<

ေရပုိက္လုိင္း အစားထုိး လဲလွယ္မည္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ခု ေရျဖတ္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေရေပးေ၀လ်က္ရွိသည့္ ပုိက္လုိင္းအား အစားထုိးလဲလွယ္မႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ခုတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ေရျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေရေပးေ၀လ်က္ရွိသည့္ ေလွာ္ကား ၆၆” ကြန္ကရစ္ပုိက္လုိင္းႀကီး အစားထုိးလဲလွယ္ ဆက္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းကုိ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားအနီးတြင္ ေခတၱေရျဖတ္ေတာက္၍ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္စဥ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ ည ၁၀ နာရီအတြင္း ေရႊျပည္သာ၊ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒံု၊ မရမ္းကုန္း၊ လိႈင္သာယာ၊ လိႈင္၊ ကမာရြတ္၊ ရန္ကင္း၊ ဗဟန္း၊ တာေမြ၊ သာေကတ၊ ေဒါပံု၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ေရအားေလ်ာ့နည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ ရက္မ်ားတြင္ လုိအပ္ခ်က္ရွိပါက အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္မွဴး ၀၉-၂၅၀၂၈၃၈၂၃၊ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္မွဴး ၀၉-၂၅၀၂၈၃၈၁၂၊ ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္မွဴး ၀၉-၅၀၅၄၅၆၅၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္မွဴး ၀၉-၅၀၈၁၂၂၉ တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

September 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.