<

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ခရီးသည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေရယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္ နယ္သာလန္အစိုးရ၏ ကူညီမႈျဖင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္မည္

Grant Arrangement အား နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးေနစဥ္

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ေျပးဆဲြႏိုင္ရန္ နယ္သာလန္ အစိုးရ၏ကူညီမႈျဖင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

နယ္သာလန္အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ Develop 2 Build Project အစီအစဥ္အရ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ခရီးသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ေျပးဆဲြေရး စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လု ပ္ငန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Grant Arrangement  အား နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္  ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နယ္သာလန္ႏိုင္ငံက အျပည့္အ၀ အကုန္အက်ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။ ဒီအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ခႏၲီး၊ ဟုမၼလင္း၊ ကေလး၀နဲ႔ မံုရြာအစရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြအတြက္ ခရီးသည္နဲ႔ ကုန္စည္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္၀င္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ယခုအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို နယ္သာလန္အစိုးရမွ အျပည့္အ၀ အကုန္အက်ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ခရီးသည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ေျပးဆဲြေရး စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာဆန္းစစ္မႈရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးမွသာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္၊ မသင့္သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ေျပာင္းလဲလာသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီးပြားေရးပံုစံအရ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္ကို သီးျခားပို႔ေဆာင္ၿပီး ရာသီအလိုက္ ေျပးဆဲြေမာင္းႏွင္မည့္ ရာသီ၊ ကာလအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေရယာဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲတည္ ေဆာက္ရန္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းသည္ မိုးရာသီကာလေရမ်ားခ်ိန္အတြင္း ေရ၀ဲမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းရွိ မံုရြာမွ ကနီအၾကားတြင္ ေရႊစာေရး၀ဲ၊ ကနီမွ မင္းကင္းအၾကားတြင္ ၀က္သိုက္၀ဲ၊  မင္းကင္းမွ ကေလး၀အၾကားတြင္ ေပ၀ဲ၊ ကေလး၀မွ ေမာ္လိုက္အၾကားတြင္ ေလာင္ဂရိတ္၀ဲႏွင့္ မစိန္၀ဲ၊ ဟုမၼလင္းမွ ခႏၲီးအၾကားတြင္ ကတိုး၀ဲတို႔သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရတက္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါ ေရ၀ဲမ်ားအား အထူးဂ႐ုျပဳ ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မွ  သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

September 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.