<

တီက်စ္ေဒသတြင္ တူးေဖာ္ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းတြင္းႏွင့္ စက္႐ံုတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လံုး၀ကုိက္ညီမႈမရွိဘဲ က်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာစိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကား

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ေရေႏြးေငြ႕ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေဒသတြင္ တူးေဖာ္ေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမုိင္းတြင္းႏွင့္ စက္႐ံုတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လံုး၀ကုိက္ညီျခင္းမရွိဘဲ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ႏုိင္သျဖင့္ မ်ားစြာစိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ သိရွိရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ႏွစ္ဦး ေျပာၾကားခ်က္အရ တီက်စ္ေဒသသည္ အဆိပ္သင့္ေဒသျဖစ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ အင္မတန္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေဘဂ်င္းတြင္ အျခားေလထုသန္႔စင္ေသာ ေနရာထက္ ငါးႏွစ္ေစာေသႏုိင္ေၾကာင္း၊ တီက်စ္တြင္လည္း ထိုနည္းတူ သက္တမ္းထိခိုက္မႈ ေသခ်ာေပါက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေလထုပညာရွင္က ဆုိသည္။

“ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ အစိုးရေတြ၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြ လုိက္နာေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ အခု တီက်စ္မွာ ျဖစ္ေနတာေတြက ကမၻာ့ထုတ္ျပန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း ဘာနဲ႔မွမကိုက္ညီပါဘူး။ ဒါက ေလထုပဲ ရွိေသးတယ္။ ေရထုကလည္း ရွိေသးတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးမွာေတာ့ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြးေတြကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ေတြကို ပံုမွန္တုိင္းတာၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ပံုမွန္လုပ္ေနေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဘယ္သူမွလည္း မလုပ္ဘူး ထုတ္လဲမျပန္ဘူး။ မသိေတာ့ဘူး။ ခြၽတ္ေခ်ာ္ေနတာေပါ့” ဟု ေလထုပညာရွင္ Mr.Lauri Myllyvirta (Green Peace) က ေျပာၾကားသည္။

“ဥပမာတစ္ခု အေမရိကန္မွာလည္း ေက်ာက္မီးေသြးျပာေတြကို သိမ္းထားတဲ့ ေနရာတစ္ခု ရွိတယ္။ ကင္စတန္တယ္နစီမွာ ရွိတယ္။ စနစ္တက် သိမ္းထားတာ ကံဆုိးခ်င္ေတာ့ ေရကာတာက်ဳိးက်ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးျပာေတြကို ေဆးခ်သလို ျဖစ္သြားတယ္။ ၂၀၀၉ မွာျဖစ္ခဲ့တာ၊ အဲဒီေဒသမွာ လူ ၃၀ ကင္ဆာနဲ႔ လက္ရွိ ခံစားေနရတယ္။ ေသခ်ာေပါက္ ျပာကေန ထြက္လာတာ၊ အေမရိကန္မွာ ျဖစ္သြားသလိုပဲ တီက်စ္မွာျဖစ္ေနတာက ေရကာတာ ေပါက္စရာမလိုဘဲ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာ တူတူေလာက္ရွိတယ္။ ေသာက္တဲ့ေရေတြ အစားအေသာက္ေတြ ႏြားႏို႔ေတြကလည္း ကင္ဆာေရာဂါေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု ေရထုပညာရွင္ Mr.Paul Winn (Water Keppert Alliance) က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ တီက်စ္ေဒသတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ေလထုႏွင့္ေရထု ဆန္းစစ္ခ်က္ အေသးစိတ္အစီရင္ခံစာကုိ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MATA အဖဲြ႕မွ ဆုိသည္။

“တီက်စ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုဟာ ေတာ္ေတာ္ကို စိုးရိမ္စရာေကာင္းေနတယ္။ ဒါကို MATA ကေန မတ္လမွာ ေရ၊ ေျမ၊ ေလထုေတြကို တိုင္းတာမႈေတြလုပ္တယ္။ သုေတသနလုပ္ထားတာေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိုးရိမ္စရာေကာင္းေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ေလထုဆုိရင္လည္း ကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုမုိျမင့္တက္ေနၿပီးေတာ့ အဲဒီေဒသမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအျမင့္ဆံုး၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါေတြ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတာ ေတြ႕ရတယ္။ ပညာရွင္ေတြ သံုးသပ္ျပထားတာရွိတယ္။ ေလထုသန္႔စင္ဖုိ႔က စက္႐ံုကို ရပ္လိုက္လုိ႔ရတယ္။ ေရညစ္ညမ္းမႈ အဆိပ္သင့္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကို ျပန္လည္ေခ်ဖ်က္ဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္ကာလ အမ်ားႀကီးယူရမယ္။ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ၾကာမယ္။ စက္႐ံုေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာလား၊ နဂိုကတည္းက ျဖစ္ေနတာလားဆိုတာ စက္႐ံု ျပန္လည္ပိတ္သိမ္းၿပီးမွပဲ ဆန္းစစ္လို႔ရမယ္။ အမွန္တကယ္ ေရအရင္းအျမစ္ေတြကို ညစ္ညမ္းေစတာ ေက်ာက္မီးေသြးကို မီး႐ႈိ႕လို႔ ထြက္လာတဲ့ျပာေတြကို စနစ္တက် မစြန္႔ပစ္ခဲ့လို႔ ကိစၥပဲ။ အဲဒါအဓိက ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၃ ေနရာ ေကာက္ယူတာ ၁၂ ေနရာမွာ အဆုိးရြားဆံုး ျဖစ္ေနတယ္။ တီက်စ္မွာ လူထုအတြက္ စုိးရိမ္စရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနတာ ေျပာျပတာပါ” ဟု MATA အဖဲြ႕မွ ကိုမုိးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ားသည္ ေလထုညစ္ညမ္းေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ (SO2) ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ေအာက္ဆုိက္မ်ား (NOx) အဆိပ္ပါ၀င္မႈ အတက္အက်ရွိသည့္ ေအာ္ဂင္းနစ္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား (VOCs)၊ ျပဒါး(မာက်ဴရီ) ႏွင့္ Patriculate Matter (PM) ကဲ့သုိ႔ေသာ သတၱဳမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရထုတြင္လည္း အာဆင္းနစ္၊ Arsenic၊ ကက္ဒမီယမ္ Cadmium၊ နီကယ္ Nickel၊ ဆယ္လနီယမ္ Selenium စသည့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္မႈမ်ားျပားေနသျဖင့္ ေသခ်ာေပါက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထိုအဆိပ္သင့္ေနေသာ ေရထုမ်ားကို ေဒသခံမ်ားကလည္း ေသာက္သံုးေနျခင္းမွာမ်ားစြာ အႏၲရာယ္ႀကီးမားသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာေရသန္႔ရရွိေစေရးကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

September 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.