<

၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း ျပည့္မီမႈမရွိဘဲ လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္သာ ၀င္ေရာက္ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ကို အေကာင္းျမင္ ေမွ်ာ္လင့္ေန

ျပည္တြင္းသို႔ လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဘီယာစက္႐ံုတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ေျခာက္လဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီမႈမရွိဘဲ လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံခန္႔သာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ ရရွိလာမည္ဟု အေကာင္းျမင္ထားသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၈ ၾသဂုတ္ ၁ရက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမဏီမ်ားဥပေဒက စၿပီး အသက္၀င္လာၿပီ။ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အရွိန္ရလာမယ္။ ဒီလိုရလာမယ္ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကုမၸဏီဥပေဒရဲ႕ ရလဒ္ေပါ့။ ဒုတိယအခ်က္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒက ေကာင္းေကာင္းေလး အသက္၀င္လာၿပီ။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကလည္း ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ေနၾကၿပီ။ MIC ကိုယ္တိုင္ကလည္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမန္ျမန္ေလးခ်ေပးတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင့္ေပးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအျပင္ MIC ကိုယ္တုိင္မွလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းခြင့္ျပဳေပးေနကာ အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျမန္ဆန္သြက္လက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ေပၚလာသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း MIC မွ တာ၀န္ခံကာ ရွင္းေပးေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ျခံဳေျပာရရင္ ၂၀၁၉ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ကေတာ့ ဒီေျခာက္လကာလထဲမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတာက သံုးဘီလ်ံေလာက္ ေမွ်ာ္မွန္းတယ္။ ရခဲ့တာက ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ။ ထက္၀က္ေလာက္ပဲ။ ဒီလကုန္လို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျခာက္လဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြားၿပီ။ ဒီေျခာက္လကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ Target ကုိ မမီဘူး။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကေန ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၃၀ အထိ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ ရေအာင္လုပ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ Positive ကို အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာ ျပည့္မီမယ္လို႔ တြက္ထားပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ လ်ာထားခ်က္ျဖစ္သည့္ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္လြန္႐ံုသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ၿပီး ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လတြင္လည္း လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္သျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ၀င္ေရာက္မည့္ ပမာဏ ေမွ်ာ္မွန္းမႈကို ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းအရ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ကာ ေဒၚလာ ၆၁၁၉ ဒသမ ၉၆၆ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္စီး၀င္လာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံသာ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

September 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.