<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သစ္ထုတ္ရာသီတြင္ ကြၽန္းတန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၀ ထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ေတာမွ ႏွစ္ ၁၀၀ အထက္ သတ္မွတ္ရင္စုိ႔လံုးပတ္ရွိ သဘာ၀ကြၽန္းပင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ အထိ ခုတ္လွဲမည္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သစ္ထုတ္ရာသီတြင္ ကြၽန္းတန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၀ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ေတာမွ အႏွစ္ ၁၀၀ အထက္ ကန္႔သတ္ ရင္စို႔လံုးပတ္ ၆ ေပ ၆ လက္မအထက္ သဘာ၀ကြၽန္းပင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ အထိ ခုတ္လွဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က သစ္ေတာက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးစကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး သဘာ၀ေတာကသာ သစ္ထုတ္လာခဲ့တာ။ ဒီႏွစ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သစ္ထုတ္ရာသီမွာေတာ့ ကြၽန္းတန္ ၁၅၀၀၀ ထုတ္လုပ္ပါမယ္။ တန္ ၁၅၀၀၀ ကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ကို သဘာ၀ေတာထဲက အႏွစ္ ၁၀၀ အထက္ ကန္႔သတ္ ရင္စို႔လုံးပတ္ ၆ ေပ ၆ လက္မ အ ထက္သဘာ၀ကြၽန္းပင္ႀကီးကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ပဲ ခုတ္လွဲပါမယ္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနရဲ႕  ဌာနပိုင္စိုက္ခင္းက ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကြၽန္းကို ထုတ္ပါမယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကြၽန္းမ်ားကို သဘာ၀ေတာက ထြက္လာသည့္ကြၽန္းကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ၿပီး တရား၀င္သစ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ျပည္ပတင္ပို႔ရေၾကာင္း သိရသည္။

“တရား၀င္သစ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ဥေရာပေစ်းကြက္က အိမ္နီးခ်င္း  အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းတို႔လို ေစ်းကြက္ထက္စာရင္ ေစ်းေကာင္းပိုရတယ္။  ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာ  တရား၀င္သစ္ေထာက္ခံခ်က္က  အေရးႀကီးတယ္။ဒီအတြက္ လုပ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိုက္ခင္းကသစ္ကို တရား၀င္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လိုက္ဖို႔က အလြန္လြယ္တယ္။  မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အျပည့္အစုံရွိေတာ့၊  ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ အစစ္ေဆးကို ခံႏိုင္ေတာ့ ဒီစိုက္ခင္းကထြက္တဲ့  သစ္ဆိုရင္ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြအထိ Export လုပ္ႏိုင္တယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရတက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နံပတ္တစ္အေနျဖင့္ ယခင္က သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို  ရပ္ဆုိင္းၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို   ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ပဲခူး႐ိုးမက သစ္ထုတ္တာမ်ားခဲ့ေတာ့  ပဲခူး႐ိုးမကို  သစ္ထုတ္တာ နားမယ္။  က်န္တဲ့ ေနရာေတြကို  သစ္ထုတ္မယ္။  ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ လက္ထက္က ထင္ပါတယ္။ တန္ ၁၄ သိန္းအထိ ထုတ္ခဲ့တယ္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ တန္ ခုနစ္သိန္းေအာက္ကို ေလွ်ာ့ ထုတ္ခဲ့တယ္။ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ် ထုတ္ခဲ့တယ္။ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာက်ေတာ့  အဲဒီရဲ႕တစ္၀က္  တန္သုံးသိန္းခြဲ၊    သုံးသိန္းခြဲဆိုရာမွာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာနရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  ႏွစ္စဥ္ ေတာထြက္က ကြၽန္းဆိုရင္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သစ္မာဆိုရင္ ၃၀၊   ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထုတ္မယ္ ဆိုၿပီး   လက္ရွိအစိုးရက မူ၀ါဒခ်မွတ္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ဆိုသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး စီမံကိန္း MRRP (၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ အထိ)ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ႏုိင္ငံ တစ္၀န္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကြၽန္းႏွင့္သစ္မာထုတ္လုပ္ျခင္းကို လံုး၀ရပ္နားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ သတ္မွတ္ႏွစ္စဥ္ေတာထြက္ပမာဏေအာက္ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္  သြားရန္စီစဥ္ထားသည္။

 

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.