<

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစ္ဆုိ႔ေနမႈမ်ားအား မည္သုိ႔ အတူတကြအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္ကုိ ႀကိဳးစားအေျဖရွာၾကရန္ KNU ဥကၠ႒ တုိက္တြန္း

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပစဥ္

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)  လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀း (NCA –SEAO SUMMIT)  ေနာက္ဆုံးေန႔ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္၌ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားအား မည္သုိ႔ အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္ဆုိသည္ကုိ အတူတကြ ႀကိဳးစားအေျဖရွာၾကရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

NCA – SEAOSUMMIT ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ သဘာပတိမ်ားအျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ႏွင့္ က်ာခြန္ဆာတုိ႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သဘာပတိ၏ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက ထုိသုိ႔တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိမွာ Stakeholder အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ မတူညီတဲ့ အေျခခံနားလည္မႈနဲ႔ နက္႐ိႈင္းတဲ့ ကြာဟမႈ ရွိေနတယ္ ဆိုတာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သုံးရက္လံုးလံုး ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ႏိုင္ငံေရး ရပ္၀န္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈမရွိလို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တု႔ံဆိုင္းေနတဲ့ အခက္အခဲကို ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္ဆိုတာလည္း အားလံုးသိရွိ နားလည္ၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုတစ္ဆုိ႔ေနတဲ့အရာေတြကို ဘယ္လိုအတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားၾကမလဲဆိုတာကို အတူအကြ ႀကိဳးစားအေျဖရွာၾကရင္း ဒီေန႔မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာကို သေဘာထားႀကီးႀကီး၊ အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

NCA – SEAO SUMMIT အား စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္သုံးရက္အတြင္း အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ သူ႔အျမင္၊ ကုိယ့္အျမင္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ မတူညီမႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဘုံဆုံးျဖတ္ခ်က္ထြက္ ရွိလာမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာလကၡဏာျဖစ္ကာ အဆုိပါအခ်က္သည္ အခ်င္းခ်င္း အၾကား မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံၿပီး ညီညြတ္မႈ ရွာေဖြျခင္းကုိ ျပသျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလိုမတူကြဲျပားျခင္းကို လက္ေတြ႕က်က် လက္ခံႏိုင္ျခင္းဟာ ညီညြတ္မႈျဖစ္ေစတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ‘မူ’ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ ညီညြတ္ေနတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကတဲ့ ေနရာမွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထမရက္က ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာမွာ သေဘာထားႀကီးမႈ ၊ အျမင္က်ယ္မႈနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေျခခံတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ေမြးျမဴဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

NCA – SEAO SUMMIT စတုတၳေန႔ (ေနာက္ဆုံးေန႔) တြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC ) ကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ NCA – SEAO ၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကိစၥႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳရေသးသည့္ မဟာမိတ္မ်ား ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.