<

ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္မ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ အလွမ္းကြာေ၀းေနသည့္အတြက္ ေရမ်ားရာ မိုးထပ္ရြာသည့္ ဘ႑ာေရးကြက္ၾကားမိုးကို ရပ္စဲသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ANP ပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ သံုးစြဲမႈထက္ အဆမ်ားစြာကြာဟေန၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္မ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္အလွမ္းကြာေ၀းေနသည့္ အတြက္ေရမ်ားရာ မိုးထပ္ရြာသည့္ ဘ႑ာေရးကြက္ၾကားမိုးကို ရပ္စဲသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၀င္ (ANP) မွ ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔၏မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ရဲ႕ဒီလိုမူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕မွာသာ ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အျမားကုန္က်မယ့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းၾကီးေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သံုးစြဲေငြဟာ က်ပ္ ၂၄၉၅၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိျပီး တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြဟာ က်ပ္ ၂၁၆၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ပဲရွိလို႔ ျပည္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္ရဲ႕ ၈ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္လည္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္နဲ႔ ျပည္မဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ တစ္စတစ္စ အလွမ္းပိုကြာေ၀းလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ေရမ်ားရာမွာ မိုးထပ္ရြာတဲ့ ဘ႑ာေရး ကြက္ၾကားမိုးေတြကို ရပ္စဲသင့္ပါၿပီ” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးေဖသန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ ယင္းကဲ့သို႔ ေထာက္ပံ့ေနရျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၅ အရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ ေကာက္ခံခြင့္ရသည့္ အခြန္အခမ်ားသည္ အလြန္နည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုမွ ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အခြန္အခမ်ားမွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြကို တိုးမေပးရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈ မညီမွ်ဘဲ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနသည့္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ နယ္စပ္၊ လယ္ / ဆည္ စသည့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ သိန္းတစ္ရာေအာက္ လုပ္ငန္းအေသးအမႊားကအစ ဘတ္ဂ်က္တြင္ထည့္သြင္းေတာင္းခံသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္နည္းပါးသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး /  ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီကုန္မည့္ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား၊ တံတားႀကီးမ်ား၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္း စသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ က်ခံသံုးစြဲေနရေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားဟုျမင္ေၾကာင္း ဦးေဖသန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

“တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရေတြဟာ ျပည္မေဒသမွာပဲ စီမံကိန္းႀကီးအမ်ားစုကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကပါတယ္။  ထီအသံုး အႏႈန္းနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အထူးဆုႀကီးေတြကို ျပည္မကပဲေပါက္တာမ်ားၿပီး ျပည္နယ္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပေဒသာဆုေလးေတြနဲ႔ပဲ ေက်နပ္ခဲ့တာၾကာပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းေတြကို ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ မတိုးတက္မဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ေဒသေတြမွာေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ငါတို႔ကို ဥေပကၡာျပဳထားပါလားဆိုတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ပါဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ရာမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး မဖြံ႕ၿဖိဳး မတိုးတက္တဲ့ေဒသေတြကုိ ပိုၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မွသာ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္ေတြဆိုတာ စာအုပ္ေပၚမွာ တစ္မ်ဳိး၊ ေျမျပင္မွာတစ္မ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမထက္ လူဦးေရအားျဖင့္ ငါးဆမ်ားၿပီး ဧရိယာအားျဖင့္ ၂၂ ဆ ပိုမိုက်ယ္၀န္းေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ က်ပ္ ၂၂၄ ဘီလ်ံသာရွိၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွစ္ခုေပါင္း အသံုးစရိတ္ ေတာင္းခံေငြသည္ က်ပ္ ၁၄၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီသည္ကို လြယ္လင့္တကူ ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဖသန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

 

September 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.