<

အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းပိုင္း ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ျမ၀တီကုန္သြယ္ယာဥ္မ်ား ယခင္လမ္းေဟာင္း ျဖစ္သည့္ ဇာသျပင္-က်ားကေလး လမ္းပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းသြားလာေနရ

ထိုင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းပိုင္း ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးေနမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ျမ၀တီ ကုန္သြယ္ယာဥ္မ်ား ယခင္လမ္းေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဇာသျပင္-က်ားကေလး လမ္းပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းသြားလာ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“လမ္းက ဗြက္ေပါက္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ေလး ဆိုးရြားေနလို႔ ယာဥ္ႀကီးေမာင္းႏွင္သူေတြ လမ္းေဟာင္းျဖစ္တဲ႔  ဇာသျပင္-က်ားကေလး လမ္းပိုင္းကို ျပန္လည္အသံုးျပဳေနပါတယ္။ အခ်ိန္နည္းနည္း ၾကန္႔ၾကာေပမဲ့ ဗြက္နစ္ၿပီး တစ္ေနကုန္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္မႈနဲ႔စာရင္ အေတာ္ေလး သက္သာပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္းမွာ ျပည္နယ္အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈနဲ႔ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ အဆင္ေျပၿပီလို႔ေတာ့ ေျပာသံၾကားတယ္။ CRBC ကုမၸဏီက လမ္းေတြျပန္ခြာၿပီး ေက်ာက္ေတြခင္းေနတယ္လို႔ ၾကားတယ္” ဟု နယ္စပ္ျမ၀တီ ကုန္တင္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္တံခါးေပါက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခဲြ၏ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍေဒသျဖစ္သည့္ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္းကို အာဆီယံစံႏႈန္း(၂)ႏွင့္အညီ အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ ADB ၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္  CRBC ကုမၸဏီမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း လမ္းခ်ဲ႕ဧရိယာအတြင္း လူေနအိမ္၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆိုင္ရာကိစၥ၊ လြန္းညေတာင္တြင္ ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္သည့္ ၾကားမွေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈကိစၥ၊ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာကိစၥ၊ လမ္းေဖာက္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း မညီသည့္ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ကုန္သြယ္ေရး အဓိကလမ္းပိုင္းျဖစ္သည့္ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္းကုိ အျမန္ျပဳျပင္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ယာယီအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ လမ္းလဲႊမ်ား ေဖာက္လုပ္ေပးပါက ေန႔စဥ္ေထာင္ခ်ီ သြားလာေနသည့္ ကုန္သြယ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ ခရီးသည္ တင္ေဆာင္ယာဥ္မ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း သက္ေသာင့္သက္သာ သြားလာႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္းကို ကြင္းေရွာင္၍ ယခင္လမ္းေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဇာသျပင္-က်ားကေလး လမ္းပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းသြားလာ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.