<

ျမ၀တီနယ္စပ္မွ လက္ရိွဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္အတြင္း ေဒၚလာ ၂၃၀ ဒသမ ၇၈၃ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၆၄၃ သန္း ေလ်ာ့က်

ဒုတိယ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လစဥ္ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈမွာ ယခင္လက ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိခဲ့၍ လက္ရိွဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၃၂၀ ဒသမ ၇၈၃ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၆၄၃ သန္း ေလ်ာ့က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း  စီးပြား၊ ကူးသန္းဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုကဲ့သို ့ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့လာျခင္းမွာ  ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ဂ်ိဳင္း-ပြန္တြန္း တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေရျမဳပ္ျခင္း ႏွင့္ ဂ်ဳိင္း-အိႏၵဳလမ္းပိုင္း ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၁၃ တန္ အထက္ ကုန္တင္ယာဥ္၊ တြဲယာဥ္ မ်ား ရက္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရပ္တန္႔ေန ခ့ဲရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု နယ္ စပ္ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ တင္ပို႔ရာတြင္ လက္ရိွ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္အထိ ေဒၚလာ ၃၁ ဒသမ ၄၈၈ သန္း တင္ ပို႔ႏိုင္ခဲ့၍ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၀၉ သန္း ပိုမိုခဲ့ ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထိုင္းကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ၾသဂုတ္၂၄  ရက္အထိ   ေဒၚလာ၂၈၉ ဒသမ ၉၅ သန္းသာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္  ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၇၃၆ သန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ပထမေျခာက္လပတ္ကုန္ သြယ္မႈလ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္ လြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမွတ္ (၂) ခ်စ္ၾကည္ ေရးတံတား ဖြင့္လွစ္ၿပီးစီးပါက ကုန္ သြယ္မႈ ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္  ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ျမန္မာ- ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး  ပူးတြဲေကာ္မတီအစည္း အေ၀းက်င္းပၿပီးေနာက္ မီဒီယာ မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္အမည္သစ္ျဖစ္ေသာ သိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြား၊ ကြၽဲ မ်ား တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ တရား၀င္ တင္ပို႔ႏိုင္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလြယ္တကူ တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕ အမွတ္ ၄ ရပ္ကြက္ အာရွ လမ္းမႀကီးေဘးရိွ ဂရိတ္၀မ္းဟိုတယ္ ခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္ ႏွစ္ရက္ က်င္းပခ့ဲသည့္ ယင္း ျမန္မာ- ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းလိုေသာ အပင္ႏွင့္ အပင္ထြက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ Pest Risk Analysis (PRA) ေပးပို႔ေရးကိစၥ၊ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ ေျမပဲဆန္မ်ားကို ခ်င္းမိုင္အစား မဲေဆာက္တြင္ ဓာတ္ခြဲေပးႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ အမည္သစ္ျဖစ္ေသာ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္မ်ား တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား  တင္ပို႔ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ၎ကျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမ၀တီ နယ္စပ္စခန္းသည္ ဒုတိယကုန္သြယ္မွ ုအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ေန႔စဥ္ကုန္တင္ယာဥ္ ကားႀကီး ၅၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ေနေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ကုန္တင္ယာဥ္ ဆယ္ဂဏန္းမွ်သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔  ထိုင္းဓာတ္ေငြ႕ရည္၊ စက္သံုးဆီ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ စားသံုးဆီမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အမ်ိဳးစံု၊ စားေသာက္ကုန္ အလွကုန္၊ လူသံုးကုန္၊ သြပ္၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု၊ သစ္ပင္ ပန္းပင္မ်ား၊ သစ္သီး၀လံမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ႏႈန္းထား အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ တရား၀င္ ကားတင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သည္။ လယ္ယာသံုး ထြန္စက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၲရားမ်ားကို ပံုမွန္တင္သြင္း လ်က္ရွိသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ေသာင္ရင္းျဖတ္ေက်ာ္ စက္ေလွဂိတ္မ်ားမွ ကုန္သြယ္ ကူးသန္းမႈမွာလည္း ယခင္အတိုင္း  ရပ္တည္ေနၿပီး တရား၀င္ တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ အသားထုတ္ ၀က္မ်ား၊ ၾကက္မ်ား၊ ၾကက္ထြက္ အသည္းႏွလံုး ပါကင္ထုပ္မ်ား၊ ေက်ာ့ပုစြန္မ်ား၊ ဘီယာမ်ိဳးစံု၊ အရက္မ်ိးစံုႏွင့္ တစ္ပတ္ရစ္ ဂ်ပန္ကားမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းသို႔  အလံုးအရင္းျဖင့္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

September 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.