<

ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ပညာေရး၀န္ႀကီးထံ အယူခံလႊာ တင္ျပထားမႈအေပၚ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္း

ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးျဖစ္သူ ဦးၾကည္သင္းအား ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ အလွဴေငြ ေကာက္ခံသည္ ဟုဆိုကာ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးထံ အယူခံလႊာ တင္သြင္းထားျခင္းကို ယေန႔အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိသည့္အေပၚ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ရာထူးမွထုတ္ပယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ အယူခံလႊာ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးျဖစ္သူ ဦးၾကည္သင္းအား ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ေန႔စြဲပါ အမိန္႔စာျဖင့္ ဆရာႀကီး ဦးၾကည္သင္းမွာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအရ အုတ္တံတိုင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အတန္းအသီးသီးမွ အလွဴခံခဲ့ျခင္း၊ ရွပ္တာလမ္း (ေက်ာင္း အ၀င္လမ္းမ) ကြန္ကရစ္ ခင္းရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ အလွဴခံခဲ့ျခင္း၊ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴရန္အတြက္ အတန္းအသီးသီးမွ သကၤန္း ၈၃ စံုႏွင့္ က်ပ္ ၈၉၃၅၅၀ အလွဴခံျခင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ေကာက္ခံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း နည္းဥပေဒ အခန္း ၁၅ နည္းဥပေဒ ၁၆၂ နည္းဥပေဒခြဲ (ဃ)အရ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္ဟု အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအမိန္႔စာတြင္ ပါ၀င္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ မွန္ကန္မႈမရွိဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဌာနက ဌာနတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့စဥ္ကလည္း အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုစြပ္စြဲထားသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ေလးခ်က္တြင္ အုတ္တံတိုင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အတန္းအသီးသီးမွ အလွဴခံခဲ့ျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားက စုေပါင္းလွဴဒါန္း ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕က အလွဴေငြ ထည့္၀င္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွပ္တာကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းျခင္းမွာလည္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား သြားလာေရး ခက္ခဲမႈကို မိဘမ်ားက ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလွဴဒါန္း ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴျခင္းမွာလည္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းျပကၡဒိန္အရ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္က စုေပါင္း၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴပြဲသာျဖစ္ၿပီး အလွဴေငြအား မထည့္မေနရ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း၊ အလွဴေငြ ထည့္၀င္ေစရန္ ခိုင္းေစခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ေကာက္ခံျခင္းမွာလည္း ၎၏ညႊန္ၾကားခ်က္ မဟုတ္ဘဲ ၎သင္တန္း တက္ေရာက္ေနစဥ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းရွိ ဆရာဆရာမမ်ား တိုင္ပင္ကာ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ တိုင္တန္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းပညာေရးဌာနက ဌာနတြင္း လာေရာက္ စစ္ေဆးစဥ္ကလည္း အျပစ္မရွိဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရျခင္းမွာ မတရားေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ဆရာႀကီး ဦးၾကည္သင္းက ပညာေရး၀န္ႀကီးထံ အယူခံလႊာ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၅ လပိုင္း ၁၄ ရက္မွာ စာတင္ခဲ့တယ္။ အခုထိ ဘာမွမထူးလို႔ အခုကြၽန္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဆီကို စာတင္လိုက္တာက ၇ လပိုင္း ၃၀ ရက္ေန႔။ ကြၽန္ေတာ့္စာ ေရာက္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္သိတယ္။ ေမးၾကည့္ေတာ့ စာေရာက္ပါၿပီတဲ့။ ေနာက္တစ္ခါ သူကေနတစ္ဆင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးကို စာနဲ႔လွမ္းၿပီးေတာ့ ေမးလိုက္ပါၿပီတဲ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔က ေျပာခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္အထိ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိဘူး။ အယူခံကို လက္မခံဘူး ဆိုရင္လည္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ကြၽန္ေတာ္သြားမွာ” ဟု ဆရာႀကီး ဦးၾကည္သင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆရာႀကီး ဦးၾကည္သင္းအား ရာထူးမွထုတ္ပယ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံပညာ ပညာေရး၀န္ထမ္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္က ယခုလို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးထံ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.