<

ျပည္သူ႔အက်ဳိး သယ္ပုိးႏုိင္မည့္သူ၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္သူကုိသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကေသာ္လည္း လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္၀ႏုိင္မည္ဟု (USDP) ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး သယ္ပုိးႏုိင္မည့္သူ၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္သူမ်ားကုိသာ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ၿပီး ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းသုိ႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူမွန္ေနရာ မွန္ျဖစ္ေအာင္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္မွသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္၀ႏုိင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အျမဲတမ္းဂုဏ္ယူ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးက ၎တုိ႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တုိ႔ကုိ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပစဥ္ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳေသာ ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္လုိအပ္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အတိတ္ကာလေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ကာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္က အေျပာႏွင့္မဟုတ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဆုိသည္ကုိ ျပည္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဦးပုိက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

“မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ စနစ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ အစုိးရ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟဆုိတဲ့ ဂတိစြဲ၊ ပုဂၢဳိလ္စြဲကင္းစြာျဖင့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးနဲ႔ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားအက်ဳိးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေကာင္းဆုံး သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးပုိက္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ပါတီ၏ မွန္ကန္ေသာမူ၀ါဒမ်ားကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အသစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္မည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူက ယုံၾကည္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာရွိတဲ့ အင္အားနဲ႔ ျပည္ပရဲ႕ ဗုိလ္က်စြက္ဖက္မႈကုိ ကာကြယ္ေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူေတြ နယ္ေျမလုလာမွာကုိ တားဆီးေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔စီးပြားဘ၀အတြက္ မတရားတဲ့စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဘ၀ လုံျခံဳေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အျမစ္ျဖတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္မဆုိ လက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသင့္ရွိေနၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိး သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ ရန္သူမရွိ၊ မိတ္ေဆြသာရွိသည္ဆုိသည့္စိတ္ဓာတ္ကုိ ကုိင္စြဲထားသည္ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

September 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.