<

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းၿပီး တိုယိုတာကားကုမၸဏီ၌ အသံုးျပဳမည့္ အထည္အလိပ္မ်ား အမွတ္ (၁) အထည္စက္႐ံု ေရႊေတာင္တြင္ ထုတ္လုပ္မည္

Japan Business Management Methodology Training ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ျပဳလုပ္စဥ္

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းၿပီး တိုယိုတာကား ကုမၸဏီ၌အသံုးျပဳမည့္ အထည္အလိပ္မ်ားကို အမွတ္ (၁) အထည္စက္႐ံုေရႊေတာင္တြင္ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၃) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း၊ အမွတ္ (၁) အထည္စက္႐ံု ေရႊေတာင္တြင္ Tsuyatomo Co.,Ltd ႏွင့္ Japan International Cooperation Agency (JICA) ပူးေပါင္း၍ ေဆးဆိုးျခင္း၊ အေခ်ာကိုင္ နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ားကို JICA ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ Japan Business Management Methodology Training  ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အမွတ္(၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းဦး ေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းဟန္က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိ ဂ်ပန္က ထုတ္မယ္ဆိုတဲ့ဟာ ဂ်ပန္ထုတ္ကုန္က အဓိကကေတာ့ ဂ်ပန္ျပန္ ပို႔မယ္။ အခုလက္ရွိသူတို႔ ထုတ္မယ့္ဟာက အဓိကက တိုယိုတာကုမၸဏီမွာ သံုးတဲ့ကား ကူရွင္မွာခ်ဳပ္တဲ့ အစေတြ၊ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကမ္းခင္းခင္းတဲ့ဟာေတြ၊ ဘာေတြ။ အဓိကက သူတို႔ရဲ႕ အခုလက္ရွိ မိတ္ကေတာ့ တိုယိုတာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေနလုပ္တဲ့ဟာေတြ အကုန္လံုးကေတာ့ သူတို႔က တိုယိုတာ ကုမၸဏီျပန္ပို႔မယ္။ တိုယိုတာ ကုမၸဏီဆိုတာေတာ့ ဂ်ပန္မွာလည္းရွိတယ္။ အျခားမွာလည္း ကုမၸဏီေတြရွိပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ တိုယိုတာကုမၸဏီနဲ႔ မိတ္ဖက္လုပ္ထားေပါ့။ ဒီအျပင္ကို ဒီကေတာင္းဆိုတဲ့ Demand အရ သူတို႔နည္းပညာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အမ်ားႀကီး အကုန္လံုး လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Demand ရလာၿပီဆိုတာနဲ႔ သူတို႔စက္ေတြက တျဖည္းျဖည္း ထပ္ၿပီးတိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့မွ အေဆာက္အအံုေတြ၊ စက္ေတြ ဒါေတြကို တိုးခ်ဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္” ဟု အမွတ္(၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းဟန္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “အခုလက္ရွိက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီစီမံကိန္းေလးက အစပါ။ ေရႊေတာင္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျမေနရာေတြက အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒီစီကိန္းက Tsuyatomo နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီမံကိန္းစၿပီးေတာ့ ျဖစ္သြားၿပီဆိုလို႔ ရွိရင္ဂ်ပန္ကလည္း လိုက္လာမယ့္အဖြဲ႕ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သြားၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ျခံေျမယာၿမိဳ႕မွာ သြားၿပီးေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ ဒီဟာက သူတို႔ SME အဖြဲ႕ေတြေရာ၊ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ အကုန္လံုးက သူတို႔ေအာင္ ျမင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဆက္ၿပီးလာဖို႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီး ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ အလားအလာအမ်ားႀကီး ေကာင္းသြားမွာပါ။ သူတို႔လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္သြားၿပီ။ အေျခအေနက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္အတြက္ကလည္း သူတို႔မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာကလည္း ဒီဘက္မွာ အားေပးတယ္ဆိုရင္ ဟိုဘက္က လာဖို႔အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီဟာတင္မကဘူး။ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ကိုရီးယားလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္တ႐ုတ္လည္း ရွိပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ရိွေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းဟန္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္၏ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းတြင္ CMP အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ ပို႔ကုန္၀င္ေငြသည္ အမ်ားဆံုး ပမာဏအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ္လည္း လက္ခအေနျဖင့္သာ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြနည္းပါးေနေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ပိတ္စမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပိတ္စမ်ား ထုပ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း တိုးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းဟန္က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာလွ်င္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းဟန္က ဆိုသည္။

 

September 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.