ားကုိ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ေရႊစင္ျပား Gold Coating မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕သုိ႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ယင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိ ေရႊျပားသကၤန္း ကပ္လွဴမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ခ်က္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး အထက္ပါ အခ်က္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္မည္းေနသည့္ ဧရိယာမွ ေရႊစင္ျပားသကၤန္း ၁၀ ခ်ပ္ခြာ၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရႊပန္းတိမ္ပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရန္၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေစတီေတာ္ႀကီး တစ္ဆူလုံးရွိ ေရႊျပားသကၤန္းေတာ္မ်ားအား မခြာရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

တတိယႏွင့္ စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴျခင္းကုိ ေရႊစင္ေရႊျပား အစစ္ျဖင့္သာ ကပ္လွဴလုိသျဖင့္ ေရႊစင္ျပား Gold Coating မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၌ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္ေအာက္ပုိင္း၊ ၾကာရင့္၊ ၾကာလန္၊ ရြဲ၊ ၾကာႏု၊ ၾကာေမွာက္၊ ေဖာင္းရစ္ (ေဖာင္းလုံး)၊ ပန္းဆြဲ၊ သပိတ္ေမွာက္၊ ရင္စည္း (ခါးစည္း)၊ ေခါင္းေလာင္း၊ ေခါင္းေလာင္းနား၊ က်ည္း၀န္း (က်ည္းေခြ)၊ ရွစ္ေျမႇာင့္အထိ ေရႊျပားႀကိတ္စက္႐ုံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေရႊျပား (Gold Plate) မ်ားျဖင့္ ရႏုိင္သေရြ႕ ကပ္လွဴပူေဇာ္ရန္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ေရႊျပား (Gold Plate) ေရႊသကၤန္းေတာ္ မကပ္ႏုိင္သည့္ ဧရိယာမ်ားအား ေရႊမ်က္ပါး၊ ေရႊဆုိင္း၊ ေရႊသကၤန္းေတာ္သာ ကပ္လွဴပူေဇာ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးအခ်က္ အေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လႈမႈကြန္ရက္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အား ေရႊသကၤန္းေတာ္ ကပ္လွဴပူေဇာ္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘ေစတီေတာ္တစ္ဆူလုံး ေရႊခြာမည္၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ႐ုတ္တရက္ ျပင္ခ်င္တာ ႐ုိးမွ႐ုိးသားရဲ႕လား’ စသည့္ မဟုတ္မမွန္ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈမႈကြန္ရက္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ အယူအဆမ်ိဳးစုံျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံေဖာ္ျပ ေရးသားျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစၿပီး ျပည္တြင္းေရး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ေရႊေရာင္ေမွးမွိန္ ညိဳမည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေနရာမွ ေရႊျပားမ်ား ျပန္ခြာ၍ အသစ္ပူေဇာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴျခင္းကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရာမွ တစ္ႏွစ္ေစာ၍ ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ညိဳမည္းလာျခင္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေရႊျပားမ်ား သန္႔စင္ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ဆုိက္ယာႏုိက္ဓာတ္ေဆးရည္ျဖင့္ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခရွိ သစ္ေစးလုပ္ငန္းမ်ား မထိခုိက္ေစရန္ ေရျဖင့္ လုံေလာက္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

September 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.