<

ကုန္သြယ္မႈလုိေငြျပေနျခင္း၊ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္ၿပီး ျပည္ပမွ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္

လက္ရွိတြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြျပေနျခင္း၊ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ၿပီး ျပည္ပမွစက္သံုး ဆီတင္သြင္းေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာ သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္းသြင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ (၃/၂၀၁၈) ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအရ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ လက္ရွိကုန္သြယ္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနမႈ၊ ျပည္ပမွ စက္သုံးဆီတင္သြင္းမႈ အေျခအေနမ်ားအရ ဘက္စုံဆန္းစစ္ ေလ့လာသုံးသပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ယာဥ္ႏွင့္အငွားယာဥ္စုစုေပါင္း ၆,၉၄၂,၁၂၅ စီးႏွင့္ အစိုးရက႑မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ယာဥ္ႏွင့္ အငွားယာဥ္ စုစုေပါင္း ၆၉,၄၇၇ စီးရွိၿပီး စုစုပါင္းအားလံုး ၇,၀၁၁,၆၀၂ စီးအထိ မွတ္ပံုတင္ထားေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေလာင္စာဆီအလိုက္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စာရင္းအရ သိရသည္။

ယင္းအနက္ ဓာတ္ဆီယာဥ္ ၆,၄၇၃,၀၉၆ စီး၊ ဒီဇယ္ယာဥ္ ၅၀၃,၅၀၀ စီးႏွင့္ CNG ယာဥ္ ၁၁,၁၆၀ အထိ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၆,၈၄၁ စီးေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ASEAN Automotive Federation မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေဒသတြင္း ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၈,၂၂၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ASEAN Automotive Federation မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေဒသတြင္း ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

September 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.