<

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံမွ Modulo နည္းပညာျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ေစေသာ အခိုးအေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ မရွိသည့္ ေစ်းကြက္၀င္ လွ်ပ္စစ္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ၿပီး ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပသို႔ပါ ေရာင္းခ်မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံမွ Modulo နည္းပညာျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ေစေသာ အခိုးအေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ မရွိသည့္ ေစ်းကြက္၀င္ လွ်ပ္စစ္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ၿပီး ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပသို႔ပါ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ဟု စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွစ္ရပ္၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာပါ မူသေဘာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက “သာဂရ စက္မႈနယ္ေျမရွိ စက္႐ံုေတြမွာ Electric Bus မ်ားမွာ တပ္ဆင္မယ့္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာေတြကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျပည္ပ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံက Modulo နည္းပညာနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အခိုးအေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ လံုး၀မရွိတဲ့ ေစ်းကြက္၀င္ လွ်ပ္စစ္ ဘတ္စ္ကားေတြကို ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ကာ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ပါ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ လံုး၀မရွိျခင္း ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေစကာ Carbon Credit ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္အတြက္သာမက ကမၻာႀကီးအတြက္ပါ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Electric bus မ်ား၏ Battery မ်ားကို Charging ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဆိုလာ ႏွင့္ အျခားနည္းပညာသံုး Charging Station မ်ားကိုလည္း ရန္ကန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ သာဂရ စက္မႈနယ္ေျမရွိ တာဘိုင္၊ ဂ်င္နေရတာမ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိသည့္ အမွတ္ ၂၆ အႀကီးစား စက္႐ံုတြင္ Golden Thurain Linn Agricultural Machinery and Technology Trading Co,Ltd ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သီးႏွံ အေျခာက္ခံစက္ ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ စက္ငယ္မ်ားႏွင့္ ဂ်င္နေရတာမ်ားကိုလည္း Triangle Link Co,ltd ပူးေပါင္း ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္႐ံုမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားေသာ္လည္း ခ်မွတ္မည့္ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ သာဂရစက္မႈဇုန္တြင္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ားကို ေစ်းကြက္၀င္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ မရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ Green Power Myanmar Co,Ltd ႏွင့္ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Ambulance လူနာတင္ယာဥ္ ကားမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အမွာစာမ်ားရရွိၿပီး ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

September 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.