<

အစုိးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈကုိ ခံယူလုိသည့္ အစုိးရမ်ား ေပၚထြက္လာေရး ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေျပာၾကား

အစုိးရမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္သည့္ ျပည္သူလူထု ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈကုိ ခံယူလုိသည့္ အစုိးရမ်ား ေပၚထြက္လာေရး ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္း႐ုံးေဟာေျပာမႈတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ (မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) က ေျပာၾကားသည္။

“ပါတီအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုမွာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက အစုိးရမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္တဲ့ ျပည္သူလူထု ျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ထိန္းေက်ာင္းမႈကုိ ခံယူလုိတဲ့ အစုိးရမ်ား ေပၚထြက္လာေရး ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကမၻာ့အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံ၏ လုိအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ သတိျပဳေလ့လာၿပီး ပါတီႏွင့္ ပါတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းရသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အားေကာင္းသည့္ အစုိးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈကုိ တန္ ဖုိးထားသည့္ အစုိးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ရန္ ျပည္သူလူထု၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေရးေတာ္ပုံ၏ သေႏၶတည္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူတို႔၏ ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးအပ္မႈကုိ ေလးစားယုံၾကည္စြာ ခံယူေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစာတြင္ ပါရွိသည့္အတုိင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံမွ ေပါက္ဖြားလာၿပီး လူထု၊ လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွ ျပည္သူလူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳ ရပ္တည္ခဲ့သည္မွာ အႏွစ္ ၃၀ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ တုိင္းရင္းသားေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ေအးခ်မ္းလုံျခံဳစြာ လက္တြဲေနထုိင္ေရး၊ အာမံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး၊ ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေရး၊ လြတ္လပ္ လုံျခံဳစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တုိင္းရင္းသားအားလုံး လက္တြဲ မျဖဳတ္တမ္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေျခာက္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ အာဃာတကင္းစင္ၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကုိ အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀ လုံျခံဳေအးခ်မ္းေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီမူ၀ါဒမ်ား၊ ေလွ်ာက္လမ္းမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ ရိွသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၂ ဦးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ခုနစ္ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက ေနရာျပည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၁၀ ေနရာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.