<

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဦးပိုင္မွ သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူလပိုင္ရွင္မ်ားအား နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နစ္နာေၾကး နည္းပါးေနေၾကာင္း သိရ

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ ေျမယာမ်ားကို ဦးပိုင္မွ သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္းဆည္းခံ မူလပိုင္ရွင္မ်ားမွ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ သိမ္းဆည္းခံ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား မနစ္နာေစေရးအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္သည့္ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ေကာ္မတီတစ္ခုအား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေပးအပ္မည့္ ေငြေၾကးမွာ နည္းပါးေနၿပီး ေဒသေပါက္ေစ်းႏွင့္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ အုန္းျခံမ်ားကို ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းခဲ့စဥ္အခ်ိန္က မူလပိုင္ရွင္အား စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ သီးပင္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားသာ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပ ၄၀ ေပ ၆၀ ေျမကြက္မ်ားကိုသာ ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွလည္း သိမ္းဆည္းခံ ျပည္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း မရွိဘဲ လက္ရွိ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးေၾကာင္း၊ ေျမသိမ္းခံျပည္သူမ်ားမွ လက္ရွိအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ နစ္နာခဲ့သည့္ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ေတာင္း ဆိုမႈမ်ားအေပၚ မူလသိမ္းဆည္းခံျပည္သူ မ်ား နစ္နာမႈမ်ား မရွိေရးအတြက္ တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရမွ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိေရး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေပးအပ္လိုေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူမ်ားမွ ေတာင္းဆိုသည့္ နစ္နာေၾကးေငြမွာ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အျငင္းပြားေနမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးသံုးဦး ပါ၀င္သည့္ ေျဖရွင္းညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီတစ္ခုအား ဖြဲ႕စည္းကာ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နစ္နာေၾကးကိစၥမ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအား တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ခန္႔သာ ေပးအပ္လိုၿပီး ေဒသေပါက္ေစ်းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ အဆေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ကြာဟေနမႈေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူမ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆံု ညိႇႏႈိင္းခြင့္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဟိုဘက္ကလည္း ေပးခ်င္တာကနည္းနည္းေလး လိုခ်င္တဲ့သူေတြကလည္း ဒီကိစၥက ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေထာင္တဲ့ ကိစၥေတြေလ။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ မွာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သူ႔သေဘာနဲ႔ သိမ္းလိုက္တာ မဟုတ္ေတာ့ ဒါကို သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ေက်နပ္ေအာင္၊ အဆင္ေျပေအာင္ ညိႇႏႈိင္းေပးရမွာေပါ့။ အခုက ေျမသိမ္းခံရသူေတြက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေတြ႕ဖို႔ေျပာထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဟိုဘက္ကလည္း ေတြ႕မွျဖစ္မွာဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါတယ္။ ဒီကိစၥက ညိႇႏႈိင္းလို႔ မရဘူးဆိုရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ဘာမွဆက္မလုပ္တတ္ဘူး။ ေျမသိမ္းခံရ သူေတြကလည္း ဒီအတိုင္း ၾကာေနမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဗဟိုေျမယာ စိစစ္ေရး အဖြဲ႕ထံကို ျပန္တင္ရမယ္ဆို အကုန္ၾကာကုန္ႏိုင္တယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွျမင့္က “ကြၽန္ေတ္ာတို႔ကေတာ့ ဒါကိုအျမန္ဆံုး ၿပီးခ်င္တယ္။ ေပးတဲ့သူကလည္း ေပးႏိုင္ေအာင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ထိုက္သင့္တာရေအာင္ အစိုးရက ညိႇႏႈိင္းေပးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ေပးေပါ့။ အဲဒီလို ညိႇႏႈိင္းေပးေစခ်င္တယ္။ ေဒသေပါက္ေစ်း ဆိုေပမယ့္ ထိုက္သင့္တဲ့ ႏႈန္းထားတစ္ခုနဲ႔ေပါ့။ အဲဒီလိုျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟုဆိုသည္။

ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတြင္ ေျမေနရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ မၾကာခဏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.