<

ျပည္တြင္း၌ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာပညာ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏုိင္ေရး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အိုကာယာမတကၠသိုလ္ႏွင့္ JICA အဖြဲ႕ အကူအညီေပး

ျပည္တြင္း၌ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာပညာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏုိင္ေရး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Okayama တကၠသိုလ္ႏွင့္ JICA အဖြဲ႕က အကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ကိရိယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ပ်က္စီးသည့္အခါ ျပဳျပင္ရန္အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာပညာကို ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း  ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ‘ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစီမံခ်က္’ဆိုင္ရာ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပူးတြဲညႇိႏႈိင္းမႈ အစည္းအေ၀း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ေဆးဘက္ဆိုင္ စက္ကိရိယာေတြကို ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ဖို႔ ခက္ခဲၿပီး ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးတဲ့အခါ ျပဳျပင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ပက နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူေတြကို ေခၚယူ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ စက္ေတြျပန္ ျပင္ဆင္ဖို႔အခ်ိန္ၾကာျမင့္တာ ဘ႑ာေငြကုန္ က်မႈမ်ားျပားတဲ့ အခက္အခဲေတြရွိေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းမွတ္တိုင္သစ္တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီယာဒီပလိုမာ (Medical Engineering Diploma) ကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ Japan International Cooperation Agency (JICA) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Okayama တကၠသိုလ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ စာေတြ႕သင္ၾကားမႈအျပင္၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈမ်ားပါ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အျမဲမျပတ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနရေသာ တန္ဖိုးႀကီး ေခတ္မီေဆးဘက္ဆိုင္ရာေရာဂါ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကုသေရးကိရိယာမ်ားကို မိမိတို႔ ၀န္ထမ္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ထိေရာက္စြာ ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးပါကအခ်ိန္တိုအတြင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြမ်ားလည္း အေလအလြင့္နည္းပါးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.