<

အထည္ခ်ဳပ္မ်ားမွ ျပည္ပတင္ပို႔ရာတြင္ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီေအာင္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္စီစဥ္

ျပည္တြင္းရိွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အထည္ခ်ဳပ္ (ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္) မ်ားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ပိုမိုခိုင္မာမႈရွိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီေအာင္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသစ္ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္အသင္းမွ သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားဥပေဒရယ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထုတ္ေတာ့မယ္။ အဖြဲ႕၀င္ေတြ အားလံုးကို အသိပညာေပးမယ္။ ကိုယ္ဘာသာ Labour Audit လုပ္ဖို႔အတြက္ ကို ျပင္ဆင္ေနၿပီ Court of Conducts လုပ္ခဲ့ၾကတာကိုး။ ဒါကိုႏိုင္ငံျခားသားေတြ ေမးၾကတာ။ ဒါကိုဘယ္လို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွာလဲ။ ကြၽန္မတို႔ Labour Audit နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသင္းတြင္ အားလံုးကို အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“International Relation ေကာ္မတီက ဖြဲ႕ၿပီးၿပီ။ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ေနၿပီ။ ကိုယ့္ဆီက သတ္မွတ္ခ်က္ သူတို႔ဆီက သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ျပင္ၿပီးသြားရင္ အသိပညာေတြ ေပးသြားမွာပါ” ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ ကိုယ္ပိုင္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိလာပါက ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအၾကား အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားပိုင္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံတို႔မွ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုန္ၾကမ္းပိတ္စ တင္သြင္းကာ CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ (ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္) မွာယူတင္သြင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ အီးယူႏိုင္မ်ားမွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္ အီးယူအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္ (ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္) ေအာ္ဒါ မွာယူမႈသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

“မႏွစ္ကနဲ႔ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ ပထမေအာ္ဒါမွာ ႏွစ္ဆတက္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ေလးလေက်ာ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ CMP စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိထားၿပီးသည္။

 

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.