<

ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ M9 ႏွင့္ M11 တို႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း PTTEP က ရရွိထားၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ တူးေဖာ္ေရး ေရယာဥ္တစ္စင္းအား ေတြ႕ရစဥ္

ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ M9 ႏွင့္ M11 မွာ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း တည္ရွိကာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နယ္ပယ္တိုင္းတာ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆို ပါစီမံကိန္းေနရာမ်ားမွာ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွ ကီလိုမီတာ ၂၅၀ ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ကီလိုမီတာ ၂၇၀ ကြာေ၀းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူ နည္းပါးၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း အနည္းငယ္၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူ တခ်ဳိ႕သာ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“စီမံကိန္းက ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ကေန ကီလိုမီတာ ၂၅၀၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကေန ကီလိုမီတာ၂၇၀ ေလာက္ ကြာေ၀းပါတယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကြက္ M11 မွာ တူးေဖာ္ေရးက ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလေနာက္ပုိင္းမွာ လုပ္ပါမယ္ M9 ကိုေတာ့ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလမွာ လုပ္ပါ့မယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူပါဘူး။ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခု၊ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုးအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက တစ္ခုပါ ႏိုင္ငံေတာ္က တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါတာမဟုတ္ဘဲႏွင့္ M9 ႏွင့္ M11 အစိတ္အပိုင္းေတြက ေဇာတိက စီမံကိန္းႀကီးမွာပါၿပီး ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္က အက်ဳိးျမတ္ ရာခိုင္းႏႈန္း ၂၀ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္ M9 က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ M11 က၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး MIC ကေန ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုပ္မယ့္ ေနရာကေတာ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြ႕တဲ့ ေဒသျဖစ္တယ္။ ေရနံေတြ႕ရင္လည္း ေရနံတူးေဖာ္သြားမွာပါ” ဟု ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း MOGE မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကြက္ႏွင့္ လြတ္ကင္းမႈ ရွိ၊ မရိွ၊ စမ္းသပ္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္မည့္ ကာလမွာ ငါးဖမ္းရာသီအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္အတြက္ ေရလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အေနအထား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးႏိုင္မႈ အေနထားမ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ကြၽန္းစုေဒသခံမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို  ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျပာၾကားသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ PTTEP ကုမၸဏီမွာ PTT ေရနံရွာေဖြေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပို႔လႊတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္ ခုနစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး M9 ႏွင့္ M11 လုပ္ကြက္တို႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားေၾကာင္း သိရသည္။

PTTEP အေနျဖင့္ M9 လုပ္ကြက္တြင္ အကဲျဖတ္တြင္းႏွင့္ ရွာေဖြေရးတြင္း စုစုေပါင္း ၁၂ တြင္း တူးေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး M11 လုပ္ကြက္တြင္ ရွာေဖြေရးတြင္း ႏွစ္တြင္းတူးေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ အတြင္းရွိ အဆိုပါ လုပ္ကြက္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ေက်ာ္ ကြာေ၀းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ PTTEP အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာ စြန္႔စားရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

 

August 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.