<

ေရႊဘုိခ႐ုိင္အတြင္း မုိးေခါင္မႈေၾကာင့္ မုိးစပါး စုိက္ပ်ဳိးရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး စုိက္ပ်ဳိးၿပီး စပါးခင္းအခ်ဳိ႕ ထိခုိက္ပ်က္စီး

မုိးေခါင္မႈေၾကာင့္ ေရႊဘုိခ႐ုိင္ရွိ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး လယ္ေျမအတြင္း ေရမရွိသျဖင့္ ပပ္ၾကားအက္ေနမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊဘုိခ႐ုိင္အတြင္း မုိးေခါင္ေနမႈေၾကာင့္ မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး စုိက္ပ်ဳိးၿပီး စပါးခင္းအခ်ဳိ႕ ေရရရွိမႈမရွိသျဖင့္ ေသဆုံး ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရသည္။

ေရႊဘုိခ႐ုိင္အတြင္း ဆည္ေရ မရရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ မုိးေရကုိသာ အဓိကအားထား စုိက္ပ်ဳိးေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ မုိးေခါင္ေနမႈေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွ မုိးစပါးႏွင့္ အျခားယာသီးႏွံမ်ား ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။ ထုိ႔ျပင္ မုိးဦးကာလအတြင္းက စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ စပါးႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားမွာ မုိးရြာသြန္းမႈ မရွိသျဖင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆည္ေရေသာက္စနစ္ျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ ေဒသအခ်ဳိ႕သာ မုိးစပါးႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မုိးကေတာ့ သည္ဘက္မွာ စုိက္ပ်ဳိးလုိ႔ ရႏိုင္တဲ့အထိ ရြာကုိ မရြာေသးတာ။ မုိးဦးကာလက ရရွိထားတဲ့ေရနဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးထားတဲ့ လယ္ေတြက အခုခ်ိန္မွာ ေရလုံေလာက္ေအာင္ မေပးႏိုင္ေတာ့ ေသတဲ့အပင္ေတြက ေသကုန္ၿပီ။ မုိးရြာလာရင္ စုိက္ပ်ဳိးဖုိ႔အတြက္ ပ်ဳိးေထာင္ထားတဲ့ ပ်ဳိးခင္းအခ်ဳိ႕ကလည္း ေရမရွိတဲ့အတြက္ ေသကုန္ၿပီ။ တခ်ဳိ႕ေတာင္သူေတြကေတာ့ ေရတြင္းကေရကုိ ေရစုပ္စက္ေတြနဲ႔ သြယ္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးၾကတယ္။ စရိတ္ကေတာ့ မနည္းဘူးကုန္တယ္။ မုိးစပါး စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္က သည္လအတြင္း ေနာက္ဆုံးထားၿပီး မစုိက္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ အခ်ိန္မမီေတာ့ဘူး။ မုိးစပါး မစုိက္ရေတာ့ဘူးဆုိရင္၊ လူစာေရာ၊ ႏြားစာအတြက္ပါ အခက္အခဲ ျဖစ္ၾကေတာ့မွာ”ဟု ေရႊဘုိခ႐ုိင္အတြင္းမွ မုိးေကာင္းေတာင္သူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ေရႊဘုိခ႐ုိင္အတြင္းရွိ မုိးေကာင္းေတာင္သူ အမ်ားစုမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မုိးသီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ မုိးဦးကာလအတြင္းက စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ သီးႏွံအခ်ဳိ႕မွာ မုိးေခါင္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ မုိးေရ မရရွိသျဖင့္ စက္ျဖင့္ေရသြင္း စုိက္ပ်ဳိးရာတြင္ လယ္တစ္ဧကလွ်င္ ဒီဇယ္ဂါလန္ ေလးဂါလန္မွ ငါးဂါလန္အၾကား ကုန္က်စရိတ္ရွိကာ အလုပ္သမားစရိတ္ အပါအ၀င္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေနရသျဖင့္ မုိးရြာသြန္းမႈ မရွိပါက အခက္အခဲမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ မုိးေခါင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေရႊဘုိခ႐ုိင္၊ ခင္ဦးၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ မုိးေခၚလြန္ဆြဲပြဲမ်ား က်င္းပကာ မုိးရြာေစရန္ ဆုေတာင္းမႈမ်ားပါ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊဘုိခ႐ုိင္အတြင္း မုိးစပါးစုိက္ပ်ဳိးရာတြင္ ေရႊဘုိေပၚဆန္း (ေဘးက်ားစပါး)၊ မေနာ္ အစရွိသည့္ မ်ဳိးစပါးမ်ားကုိ အဓိကထား စုိက္ပ်ဳိးၾကၿပီး အျခားယာသီးႏွံမ်ား ျဖစ္သည့္ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ပဲစင္းငုံ၊ ေျပာင္း စသည့္ သီးႏွံမ်ားကုိ အဓိက စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ထုိသုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးရာတြင္ ဆည္ေရေသာက္စနစ္ႏွင့္ မုိးေရကုိသာ အဓိကအားထား စုိက္ပ်ဳိးသည့္စနစ္ျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊဘုိခ႐ုိင္အတြင္း မုိးေခါင္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား အားထားေနရသည့္ ဆည္မ်ား ေရခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေရကန္မ်ား ေရခန္းေျခာက္လာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး မုိးေရကုိသာ အဓိက အားထားေနရသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမဧက ေထာင္ခ်ီကာ မုိးစပါး စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရသည္။ ထုိသုိ႔ အလယ္ပုိင္းေဒသမ်ား၌ မုိးေခါင္ေရရွား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ တနသၤာရီ၊ ပဲခူး၊ မြန္၊ ကရင္ အစရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စံခ်ိန္တင္ မုိးႀကီးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး လယ္ယာေျမဧက ေပါင္းသိန္းဂဏန္းေက်ာ္ ထိခုိက္ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.