<

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးမ်ား မဲဆႏၵနယ္အခ်ဳိ႕၌ စတင္ျပဳလုပ္

စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘာထေလေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး စတင္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ (Photo: ANP)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္၌ စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ကာလကုိ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ထိ ရက္ေပါင္း ၆၀ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမရွိႏုိင္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခုိင္ျပည္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္တြင္ လစ္လပ္ေနေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္ေလးဆင့္ခြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားရွိကာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ကစတင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တျခားအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ လႈပ္ရွားတာ သိပ္မေတြ႕ရေသးဘူး။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီအတြက္ေတာ့ စိန္ေခၚမႈသိပ္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ ဒီမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွာ ရြာေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ရြာတုိင္းမွာလည္း ရပ္ေက်းေကာ္မတီေတြရွိတယ္။ မဲေပးမယ့္ဦးေရ ၅၀,၀၀၀ ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးသူ ၃၅,၀၀၀ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မဲ ၂၀,၀၀၀ ဘယ္လုိရမလဲဆုိတာကုိ စည္း႐ုံးေနပါတယ္” ဟု ANP ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခုိင္ျပည္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဖုိးမင္း၊ ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ လစ္လပ္ေနေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာတြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဦးေမာင္လွျမင့္၊ တစ္သီးပုဂၢလ ဦးတင္ေမာင္၀င္းတုိ႔ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးခင္သန္းေမာင္ႏွင့္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးသိန္းေမာင္တုိ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ေနရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွစတင္၍ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားသို႔ လွည့္လည္မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္တြင္ လစ္လပ္လ်က္ရိွေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ဦးစိန္ျမင့္၊ လူေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးမ်ဳိးဟန္၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေဒါက္တာသန္း၀င္း၊ ျပည္သူ႔အလုပ္သမားပါတီမွ ဦးရဲေက်ာ္ေအာင္တို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ယခင္ ျမင္းျခံ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေပါခင္မွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ ေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္ေနရာ လစ္လပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာရွိၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တစ္သီးပုဂၢလ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦးရွိသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြႏွင့္ ျမင္းျခံတို႔ျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အင္အားႀကီးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) က မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

September 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.