<

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ညိဳမည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေနရာမွ ေရႊျပားမ်ားျပန္ခြာ၍ အသစ္ပူေဇာ္မည္ျဖစ္ၿပီး လုံးေတာ္ျပည့္ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴျခင္းကို ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္မည္

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္အား စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ဖူးေျမွာ္ေတြ႕ျမင္ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏိုင္)

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ညိဳမည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေနရာမွ ေရႊျပားမ်ားျပန္ခြာ၍ အသစ္ပူေဇာ္မည္ျဖစ္ၿပီး လုံးေတာ္ျပည့္ေရႊျပား သကၤန္းကပ္လွဴျခင္းကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ တစ္ႏွစ္ေစာ၍ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕က စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ သိရသည္။

ေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ညိဳးမည္းလာျခင္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေရႊျပားမ်ား သန္႔စင္ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ဆုိက္ယာႏုိက္ ဓာတ္ေဆးရည္ျဖင့္ အသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ရွိ ေရႊစင္ျပားမ်ား ညိဳမည္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရႊသကၤန္းကပ္တာက ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ကပ္တာပါ။ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေစာၿပီးကပ္လုိက္တာက ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္၊ ရြဲလုံးဧရိယာမွာ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တုန္းက စမ္းသပ္ကပ္ခဲ့တဲ့ Gold Coating စသုံးခဲ့တယ္။ Gold Coating ေနရာက ေမွးမွိန္လာလုိ႔ အဲဒီေနရာကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ တစ္ႏွစ္ေစာတယ္ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဘာမွ ျပႆနာ မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴရာတြင္ ေရႊျပားကပ္လွဴျခင္း၊ သစ္ေစးသုတ္၍ ေရႊမ်က္ပါးကပ္ျခင္း နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၀၈ နာဂစ္အၿပီး ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ ဧရိယာတြင္ ကပ္လွဴထားေသာ ေရႊျပားမ်ားမွာ Gold Coating နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရႊျပားမ်ားျဖင့္ အစားထုိး စတင္ပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီက ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္း အာမခံျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ညိဳမည္းေနသည္ကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ထုိ႔ေနာက္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရႊျပားသကၤန္းကပ္လွဴ ပူေဇာ္ျခင္းအတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာ ေရႊျပားမ်ား ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ရန္ ၎ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဆုိက္ယာႏုိက္ဓာတ္ေဆးရည္ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခရွိ သစ္ေစးလုပ္ငန္းမ်ား မထိခုိက္ေစရန္ ေရျဖင့္လုံေလာက္ေအာင္ ေဆးေၾကာျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသစ္ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အာမခံ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီက ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြက “ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ေနရာေတြကုိ အကုန္ျပန္လဲမွာ။ ေရႊေရာင္ေတြ ေမွးမွိန္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အရင္လုပ္တဲ့သူေတြကုိ စာခ်ဳပ္အရ ျပန္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ဘက္က ဘာျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ရလဲဆုိေတာ့ Gold Coating စမ္းသပ္ၿပီး ထုတ္တယ္။ ေစတီေတာ္ႀကီးတစ္ခုလုံးမွာ အခုံး၊ အေကာ့ပန္းေတြနဲ႔ လက္ရာအေကြး အညႊတ္ေတြ ရွိတဲ့ေနရာသည္ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္၊ ရြဲလုံးေနရာျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြက ျပင္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ Gold Coating က အဆင္ေျပတယ္။ အဲဒီ အခုံး၊ အေကာ့ေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ Gold Coating က အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ ျပင္ဆုိရင္ Gold Coating က ေရႊရည္စိမ္တာ အဆင္ေျပတယ္။ အခုံးအေကာ့ေတြမွာ ေရႊရည္သည္ မညီညာဘူးျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရာင္ေတြမွိန္လာတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွာ ျပန္ၿပီးေရာင္ေတာ္ ဖြင့္ေပးပါဆုိတဲ့အခ်ိန္ သူ႔ရဲ႕ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ဓာတ္ေဆးရည္က နည္းလြဲမွားသြားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေရအလုံအေလာက္ သုံးရမယ့္ေနရာမွာ အလုံအေလာက္ မသုံးႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ေနရာေတြ ေမွးမွိန္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ဧရိယာမွ ျဖဳတ္ခ်ထားသည့္ Gold Coating နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Gold Coating ေရႊျပားေပါင္း ၃၉၀၀ ခန္႔ကုိ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေရႊပါ၀င္မႈႏႈန္း (ေရႊအရည္အေသြး ျပည့္မီျခင္း ရွိ-မရွိ) လိုအပ္သလုိ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျငမ္းဆင္ၿပီးတာနဲ႔ ဒီေနရာေတြက ေရႊရွိေသးလား။ ခုနက ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ေနရာကုိပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ျပႆနာရွိေနတာ။ အဲဒီေနရာကုိပဲ စာခ်ဳပ္အရ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ေခၚထားပါတယ္။ ျငမ္းထုိးၿပီးမွ ခြာခ်ၿပီးမွ ဘာေၾကာင့္ဆုိတာကုိ Gold Coating ျပားေတြကုိ စစ္ေဆးမယ္” ဟု ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ငွက္ေပ်ာဖူးမွ ေအာက္ေျခအထိ ေရႊျပားေပါင္း ငါးေသာင္းခန္႔ရွိၿပီး ပ်က္စီးလာေသာ ေရႊျပားမ်ားကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လဲလွယ္ပူေဇာ္ေလ့ရွိသည္။ ပူေဇာ္ရာတြင္ ေရႊျပားမ်ားအားလုံး ခြာခ်၍ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔ ပ်က္စီးေနေသာ ေရႊျပားမ်ားကုိ အဓိကလဲလွယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ခါလွ်င္ ေရႊပိႆာ ၂၀၀ ခန္႔ရွိ ေရႊျပား ၁၇၀၀ ခန္႔ အသစ္ပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၇၀၀ မွ ၃၀၀၀ ျပားအထိ ပူေဇာ္သြားရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေငြက ေျပာၾကားသည္။

“က်န္တဲ့ေနရာေတြက အရင္အတုိင္းပါပဲ။ ေရႊရည္နိမ့္ေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ သတၱဳတြင္းဌာနက ၁၆ ပဲရည္ေရႊေတြရတယ္။ ၁၆ ပဲရည္ေတြကုိ ခုနကေျပာတဲ့ ေရႊျပားခတ္တဲ့ေနရာမွာ သုံးတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြက Gold Coating၊ မ်က္ပါး ေရႊရည္ျပည့္တဲ့ဟာေတြ သုံးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကပ္တဲ့ေနရာမွာ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္ကေန ေအာက္အထိ ပ်က္တဲ့ေနရာမွာ ေရႊသကၤန္းေတြကုိ အစားထုိးတာပါ” ဟု ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴးဦးထြန္းေအာင္ေငြက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေတာ္ေစတီေတာ္၏ ကုိယ္လုံးထည္ၾကံ့ခိုင္မႈ စစ္ေဆးျခင္၊ ေရႊျပားသကၤန္း အသစ္ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေစတီေတာ္ျငမ္းဆင္ျခင္းကုိ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျငမ္းဆင္ၿပီးေနာက္ ေရႊျပားခြာျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာအတြင္း လွဴဒါန္းထားေသာ ေရႊျပားသကၤန္းေတာ္မ်ားကုိ ႏုိ၀င္ဘာမွစ၍ တစ္ရက္လွ်င္ အလွဴရွင္ ၁၅၀ စီျဖင့္ ကပ္လွဴႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

September 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.